Alle hockeyers een opgeleide en begeleide trainer

Hoe bedenk ik een leuke oefening en hoe leg ik die goed uit? Wat moet ik doen, ze luisteren niet? Hoe ga ik om met grote verschillen binnen een trainingsgroep? Hoe houd ik de aandacht van de kinderen vast? Hoe ga ik om met ongemotiveerde kinderen? Hoe ga ik om met lastige spelers en groepen?

Inleiding

Zomaar wat vragen van trainers waarmee technisch coördinatoren dagelijks worden geconfronteerd. Reële problemen ook waar beginnende trainers tegenaan lopen en logisch dat zij nog niet over de benodigde praktische vaardigheden beschikken. Training of les geven is immers een vak, maar wel een vak dat je kunt leren.

Als trainers (en coaches) leren omgaan met bovenstaande vragen en de fijne kneepjes van het vak onder de knie kunnen krijgen, zullen niet alleen de trainers, maar ook de kinderen, meer plezier en leereffect beleven aan de training. Het wordt dan makkelijker om nieuwe trainers te vinden en bestaande trainers te behouden.

Maar wat zijn die ‘fijne kneepjes van het vak’? En hoe leren we beginnende trainers, vaak zelf nog junioren met een overvolle agenda aan andere activiteiten, de basis van de pedagogische en didactische vaardigheden van het trainerschap? Terwijl ze om de hoek bij de dichtstbijzijnde supermarkt met vakkenvullen vaak meer verdienen dan met training geven in weer en wind en met ‘lastige’ kinderen.

Resultaten

Op Alkmaar staan 5 pijlers centraal in training en coaching, deze worden verder uiteengezet onder ‘resultaten’. De pijlers komen tijdens alle bijscholingsmomenten voor trainers en coaches terug. Parallel aan de trainers wordt aan de coaches de Basisopleiding Coachen van de KNHB aangeboden.

Vanzelfsprekend is de praktijk weerbarstig. Laat het ene team zich makkelijker aansturen dan het andere. Wat te denken van de verschillende leeftijdscategorieën met hun eigen kenmerken. En heeft de ene trainer of coach de vaardigheden sneller onder de knie dan de andere. Het is dan ook vooral een kwestie van de lange adem. Dus ieder jaar weer de Basisopleidingen aanbieden, trainers die een bijeenkomst zijn vergeten nabellen en een bezemklas aanbieden, trainers op het veld extra praktijkondersteuning bieden. En vooral waardering uitspreken aan de trainers en coaches voor al hun inspanningen.

De stip aan de horizon is de Sterke Leervereniging, een hockeyvereniging waar iedere speler een opgeleide en begeleide trainer en wie weet in de toekomst ook coach heeft. Opgeleid naar de meest moderne pedagogische en didactische inzichten, zodat de spelers op een veilige, leerzame en plezierige manier zo lang mogelijk blijven hockeyen. Technisch coördinatoren, managers en directeuren spelen in dit proces een cruciale rol. Het is van groot belang dat verenigingen en hun besturen zich dit realiseren.

Aanpak

Op Alkmaar bieden we alle trainers zonder sportopleiding als CIOS, ALO of KNHB opleiding kosteloos de Basisopleiding Training Geven aan, een opleiding van twee bijeenkomsten van 2,5 uur. We organiseren deze in december en januari, de periode dat trainers een relatief rustige agenda hebben. Naast algemene berichtgeving via site en app worden de deelnemers individueel benaderd.

De voordelen van deze opleiding:

  • Geringe tijdsinvestering.
  • Combinatie van theorie en praktijk – dus direct toepasbaar – en interactief, leren van en met elkaar.
  • Geringe kosten voor de vereniging, geen kosten voor de deelnemers en een officieel KNHB certificaat.
  • Trainers leren vaardigheden, zoals leiding geven, motiveren en enthousiasmeren, die ze ook elders kunnen toepassen – een voordeel dat ook ouders erg aanspreekt.
  • Een KNHB opleiding met certificaat worden op school vaak gezien als maatschappelijke stage en leveren soms studiepunten op.

De pijlers van de Trainersopleiding

Tijdens deze Basisopleiding Training Geven ligt de nadruk op het creëren van een optimaal leerklimaat, gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

Pijler 1: Positief coachen = inzet belonen, positieve momenten en situaties benoemen, dus complimenten geven.

Pijler 2: Spelgericht leren = oefenstop in spelvorm aanbieden; spelenderwijs leren, ook door fouten te maken; spelers spelintelligent maken.

Pijler 3: Show & go = oefening voordoen en direct laten beginnen; kinderen komen om te hockeyen, niet om te luisteren, dus zo min mogelijk praten als trainer.

Pijler 4: Spelbegeleiding = tijdens het spel oplossingen aanbieden, maar sporters vooral zelf oplossingen laten ontdekken.

Pijler 5: TRAD = door te spelen met 4 variabelen – tempo, richting, afstand en druk – oefenstof op het juiste niveau aanbieden om maximale uitdaging te creëren.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina