Cartouche haalt in 3 weken 466.000 euro op via crowdfunding

Martijn Vermeeren, bestuur Businessclub: ‘Bij crowdfunding moet je in een korte tijd pieken.‘

Inleiding

Zaalhockey is populair bij Cartouche, maar het is ieder jaar een enorme puzzel om alle teams onder te brengen. Een eigen blaashal biedt uitkomst, maar dat kost de club wel 300.000 euro. Om dat bedrag bij elkaar te halen wordt het online crowdfundingplatform van SponsorVisie ingeschakeld. Een goede zet: binnen 10 dagen is het streefbedrag met de uitgifte van obligaties binnen. En nog eens 40.000 euro extra voor een digitaal scorebord. Een enorm succes waarvan de hele club profiteert, al is het maar omdat je nu gewoon op de fiets naar je eigen zaalhockeyhal kunt in plaats van met de auto naar een verafgelegen sporthal op een troosteloos industrieterrein.

Resultaten

 • Volledige financiering blaashal voor zaalhockey en digitaal scoreboard
 • Alle teams trainen minimaal 1x per week in de eigen blaashal en spelen hun thuiswedstrijden in de eigen zaalhockeyhal
 • De hal en de vloer zijn na 10 jaar afbetaald, de levensduur is 15 jaar respectievelijk 20 jaar
 • Ook in de wintermaanden gezelligheid en omzet in het clubhuis

Aanpak

Crowdfundingplatform

Het eerste contact met SponsorVisie, ontwikkelaar en eigenaar van www.crowdfundingvoorclubs.nl, komt tot stand via het bestuur van de Businessclub van Cartouche. SponsorVisie stelt het platform voor 750 euro gedurende een jaar beschikbaar. Cartouche moet wel zelf voor de content van hun crowdfunding pagina op de site zorgen. Een prima deal, zeker in het licht van het behaalde resultaat.

Financiering met obligaties en contributieverhoging

Er is gekozen voor crowdfunding via de uitgifte van obligaties, waarbij de obligatiehouders geld lenen aan de Stichting Duijvesteijn, eigenaar van het sportcomplex van Cartouche. Om de financiering van de hal rond te krijgen is ook de contributie de komende 10 jaar met 35 euro verhoogd. De grote voordelen voor wat betreft de bereikbaarheid en de gezelligheid van het eigen clubhuis, zijn voor de leden van doorslaggevend belang om akkoord te gaan met deze verhoging.

Vertrouwen

Net als bij andere financiële producten geldt ook voor obligaties dat vertrouwen erg belangrijk is. Hoe groot je clubhart ook is, je leent niet zomaar 1000 euro of meer uit aan je sportvereniging. Daarom hebben de clubsponsors Rabobank en advocaten en notariskantoor Buren Legal zich aan het project verbonden. Twee betrouwbare partijen die de nodige knowhow hebben op financieel en juridisch gebied. Buren Legal heeft ook de voorwaarden van de obligaties opgesteld.

Bepalingen obligatielening in het kort
 • 100.000 euro reeds toegezegd door meerdere Underwriters (hebben zich vooraf garant gesteld voor afname van een bepaald aantal obligaties)
 • Minimale inleg: 1.000 euro in de vorm van een obligatielening
 • Contractant: Stichting Duijvesteijn (eigenaar accommodatie Cartouche)
 • Aflossing: lineair in 8 jaar
 • Rente: 4% jaarlijks achteraf betaald over uitstaande saldo (1e jaar 4% van 1000 euro, 2e jaar 4% van 875 euro, etc.)
 • Bij overtekening: 40.000 euro voor een digitaal led scorebord
 • Volgorde toekenning obligaties: 1.) Underwriters, 2.) 1.000 euro per deelnemer, 3.) restant naar rato inschrijving

Klik hier voor de voorwaarden wat betreft een obligatielening.

Kort pieken enorm succes

Bij crowdfunding is momentum creëren ontzettend belangrijk, je moet het geld in korte tijd binnenhalen, anders suddert het maar voort. Met spandoeken, e-mails, flyers, items op de website, social media en de inzet van D1 en H1 is de club er vol voor gegaan. Alle leden wisten waarom die hal zo belangrijk was en wat zij eraan konden bijdragen. Die aanpak heeft fantastisch gewerkt: binnen 10 dagen was het minimale streefbedrag van 300.000 euro binnen en na 3 weken stond de teller op 466.000 euro!

Besteding opbrengst crowdfunding

De crowdfunding was uitgeschreven voor het maximale bedrag van 340.000 euro te besteden aan een zaalhockeyhal en een digitaal scorebord. Er werd uiteindelijk voor 126.000 euro overschreven. Dat betekent dat niet alle obligaties konden worden toegekend, omdat je vooraf moet bepalen wat er met de opbrengst van de obligaties gaat gebeuren. Bij de toekenning van de obligaties is daarom de volgende volgorde aangehouden: 1.) Underwriters, 2.) 1.000 euro per deelnemer, 3.) restant naar rato inschrijving.

Afbetaling obligatielening

Cartouche lost de obligatielening in 8 jaar af. Het geld hiervoor is afkomstig van een contributieverhoging voor de zaal, de extra baromzet van het clubhuis in de winter (zo’n 5000 euro), het wegvallen van de externe zaalhuur en de verhuur van de hal aan de KNHB. De blaashal heeft een levensduur van zo’n 15 jaar, de vloer gaat ongeveer 20 jaar mee. Kortom: er wenkt een zonnig financieel perspectief!

Inzet vrijwilligers

Een eigen zaalhockeyhal betekent veel werk. Niet alleen bij het binnenhalen van het geld, maar ook bij het opzetten, afbreken en beheren van de hal. Daar staat tegenover dat alle zaalhockeyende Cartouche teams nu 1 x per week in de eigen hal trainen en ook hun thuiswedstrijden op eigen terrein spelen. En dat is het meer dan waard!

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina