Dames Masters-competitie bindt en boeit hockeysters (45+) op niveau

Inleiding

Hoe behoud je hockeysters boven de 45 jaar voor je vereniging? Een regulier veteranenteam is vaak niet het juiste antwoord. Het leeftijdsverschil tussen speelsters is (te) groot. En dat zorgt voor een mismatch op zowel fysiek als sociaal vlak. Het gevolg? De technisch begaafdere hockeysters kunnen hun techniek niet kwijt en haken af. Dat is in meerdere opzichten jammer. Want juist deze categorie hockeysters combineert het spelletje vaak met een van de vele vrijwilligersklussen op de club.

Twee (vrouwelijke) bestuursleden van Pinoké en Hilversum sloegen de handen ineen en riepen een nieuwe competitie in het leven: de Dames Masters. Een competitie voor hockeysters van 45+. In aanloop naar het vierde seizoen telt deze competitie ruim achttien teams en wordt er gekeken naar een verdere uitrol naar andere delen in het land.

Resultaten

• Een volwaardige competitie op niveau met ruim 18 teams.
• Een wintertoernooi om geïnteresseerde speelsters kennis te laten maken met het niveau van de Dames Masters.
• Een competitie-appgroep waarin alle aanvoerders zijn vertegenwoordigd.
• Een gezamenlijke laatste speeldag met BBQ.
• Grote onderlinge saamhorigheid.
• Heel veel hockeyplezier.

Aanpak

Contact zoeken met de bond
Astrid Ventevogel (voorzitter Pinoké) en Joan Berger (bestuurslid Hilversum en oud-speelster Dames 1 Pinoké) hebben enkele jaren geleden afzonderlijk van elkaar contact gezocht met de KNHB. Beiden hadden het idee dat er voldoende belangstelling moest zijn voor een competitie waar zijzelf de doelgroep voor vormden. De belangrijkste reden dat deze tot dan toe niet van de grond was gekomen, was naar hun zeggen het ontbreken van goede contacten tussen enerzijds de bond en verenigingsbestuurders (dikwijls mannen) en de doelgroep zelf.

Hard lobbyen
Via de KNHB zijn Ventevogel en Berger in contact met elkaar gekomen en besloten de handschoen zelf op te pakken. De belangrijkste schakel in hun aanpak is dat zij rechtstreeks contact hebben gezocht met de doelgroep en de besturen oversloegen. Ze hebben ontzettend veel telefoontjes gepleegd, belden na, belden terug, zochten oude bekenden op en boorden netwerken aan, zoals de Oranje-masterteams, Liberoos (vereniging van ‘hele leuke hockeysters’) en de Zwarte Tulpen (oud-internationals), maar ook reünisten en studiematen. Dat heeft geresulteerd in de aanmelding van zeven teams waarmee de competitie in het seizoen 2016-2017 van start ging.

Wintertoernooi
In het tweede seizoen zijn er twee teams afgehaakt waardoor de gloednieuwe competitie een stille dood dreigde te sterven. De teams hebben daarop gezamenlijk het initiatief genomen om een wintertoernooi te organiseren in de krokusvakantie. Er zijn teams uitgenodigd die op papier pasten in de nieuwe competitie maar nog wat koudwatervrees hadden (‘we zijn nog niet zo oud’). De toernooiopzet werd zo gemaakt dat iedereen die overwoog om over te stappen tegen de teams uit de nieuwe competitie speelde. Daardoor heeft men in de praktijk het hockeyniveau kunnen ervaren. Zes teams hebben de overstap gewaagd. Het derde seizoen van de nieuwe competitie, die vanaf dat moment de Dames Masters werd genoemd, is vervolgens met elf teams van start gegaan. De tweede editie van het wintertoernooi heeft acht nieuwe teams opgeleverd. Met ruim achttien teams is de Dames Masters uitgegroeid naar een volwaardige competitie die in het seizoen 2019-2020 in twee klassen wordt gesplitst.

Aanvoerdersapp
Om de onderlinge verbondenheid te versterken en praktische vragen snel beantwoord te krijgen is er een aanvoerdersappgroep gerealiseerd. Met een competitie waarin sommige teams samengesteld zijn uit meerdere clubs, rijzen er nogal eens vragen over speellocaties, uit- en thuistenues en ook over speeltijden. Door de aanvoerdersapp zijn de lijnen kort en kan er onderling snel duidelijkheid worden gegeven.

Flexibiliteit en commitment
Ook richting de KNHB zijn de lijnen kort. Hoewel de teams alle operationele zaken zelf regelen, toont de bond haar commitment door flexibel om te gaan met combinatieteams, leeftijdsgrenzen en de zich doorontwikkelende opzet van de competitie.

Gezamenlijk afsluiten
De competitie wordt afgesloten door een gezamenlijke laatste speeldag met barbecue. Veel speelsters blijken elkaar buiten het hockey om te kennen, wat het spelen in de Dames Masters ook een sterke sociale grondslag geeft.

Aandacht en waakzaamheid
Aandacht en waakzaamheid voor voldoende onderlinge samenhang blijft ook in de toekomst belangrijk. Net als het aanvullen van de deelnemende teams met nieuwe 45+-speelsters.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina