Een rookvrije hockeyclub, het kan!

Luc van Lonkhuijzen, initiatiefnemer en speler HA HV Abcoude: ‘Rokers blijven natuurlijk welkom, we vragen ze alleen tijdelijk niet te roken.’

Inleiding

Op HV Abcoude hadden ze het binnen 4 maanden voor elkaar: een rookvrij sportcomplex. Ook op het terrein van de aangrenzende voetbalclub en op de parkeerplaats mag je geen sigaret meer opsteken. Met als doel kinderen op te laten groeien in een rookvrije omgeving waar zij niet worden blootgesteld  aan de verleidingen van roken. Ook onder rokers bleek veel bijval voor deze actie. Het helpt hen om de verleiding van de sigaret te weerstaan.

Resultaten

  • Roken bijna geheel verdwenen
  • Men spreekt elkaar erop aan
  • Enthousiaste reacties op berichten in de media
  • Voorbeeldfunctie voor andere sportverenigingen: het kan!

Aanpak

Aanleiding
Veel mensen zien er tegenop om aan de bel te trekken over roken. Ze hebben al snel het gevoel dat ze tegen de stroom in roeien en zijn bang voor een conflict. Gynaecoloog Luc van Lonkhuijzen – vader van een hockeyende dochter en voetballende zoon op de naastgelegen voetbalclub – besloot het wel te doen, en met succes. ‘Een van de rollen die je als arts hebt, is het bevorderen van de gezondheid van de gemeenschap als geheel. Dit initiatief past bij die rol. Het verbaasde me al heel lang dat mensen op een sportvereniging in de nabijheid van jonge kinderen roken. Dat moeten we niet willen.’

Goede samenwerking
Na een brief aan het bestuur met argumenten, heeft de club de handschoen opgepakt en het rookbeleid aangekaart tijdens de ALV. Daar is toen besloten om het volledige sportcomplex rookvrij te maken. De aangrenzende voetbalclub werkte er ook aan mee na een vergelijkbare brief van Luc aan het voetbalbestuur. Luc: ‘Mooi meegenomen dat de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ ook net van start was. Dit initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds streeft hetzelfde doel na als wij: kinderen de kans geven rookvrij op te groeien, door onder andere het realiseren van rookvrije omgevingen waar kinderen veel komen. Zo hadden wij het momentum mee en konden we samen optrekken.’ De Hartstichting zet zich specifiek in om sportclubs die ook rookvrij willen worden te stimuleren en ondersteunen. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport om te zien wat zij voor jouw club kunnen betekenen.

Communicatie en borging
Van de Hartstichting kreeg de club rookvrij bordjes om op verschillende plekken op het complex op te hangen. Ook werden rooktegels gelicht, asbakken verwijderd en was er aandacht voor het initiatief op de site. De club koos er bewust voor om geen rookplek te maken. Luc: ‘Zo’n plek heeft toch iets spannends wat jongeren aantrekt. Bovendien staat in het huurcontract voor het complex met de gemeente (de eigendom van het complex is recent aan de gemeente overgedragen) dat er niet op het terrein gerookt mag worden. De gemeente keek wel raar op toen Piet Hein Knoop, ons bestuurslid accommodatie, daar tijdens de contractbespreking zelf op aandrong.’

Handhaving
Het rookvrij beleid is opgenomen in het beleidsplan hockey 2020 van de club en het is ook de eerste regel van de Clubregels op de site. Dat de club het beleid duidelijk adverteert maakt dat leden zich gesterkt voelen om anderen op hun rookgedrag aan te spreken. De ervaring is dat iedereen bereid is z’n sigaret uit te maken als je het op de juiste manier vraagt. Al is het soms natuurlijk wel met gezonde tegenzin. Luc: ‘Het gaat erom hoe je het vraagt. Ik heb een vaste riedel: Goh, mag ik u wat vragen? Wij streven op onze club naar een gezonde leefomgeving voor onze kinderen. Roken past daar niet bij.  Wilt u uw sigaret alstublieft uitmaken? Werkt altijd!’

Heel HV Abcoude rookvrij?
Nog niet, op het dakterras waar de veteranen na hun wedstrijd borrelen mag op zondag nog worden gerookt. Het is nadrukkelijke een uitzondering in een overgangsperiode waar op waarschijnlijk korte termijn een einde aan komt.

Al meer clubs rookvrij
Abcoude is al lang niet meer de enige hockey club die een rookvrij sportterrein nastreeft. Meerdere verenigingen zijn al volledig rookvrij of zijn op weg om dat te worden.

Meer informatie

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina