Fair-playcoaches gaan dialoog aan met toeschouwers

Juliëtte Redelé: ‘Geen politieagentje spelen, maar inhoudelijk begrip kweken’

Inleiding

Alhoewel HC Naarden al vijf jaar een trouwe participant is van het sportiviteit- en respectprogramma van de KNHB, miste de club een middel om met supporters langs de lijn in contact te komen over hun (ongewenste) gedrag. HC Naarden bedacht daarom de fair-playcoach, een groep in oranje jacks gehulde volwassenen, die vanuit hun betrokkenheid bij de arbitrage de dialoog aangaan met onsportieve of onbeschaamde ouders.

Resultaten

  • Een in het weekeinde oranjegekleurde hockeyclub.
  • Enthousiaste reacties van bezoekers.
  • Ouders die de fair-playcoaches weten te vinden wanneer zij ongewenst gedrag bespeuren.
  • Scheidsrechters die zich gesteund voelen; arbitrage wordt weer leuk!
  • Preventieve werking.

Het initiatief voor fair-playcoaches is vlak voor de winterstop van het seizoen 2013/2014 gelanceerd. De genoemde resultaten zijn dus voorlopig en zeker niet uitputtend.

Aanpak

Arbiters krijgen heel wat te verduren van toeschouwers
Het idee voor de fair-playcoach werd geboren binnen de arbitragecommissie. Na het opstarten van de masterclass voor scheidsrechters (CS+) – een initiatief om het niveau van clubscheidsrechters en jongeren met scheidsrechtersambities te verhogen – werd nog duidelijker zichtbaar wat (jonge) arbiters zoal te verduren krijgen tijdens een wedstrijd. Ook blijken supporters het onderling lastig te vinden om elkaar aan te spreken op hun uitlatingen; niet zelden omdat ze het gevoel hebben autoriteit te ontberen, omdat het weinig effect heeft en omdat het soms zelfs escalerend werkt.

Fair-playcoaches herkenbaar aan jacks en hoodies
Vanuit de gedachte dat er anders gereageerd wordt op mensen met een bepaalde functie en bijbehorende uitstraling, kwam de arbitragecommissie met het voornemen om jacks en hoodies aan te schaffen. Kleding waarmee de begeleiders van de scheidsrechters en de leden van de commissie Sportiviteit en Respect de rol van fair-playcoach op zich nemen. Als hoeders van fatsoen lopen zij op en rondom de velden om het publiek en de coaches aan te spreken op onsportief gedrag, met name richting de scheidsrechters. Niet als politieagent, maar als coach, iemand die een ander inzicht biedt in het eigen handelen.

Sponsoring door Hansie Forever Foundation
Toen de arbitragecommissie voor de realisatie van de plannen aanklopte bij de sponsorcommissie, werd zij in contact gebracht met de Hansie Forever Foundation. Deze stichting, die tot doel heeft fair play op en om het sportveld te bevorderen, zag in het idee van HC Naarden een uitstekend initiatief om de doelstelling van de Hansie Forever Foundation kracht bij te zetten. Er werden oranje hoodies en jacks aangeschaft die de fair-playcoaches uniform en herkenbaar maken. Zowel voor supporters die ongepast gedrag willen melden, als voor bezoekers die zich ongewenst gedragen.

Publiciteit voor de fair-playcoaches 
De eerste truien en jacks zijn door de burgemeester van Naarden officieel overhandigd aan leden van de gelijknamige hockeyclub.

Vervolgens is er getwitterd en een persbericht verstuurd dat de lokale media hebben opgepakt. De Hansie Forever Foundation startte een website (www.wearefairplay.com) en heeft het voornemen om het Naardense initiatief ook bij andere hockeyclubs in Nederland te ondersteunen.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina