Gooische stelt scheidsrechterskaart ouders verplicht

Bas Meijer: ‘Ouders met spelregelkennis tonen meer respect langs de lijn.’

Inleiding

Langs de lijn hebben ouders nogal eens commentaar op scheidsrechters, spelers en coaches. Dit is mede te wijten aan een gebrek aan spelregelkennis. De Gooische Hockeyclub pakt dit probleem aan door minimaal 1 ouder van de C- en D-jeugdleden verplicht een scheidsrechterskaart te laten halen

Resultaten

  • Er is sprake van meer begrip en respect bij de ouders langs de lijn.
  • In de eerste helft van het seizoen 2013-2014 hebben 40 ouders (en 170 jeugdleden) hun scheidsrechterskaart gehaald.
  • Van alle ouders voldoet zo’n 98% aan de regels.
  • De sociale controle doet z’n werk: ouders spreken elkaar aan op het volgen van de spelregelcursus. – Ouders melden zich spontaan bij de arbitragecommissie met het verzoek een wedstrijd onder begeleiding te mogen fluiten.

Aanpak

Draagvlak door opname in Arbitrageplan
Het beleid heeft alleen kans van slagen als het bestuur van de vereniging en de leden er achter staan. Dit is gerealiseerd door de verplichting in het Arbitrageplan van de vereniging op te nemen en te laten accorderen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Duidelijke communicatie van de verplichting
Duidelijke communicatie van de verplichting een scheidsrechterskaart te halen is van essentieel belang. De ervaring leert wel dat het onderwerp beter als ‘spelregelkennis’ dan als ‘scheidsrechterskaart’ gebracht kan worden. Dit omdat veel ouders opzien tegen het daadwerkelijk fluiten van een wedstrijd.

Ouders worden op de volgende manieren op de verplichting gewezen:

  • op het aanmeldingsformulier van de vereniging
  • via de website
  • tijdens coachavonden
  • in de wekelijkse nieuwsbrief van de voorzitter

Controle door Arbitragecommissie
De Arbitragecommissie controleert jaarlijks of iedereen aan de regels voldoet. Wie zich nog niet voor de scheidsrechterscursus heeft opgegeven, wordt aangesproken. Het gaat er vooral om dat de ouders hun goede wil tonen en de moeite nemen de spelregels te leren. Dat kan gecontroleerd worden aan de hand van de inloggegevens van de E-learning en de aanwezigheid bij het examen.

Mogelijkheid nemen passende maatregelen
Het slagen voor het scheidsrechtersexamen is een harde eis. Als ouders categorisch weigeren mee te werken, zal het bestuur passende maatregelen nemen. Te denken valt hierbij aan het schorsen van het kind van de weigerachtige ouders. Deze maatregel is overigens nog nooit toegepast.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina