HC Naarden verankert S&R in alle geledingen van de club

Micky Cohen de Lara, voorzitter commissie S&R: ‘Het is essentieel dat het een speerpunt van het bestuur is.’

Inleiding

Sportiviteit en Respect (S&R) heeft alles te maken met de waarden die je als vereniging wilt uitdragen. Wat voor vereniging wil je zijn en voor wie? Omdat dat voor iedere vereniging anders is, bestaat er geen blauwdruk die je klakkeloos kunt overnemen. Met dit inzicht als uitgangspunt heeft het bestuur van HC Naarden een traject opgestart dat onder andere heeft geleid tot een 5-tal S&R-kernwaarden. Er wordt nu hard gewerkt om deze in alle geledingen van de club te verankeren.

Resultaten

  • Formulering van 5 herkenbare S&R-kernwaarden
  • Eenduidige communicatie van de kernwaarden in het clubhuis en op de velden
  • Bewustwording van het belang van sportiviteit & respect bij alle leden
  • Verankering van de kernwaarden door regelmatige aandacht gedurende het seizoen

Aanpak

Het formuleren van de kernwaarden
Onder leiding van een oud-voorzitter zijn eerst verschillende rondetafelgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van alle doelgroepen binnen de club. Coaches, (jeugd) spelers, trainers, commissieleden en ouders mochten dromen over hun ideale club, het HC Naarden van 2020. Hieruit is een gemeenschappelijke wens naar voren gekomen: de club zal in 2020 een hockey community zijn die – een hockeyleven lang – zorgt voor maximale verbinding tussen en met haar leden en ouders van jeugdleden. Een club die boeit, bindt en verbindt, met als statement: ‘Landskampioen van de betrokkenheid’. Voor de commissie S&R waren deze resultaten het uitgangspunt om de S&R gedragscode – die uit 2009 dateerde – in de taal van de club te formuleren.

De taal van de club
Na het aanpassen van de gedagscode volgde een vertaalslag naar 5 korte en krachtige regels (de zgn. gouden regels). Als je wilt dat het gaat leven, moet je het hanteerbaar en herkenbaar maken, niemand gaat immers ellenlange teksten lezen. Daarom is ook het aantal gouden regels tot 5 beperkt. Het overkoepelende motto is ‘Be Cool & Play Fair’. Het is overigens nadrukkelijk niet de bedoeling om met een opgeheven vingertje mensen terecht te wijzen. Betrokkenheid en emotie horen er nu eenmaal bij. Er is niets mis met willen winnen en fanatiek hockeyen of enthousiast aanmoedigen, maar je moet je wel bewust zijn van je rol en eigen gedrag.

Het begint met zichtbaar maken
Zichtbaarheid is stap 1 voor de bewustwording van alle betrokkenen. Een professioneel vormgeefster heeft de kernwaarden daarom op een aantrekkelijke manier gevisualiseerd. Vervolgens zijn ze prominent op de site gezet en kom je ze tegen in alle dug-outs, het clubhuis en de kleedkamers. Ook staan ze op grote A0 borden verspreid over de accommodatie, een 2x3m mesh-doek boven het veld en hijst het dienstdoend bestuurslid op zaterdag- en zondagmorgen een vlag met ‘Be Cool & Play Fair’. Tenslotte kom je ze tegen op pagina 1 van de ledenwijzer die ieder gezin ontvangt en dienen ze als ‘kapstok’ voor de verschillende onderdelen van de gedragscode van de club.

Actieve communicatie van S&R-kernwaarden van Benjamin t/m A-jeugd
Aan het begin van het seizoen organiseert de club al jaren verplichte informatieavonden voor de ouders van nieuwe leden (veelal Benjamins en Mini’s). Tijdens deze bijeenkomsten komen sinds dit seizoen de S&R-kernwaarden aan de orde. Hierbij wordt onder andere inzicht gegeven in wat je gedrag als ouder langs de lijn doet met je kind en de begeleiding. HC Naarden heeft dit laten begeleiden door Tischa Neve. Ook tijdens de ‘Witte rook sessies’ aan het begin van het seizoen, waarbij coaches, trainers, ouders en spelers van de A- t/m D-jeugd afspraken maken over alle zaken rond het team, zijn de S&R-kernwaarden een van de gespreksonderwerpen.

Kaartenactie om jeugdleden te betrekken
Om S&R extra onder de aandacht van de jeugdleden te brengen heeft de club een prijsvraag uitgeschreven. Jeugdleden kunnen een korte, ludieke tekst insturen waarmee aandacht wordt gevraagd voor het gedrag langs de lijn. De drie beste teksten worden in het handschrift van de inzenders op de achterzijde van een kaart met de 5 S&R-kernwaarden afgedrukt. Deze kunnen vervolgens worden uitgedeeld op de velden. Bovendien krijgen de winnaars een jas met op de rug ‘Be cool & Be fair.’

Fair Play Coach: samen met Hansie Forever Foundation
Voor de verdere implementatie van de S&R-kernwaarden werkt de club nauw samen met de Hansie Forever Foundation. Deze stichting – opgericht na het op 21-jarige leeftijd plotseling overlijden van Naarden-lid Hans Erik Meijer – stimuleert in de geest van Hansie sportiviteit en eerlijkheid tijdens het sporten. Met hun ervaring en expertise helpt de stichting de club onder meer bij de invulling van de rol van ‘Fair Play Coaches’. Dezen moeten tijdens de wedstrijddagen het S&R-beleid van de club gaan uitdragen. Onderzocht wordt of de teammanagers deze taak op zich kunnen nemen omdat zij tijdens de wedstrijd hun handen vrij hebben. Het is in ieder geval niet de bedoeling om er een aparte ‘organisatie’ voor op te zetten. Kortom: work in progress!

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina