MHC MEP in twee stappen naar een rookvrije hockeyvereniging

“Een tweetrapsraket”, zo noemt Peter Langenhuijsen, voorzitter van MHC MEP, hun traject naar een rookvrije hockeyvereniging.

Inleiding

In het Preventieakkoord is de doelstelling opgenomen dat in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn. Een grote meerderheid van de hockeyverenigingen is al goed op weg en heeft inmiddels rookafspraken of is geheel rookvrij. MHC MEP heeft een van de moeilijkste stappen gezet; zij zijn afgelopen seizoen (2019-2020) van gedeeltelijk naar geheel rookvrij gegaan.

Resultaten

  • Maart 2019 gedeeltelijk rookvrij: op maandag tot en met zaterdag was roken op het terrein niet toegestaan.
  • Vanaf september 2019 geheel rookvrij: ook op de zondag mag er op het terrein van MHC MEP niet meer worden gerookt.

Aanpak

MHC MEP heeft er bewust voor gekozen om de geheel rookvrije vereniging via twee stappen in te voeren. De eerste stap was het rookverbod op doordeweekse dagen en zaterdag. Vanaf maart 2019 hadden de leden een halfjaar de tijd om hieraan te wennen, voordat ook de zondag rookvrij werd. Aan het begin van het seizoen 2019-2020 was het tijd voor de tweede stap en werd MHC MEP geheel rookvrij. De gemeenschappelijke asbak op het terrein is verwijderd en bij de ingang van het terrein is een bordje geplaatst waarop bezoekers erop geattendeerd worden dat zij een rookvrije zone betreden.

Het invoeren van de rookvrije zaterdag leverde het bestuur geen commentaar op vanuit de leden. En ook de aankondiging dat vanaf september 2019 de zondag rookvrij zou worden, zorgde voor weinig wanklanken vanuit de leden. Voorzitter Peter Langenhuijsen merkt op dat een rookvrije vereniging de nieuwe standaard is en er meer bewustwording heerst. “ Vrijwel alle leden houden zich aan afspraken, heel af en toe zien wij nog iemand roken” zo stelt Langenhuijsen. Het zijn met name de jongere seniorenteams die nog weleens worden aangesproken.

Draagvlak
“Je bepaalt als club dat er niet meer gerookt mag worden op je terrein. Daarom hebben we het ook in de Algemene Ledenvergadering (ALV) gebracht en het niet als bestuursbesluit neergelegd” vertelt Langenhuijsen. De steun van de leden voor de rookvrije vereniging is nodig: zij spreken elkaar aan waar nodig en helpen zo het beleid te handhaven. Ook vrijwilligers van de barcommissie zijn goed op de hoogte, maar volgens Langenhuijsen zijn het de bestuursleden die het gesprek aan moeten gaan met de volhardende rokers.

Het bestuur van MHC was graag tijdens de ALV van november 2019 in gesprek gegaan met rokers om te praten over hoe voor hen een plek buiten het terrein kan worden gevonden waar zij terecht kunnen. Spijtig genoeg is dit gesprek niet van de grond gekomen, maar wellicht dat dit nog komt. “Het punt is, als je hen niets ter beschikking stelt, dan liggen de peuken allemaal op de grond voor de ingang” zegt Langenhuijsen. “Daarom willen we ook met hen in gesprek en evalueren, zodat we buiten het hekwerk ergens een plaats kunnen vinden waar zij hun sigaretten kwijt kunnen.”

Communicatie
Om de leden van MHC MEP te informeren over de verschillende stappen op weg naar een rookvrije vereniging zijn diverse kanalen gebruikt. Op meerdere algemene ledenvergaderingen is aandacht besteed aan het onderwerp. Via de website en door middel van mails zijn de leden geïnformeerd.

Tweetrapsraket
“Doe het niet in één keer 100%. Het kan natuurlijk wel, maar dan heb je in een keer een hoop dingen tegelijkertijd” geeft Langenhuijsen als tip aan andere verenigingen. MHC MEP heeft gekozen voor een tweetrapsraket waarbij de focus eerst op de rookvrije zaterdag lag voor de jeugd om vervolgens deze lijn door te trekken naar de zondag. “In het halfjaar daar tussen, je merkt het nauwelijks, kunnen de hockeyers van de zondag er alvast aan wennen. Meestal gaat het om ouders die op zondag zelf hockeyen en op zaterdag aanwezig zijn bij hun kinderen die hockeyen.” Door de gewenning van het niet mogen roken op zaterdag wordt het normaler gevonden om ook op zondag niet meer te roken op het complex. Zo snel went iedereen aan een rookvrije omgeving.

In het kader van de campagne Rookvrij Kinderspel is het verhaal van HC Twente gedeeld. Ook HC Twente heeft de stap gezet van gedeeltelijk naar geheel rookvrij. Lees over hun aanpak en tips op de website van de Rookvrije Generatie.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina