Verankering sportiviteit & respect bij SV Phoenix

Michiel Vreugdenburg: ‘De aanwezigheid van herkenbare S&R ambassadeurs werkt preventief.’

Inleiding

SV Phoenix is een familieclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Omdat de club dat graag zo wil houden, is in 2012 de Commissie Sportiviteit & Respect (S&R) opgericht. Deze commissie zorgt ervoor dat er structureel meer aandacht wordt besteed aan sportiviteit en respect op en rond de velden van SV Phoenix.

Resultaten

 • De aanwezigheid van een herkenbare S&R ambassadeur werkt preventief.
 • Er is draagvlak en animo voor het thema.
 • Men is zich bewust van het belang van S&R.
 • Minder onsportief gedrag in en om de velden.
 • Sprake van een positievere coachingstijl.
 • Heldere routing in geval van incidenten van onsportief gedrag (zie achtergrondinfo).

Aanpak

Het gaat om positieve beleving van de sport
Na het instellen van de Commissie S&R is in overleg met het bestuur een plan van aanpak opgesteld. Dit plan heeft als doel het thema S&R binnen Phoenix te verankeren en onderdeel te laten zijn van de beleidsplannen. Het richt zich in eerste instantie op een positieve beleving van de sport bij het jeugdhockey. Dit gebeurt door het creëren van bewustwording van het eigen gedrag bij zowel leden als bezoekers. Een volgende stap is deze lijn door te trekken naar het seniorenhockey.

Doelgroepen S&R
De volgende doelgroepen worden in het plan van aanpak benoemd:

 • spelers
 • coaches & trainers (voorbeeldgedrag)
 • ouderbegeleiders (voorbeeldgedrag en volwassen supervisie binnen team)
 • ouders, supporters & bezoekers
 • arbitrage (samenwerking en afstemming)

Concrete invulling en uitwerking van het thema
Onder het motto ‘Sportiviteit & Respect, just do it!’ is onder andere een vijftal Do’s geformuleerd:

 • Wij hebben respect voor elkaar
 • Wij gedragen ons sportief
 • Wij houden de club netjes
 • Wij kunnen op elkaar rekenen
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag

Deze Do’s zijn per doelgroep doorvertaald in concrete actiepunten (zie de download onder aan deze pagina).

S&R moet als rode draad door de club lopen 
Op verschillende manieren en momenten krijgen de doelgroepen, uit naam van het bestuur, te maken met het onderwerp. Zo moet S&R op den duur een vast onderdeel worden van het beleid en alle activiteiten van de club.

 • S&R wordt zoveel mogelijk bij alle activiteiten en commissies binnen Phoenix betrokken. De Commissie S&R deelt de uitgangspunten met andere commissies en kijkt wat hun bijdrage kan zijn aan S&R. Indien nodig biedt de Commissie S&R inhoudelijke ondersteuning.
 • Om te laten zien dat Phoenix S&R belangrijk vindt, zet de club op de zaterdagen herkenbare S&R ambassadeurs in. In voorkomende gevallen spreken deze vrijwilligers de doelgroepen aan om de goede sfeer op en rond de velden te bewaken.
 • Zichtbaarheid van het thema S&R in het clubhuis en op de velden.

Organisatie S&R ambassadeurs

 • De ouders van ieder jeugdteam leveren twee keer per jaar voor 3 uur twee S&R ambassadeurs.
 • De verplichting is vergelijkbaar met het draaien van een bar- of wedstrijdtafeldienst.
 • Ter voorbereiding krijgen de S&R ambassadeurs een instructieavond onder leiding van de Commissie S&R.
 • Tijdens wedstrijddagen van de jeugd zien ze er op een positieve manier op toe dat de 5 Do’s rond de velden worden nageleefd.
 • S&R ambassadeurs zijn herkenbaar aan witte jassen met het Phoenix S&R logo.

Promotie van S&R
Het S&R beleid wordt op de volgende manieren actief uitgedragen:

 • Via de website en het clubblad
 • Promotiemateriaal met eigen sportiviteitslogo en materialen van de KNHB (banners, stickers, etc.)
 • Aanwezigheid S&R ambassadeurs op de velden op zaterdag
 • Tijdens bijeenkomsten voor doelgroepen
 • Door het uitreiken van een sportiviteitsprijs
 • Via uitingen door commissies (van toernooien tot instructies).

 

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina