Zeventien ‘Haagse’ verenigingen gaan S&R-convenant aan

Arjan Offerhaus, S&R-commissievoorzitter bij hdm en initiatiefnemer van het convenant: ‘Samen maken we het leuk en met dit convenant dragen we die gedachte actief uit’

Inleiding

‘Samen maken we het leuk’. Het klinkt zo logisch, zo eenvoudig. Toch is die gedachte op en rondom de hockeyvelden niet altijd meer een vanzelfsprekendheid, terwijl het dat volgens Arjan Offerhaus, voorzitter van de commissie Sportiviteit & Respect (S&R) bij hdm, wel hoort te zijn. Met die boodschap benaderde Offerhaus de verenigingen in haar regio en de gemeente Den Haag. Op bijval kon ze al snel rekenen: de ene na de andere vereniging sloot zich aan bij haar initiatief. Uiteindelijk tekenden maar liefst 17 clubs* en de Wethouder van Sport een S&R-convenant, waarin zij gezamenlijke gedragsregels uitdragen en door middel van bijeenkomsten ook gezamenlijk campagnes op touw zetten. Het convenant werd in één klap het grootste samenwerkingsverband op S&R-gebied in Nederland.

*De verenigingen die het convenant hebben getekend zijn: HGC, Klein Zwitserland, Westland, HDS, Craeyenhout, Roomburg, LOHC, Wateringse Veld, Ypenburg, Alphen, Cartouche, Forescate, De Kieviten, Ring Pass, Delft, Rijswijk, Zoetermeer en hdm!

Resultaten

– Onderstreept de gedachte dat we hockey samen beoefenen en elkaar dus nodig hebben: ‘samen maken we het leuk’
– Creëert clubbrede bewustwording over de S&R-kernwaarden
– Zorgt ervoor dat leden de overeengekomen gedragsregels ook bij buurverenigingen terugzien
– Werkt intensiever contact of samenwerking met buurverenigingen op S&R-gebied in de hand
– Samenwerking resulteert in waardevolle kennisuitwisseling: ‘samen weet je meer dan alleen’
– Ophangen van convenant in clubhuis maakt S&R en regiosamenwerking zichtbaar voor de leden

Aanpak

Benader verenigingen in de regio en betrek de gemeente bij de plannen
Benader verenigingen in jouw regio met het idee om samen afspraken te maken en ideeën uit te wisselen op S&R-gebied. Benadruk daarbij de gedachte dat hockey een sport is die we samen beoefenen en waar we elkaar dus ook voor nodig hebben: ‘Samen maken we het leuk’. Onderstreep dat afspraken en samenwerking tussen verenigingen op S&R-gebied een positieve invloed kunnen hebben op de onderlinge sfeer van alle deelnemende verenigingen. Probeer ook de gemeente te betrekken bij deze samenwerking die op touw wordt gezet en zorg dat zij het idee onderschrijven en eventueel willen bijstaan.

Stel gezamenlijke gedragsregels op met respect voor elkaars individuele clubcultuur
Stel met de deelnemende verenigingen gezamenlijke gedragsregels samen waar iedereen achter staat. Respecteer daarbij wel elkaars individuele clubcultuur. Formuleer dus gedragsregels die voor iedere vereniging gelden en die iedereen deelt. Zo staan in het ‘Haagse’ convenant (zie foto hieronder) de volgende vier ‘vanzelfsprekendheden’: respecteer elkaar op en om het veld (1), fanatiek mag, sportief moet (2), fatsoenlijke taal is heel normaal (3) en opgeruimd staat netjes (4). Offerhaus: “Dit zijn afspraken waar iedereen achter staat. De bijbehorende gedragsregels kan elke vereniging zo nodig aanpassen aan hun specifieke clubsituatie, waarbij de vanzelfsprekendheden het uitgangspunt blijven.

Omarm de symbolische functie van het convenant
Weest trots op het convenant wanneer dat afgesloten en ondertekend is en straal dat ook uit. Lijst het convenant in en hang hem zichtbaar op in je clubhuis. Offerhaus: “Ook de symbolische functie van het convenant is belangrijk. Door het vast te leggen zeg je eigenlijk: onze besturen staan hier achter, we doen dit met elkaar en we vinden dit allemaal belangrijk. Oftewel, wederom: ‘Samen maken we het leuk’. De kracht zit hem in die boodschap en dat je die actief uitdraagt.”

Blijf bij elkaar komen en werk samen S&R-ideeën uit
Zorg ervoor dat het contact niet alleen bij het convenant blijft. Zie het eerder als een afspraak om geregeld samen te blijven komen en na te denken over S&R. Deel goede ideeën met elkaar en zet waar mogelijk samen campagnes op touw. Offerhaus: “Samen weet je meer dan alleen. Wij hebben onderling afgesproken op regelmatige basis samen te komen en te brainstormen. Daarnaast hebben we een whatsapp-groep waar alle S&R-ambassadeurs inzitten. Zo blijf je op de hoogte van elkaars activiteiten en leuke initiatieven.”

Blijf openstaan voor uitbreiding
Sta ook na het vastleggen en afsluiten van het convenant open voor uitbreiding. Mocht een vereniging in eerste instantie niet gereageerd hebben op het verzoek, maar later alsnog willen aansluiten: ontvang die dan met open armen. Offerhaus: “Ik had toen ik begon nooit verwacht dat we op zeventien verenigingen uit zouden komen, maar inmiddels word ik al benaderd door nieuwe verenigingen met de vraag of ze er ook bij mogen. Dat is precies waarop ik hoopte. We zijn een beweging gestart van positiviteit en iedereen is welkom. Samen maken we het leuk!”

 

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina