Clubscheidsrechter

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

De KNHB biedt ondersteuning aan haar verenigingen op het gebied van opleidingen, waaronder ook de opleiding tot clubscheidsrechter. De KNHB beschikt over een speciale e-learning waar iedereen die de scheidsrechterskaart gaat halen gebruik van kan maken.

Alle leden van verenigingen moeten op hun 16de in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. De vereniging roept haar betreffende leden op om de opleiding clubscheidsrechter te volgen en examen te doen. De opleiding is online te volgen, via e-learning. Iedereen kan dit dus vanuit huis doorlopen. De aanmelding voor de e-learning loopt via de vereniging. Door de vragen te oefenen, leren de kandidaten alles over de spelregels. De kosten voor de opleiding tot clubscheidsrechter bedragen € 7,50 per persoon.

Het examen wordt op de vereniging afgenomen. Nadat iemand geslaagd is, kan hij/zij de eerste wedstrijden gaan fluiten. In het begin is het goed om hier begeleiding bij aan te bieden of de beginners te laten fluiten met een ervaren scheidsrechter.

Met de digitale opleiding neemt de cursist de oefenstof sneller tot zich door vragen te beantwoorden. Foto’s en video’s verduidelijken de vragen en na het geven van een antwoord ontvangt de cursist direct feedback. Dit versterkt het leereffect. Het systeem bepaalt de volgorde en frequentie van de lesstof. Vragen worden op slimme wijze herhaald waardoor de cursist sneller leert en de opgedane kennis beter onthoudt.

Heb je verder nog vragen? Stuur een mail naar clubscheidsrechter@knhb.nl.