Hockeytrainer 2 (HT2) – Jongste Jeugd

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

LET OP: Zolang de huidige landelijke maatregelen rondom het coronavirus gelden, zullen nieuwe opleidingen nog niet worden opgestart en worden de opleidingen die al wel gepland zijn maar nog moeten starten, uitgesteld.

De KNHB vindt het belangrijk dat jeugd en senioren training krijgen van gediplomeerde, goed opgeleide trainers en coaches. De kwalificatiestructuur Sport (KSS) vormt de basis voor de opleidingen voor trainers en coaches binnen de georganiseerde sport. Je vindt hierover meer informatie op de site van Academie voor Sportkader.

De Opleiding Hockeytrainer 2 (HT2) – Jongste Jeugd (JJ) leidt de cursist, met ondersteuning van de praktijkbegeleider van zijn of haar vereniging, op tot een goede trainer/coach van drie-, zes-, en achttallen. Het Toetsplan van de kwalificatie KNHB HT2 –Jongste Jeugd kent twee deelkwalificaties en de daarbij behorende twee Proeve van Bekwaamheid-protocollen. In onderstaande downloads vind je het Toetsreglement Sport, Toetsplan met de daarbij behorende protocollen en kwalificatieprofiel.

Alle bewijsstukken vereist voor de twee deelkwalificaties moeten uiterlijk binnen één maand na de laatste workshop worden ingeleverd bij de leercoach van de opleiding.

Competenties
Deze opleiding leidt tot de volgende competenties:

 • De KNHB Hockeytrainer 2 – Jongste Jeugd is in staat om op adequate, respectvolle en verantwoorde wijze sporters te begeleiden bij hun sportbeoefening.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 – Jongste Jeugd is in staat om op adequate wijze, op basis van een beschikbare planning (een deel van) een training te verzorgen.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 – Jongste Jeugd is in staat om op adequate wijze (delen van) wedstrijden te begeleiden.
 • De KNHB Hockeytrainer 2 – Jongste Jeugd is in staat om op adequate wijze bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging te assisteren volgens aanwijzing van een leidinggevende.

Wat zijn de instroomeisen?
De HT2 – JJ opleiding is geschikt voor (beginnende) trainers en coaches van Jongste Jeugdteams (drie-, zes- en achttallen):

 • Spe(e)lers/sters uit A-, B-, en 2e jaar C-Jeugd.
 • Leden van Technische- en/of Jeugdcommissie.
 • Ouders met (enige) hockeyervaring.

Leeftijd
Minimumleeftijd is 14 jaar, indien één jaar jonger dan toelating na een intakegesprek met positieve beoordeling.

Trainerservaring
Om de HT2 – JJ opleiding te kunnen volgen is geen trainerservaring nodig. Wel is het een vereiste dat de cursist training geeft aan een team en enige basiskennis van hockey bezit.

Hoe lang duurt de opleiding?
De HT2 – JJ opleiding bestaat uit vijf workshops van drie uur. De workshops worden eens in de twee/drie weken gepland, zodat de totale looptijd van de opleiding ongeveer achttien weken wordt.

Studiebelasting
De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de tien en twintig uur. Je ontvangt eventueel bij de workshop behorende literatuur. Voor Praktijkgerichte Opdrachten (drie PGO’s) is tussen de acht en zestien uur nodig. De studiebelasting per PGO ligt tussen de één en drie uur, afhankelijk van de opdracht.

Wat verwachten we van jou?

 • Je wordt vanuit de vereniging begeleid door een Praktijkbegeleider (PB). Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een PB.
 • Indien je geen PB hebt moet je met de leercoach afspraken maken over jouw praktijkbegeleiding.
 • Je bent trainer of trainer/coach van een Jongste Jeugd team.
 • Het volgen van alle vijf  workshops is verplicht, met uitzondering van een uitzonderlijk geval en van te voren schriftelijk aangegeven bij de leercoach.
 • De bij de workshops behorende Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) moeten conform de planning van de workshops worden ingeleverd bij de leercoach van de opleiding.
 • Na de laatste workshop lever je zo snel mogelijk jouw portfolio in bij jouw leercoach; de leercoach bekijkt het portfolio op volledigheid en kwaliteit en vervolgens kan het portfolio naar een PvB-beoordelaar van het KNHB Expertisecentrum. Op niveau HT2 – Jongste Jeugd kan de leercoach tevens PvB-beoordelaar zijn. Binnen één  maand na de laatste workshop dient de PvB-portfolio klaar te zijn.
 • Er worden twee  verplichte PGO’s aangeboden. Deze twee  PGO’s moeten worden gemaakt en worden geüpload via de Elektronische Leeromgeving.

Kosten

 • De HT2 – JJ opleiding kost € 200,- (inclusief al het materiaal dat je nodig hebt).
 • Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT2 – Jongste Jeugd van toepassing.

Wanneer ontvang je het diploma?

 • Wanneer je alle drie de PGO’s hebt uitgewerkt en als voldoende zijn beoordeeld door de PvB-beoordelaar.
 • Aanwezigheid bij minimaal vier van de vijf workshops.

Waar vindt de opleiding plaats?
De opleiding HT2 – JJ vindt plaats op een hockeyvereniging. In sommige gevallen vraagt een vereniging een opleiding aan voor haar trainers en coaches. Mocht jouw vereniging geen opleiding kunnen organiseren dan kun je je altijd inschrijven bij een locatie bij jouw in de buurt.

Inschrijven
Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Stuur dan een e-mail aan het KNHB Expertisecentrum. Je ontvangt dan het inschrijfformulier voor de opleiding. De opleiding vindt plaats op verschillende verenigingen en start in verschillende periodes gedurende het seizoen.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke en/of organisatorische vragen neem contact op met het KNHB Expertisecentrum, 030-3077604.