Technisch Management 4 (TM4)

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

De TM4 opleiding is bedoeld voor Technisch Managers. Het doel van deze opleiding is de kwaliteit van Technisch Management te versterken. Met behulp van deze opleiding kan de Technisch Manager zijn deskundigheid verbreden en verdiepen.

Wat zijn de kerntaken van de Technisch Manager?
De kerntaken waar de opleiding zich op richt zijn: a) Ondersteunen van hockeytechnisch beleid, b) Bevorderen van competentieontwikkeling technisch kader, c) Managen van technisch kader en onderhouden van externe contacten, d) Opzetten en onderhouden van een doorlopende leerlijn. Deze kerntaken zijn verankerd in een beroepscompetentieprofiel en vormen de basis van de werkzaamheden van een Technisch Manager. De workshops en de PGO’s (Praktijkgerichte Opdrachten) geven inhoud aan deze kerntaken.

Ambitie KNHB Expertisecentrum
Elke speler heeft een opgeleide en begeleide trainer/coach.

De opleiding voor Technisch Manager is na de opleiding voor Technisch Coördinator een volgende stap om de begeleiding van trainers en coaches op een hoger peil te brengen. Inmiddels zijn er al twee edities met succes afgerond. Voor deze leergang is gekozen voor een dagopleiding. Verspreid over zes dagen worden per dag twee workshops gegeven door specialisten uit het werkveld.

Wat zijn de instroomeisen?

  • Gewenste opleiding Hockeytrainer 4 (HT4) (of oude B-diploma) en/of TM3.
  • Minimaal opleiding Hockeytrainer 3 (HT3) (of oude A-diploma) met aantoonbare ervaring + intake.
  • Aantoonbare ervaring als Technisch Manager (TM4) en/of Technisch Coördinator (TM3) binnen een vereniging.
  • Minimaal werkzaam als Technisch Coördinator (TM3), bij voorkeur als Technisch Manager (TM4).

* Indien je niet aan de bovenstaande instroomeisen voldoet, en je hebt toch belangstelling de opleiding te volgen, dan kun je contact opnemen met het KNHB Expertisecentrum (030-3077665) voor een intakegesprek.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit verschillende workshops. De workshops duren ieder drie uur. Rondom de workshops kan je eigen initiatief nemen door je in te lezen of voor te bereiden. De vijf PGO’s vragen gemiddeld, naar eigen inzicht en ideeën, in totaal tussen de zeventig en tachtig uur zelfstudie.

Eindgesprek
Als het portfolio met de vijf uitgewerkte PGO’s door de leercoach als voldoende is beoordeeld, ga je op voor een vakinhoudelijk eindgesprek met de PVB-beoordelaar op basis van enkele cases.

Wanneer ontvang je het diploma?
Indien het portfolio voldoende is, almede het eindgesprek, ontvang je een diploma.

Kosten
De TM4 opleiding kost € 1.495,-.
De lunch tussen de workshops door is inbegrepen in de prijs.

Waar vindt de opleiding plaats?
De opleiding vindt plaats op het KNHB bondsbureau: Orteliuslaan 1041 te Utrecht. De workshops zijn in de ochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur en in de middag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tussen de workshops door wordt er voor een lunch gezorgd.

Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden TM4 van toepassing.

Leveringsvoorwaarden TM4

Inschrijven
Voldoe je aan de toelatingseisen, dan kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar het KNHB Expertisecentrum. Als je twijfelt of je voldoet aan de toelatingseisen, dan kun je contact opnemen met het KNHB Expertisecentrum (030-3077665) voor een eventueel intakegesprek.

Hieronder kun je de folder van de komende TM4 opleiding downloaden.

Folder TM4 2020-2021