KNHB-erelid Henny van Oosterzee – Sändker overleden

KNHB-erelid Henny van Oosterzee – Sändker overleden

De KNHB ontving het droevige bericht dat op 23 februari in Brasschaat ons erelid Henny van Oosterzee – Sändker is overleden. Henny, naast erelid van de KNHB ook erelid van HC Rotterdam, heeft zich veel jaren met hart en ziel ingezet voor de hockeysport.

Ze bekleedde bij de KNHB diverse functies. Zo was Henny van 1969 tot en met 1980 Commissaris Districtsbestuur Zuid-Holland. Bovendien werd ze in 1971 plaatsvervangend Dameslid in het Bondsbestuur, waarna ze van 1972 tot en met 1980 commissaris was in het Bondbestuur. Van 1980 tot en met 1981 tenslotte was ze in datzelfde Bondsbestuur vice-voorzitter. Bij haar afscheid in 1981 werd Henny benoemd tot erelid van de KNHB.

Wij herinneren ons Henny van Oosterzee als een harde werker met een hele warme persoonlijkheid. Naast haar drukke baan in de assurantiën en personeelszaken droeg zij de hockeysport een enorm warm hart toe. Ze stak veel energie in haar sport, en genoot daar tegelijkertijd ontzettend van. Henny van Oosterzee is 89 jaar geworden.

Bestuur en medewerkers van de KNHB wensen haar familie en (hockey)vrienden) veel sterkte toe.

Deel deze pagina