Behoefteonderzoek Gezonde Sportomgeving

Doel onderzoek

Het doel van het Behoefteonderzoek Gezonde Sportomgeving is om inzicht te krijgen in hoeverre hockeyers, hockeyfans en andere betrokkenen tevreden zijn over hun sportomgeving, ten aanzien van voedings-, alcohol- en rookbeleid. In hoeverre vinden zij dat er voldoende gezondere opties zijn in het clubhuis? Zijn die gezondere opties zichtbaar genoeg, en wat missen zij bijvoorbeeld nog in het aanbod? Wat vindt men van de verhouding tussen het aanbod aan alcoholische dranken en het aanbod 0.0 en hoe beoordelen zij het rookbeleid op hun vereniging? Door antwoord te geven op deze vragen kunnen verenigingen beter bepalen waar de behoeftes van hun leden en bezoekers liggen en hierop inspelen.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek is in december 2023 een vragenlijst uitgezet in het KNHB Panel. Vanuit het panel hebben 487 respondenten van 201 verschillende verenigingen de vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn voor een groot deel spelers of speelsters (62%), ouders van hockeyers (44%), scheidsrechters (43%) of vrijwilligers (42%).

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt allereerst dat meer dan de helft van de respondenten (57%) altijd of bijna altijd iets te eten of te drinken koopt in het clubhuis. Slechts 9% koopt bijna nooit iets. Daarnaast blijkt dat 64% van de respondenten gezonder aanbod in het clubhuis belangrijk of zelfs zeer belangrijk vindt. Slechts 8% vindt dit niet of helemaal niet belangrijk.

Wanneer we kijken naar de tevredenheid ten aanzien van het huidige aanbod, dan zien we dat op dit moment ruim 1 op de 3 respondenten (38%) vindt dat er al voldoende gezonder aanbod in het clubhuis is als het gaat om eten. 33% vindt juist dat er nog (helemaal) niet voldoende gezonder aanbod in het clubhuis is. Ten aanzien van de verhouding tussen het aanbod aan alcoholische dranken en het 0.0 aanbod geldt dat 65% van de respondenten hier (zeer) tevreden over is. Slechts 5% vindt dat deze verhouding niet of helemaal niet goed is.

Op de vraag wat men nog mist in het assortiment op hun vereniging worden vooral de volgende zaken genoemd: (gratis) fruit, bruin (belegde) broodjes, variatie in borrelhappen, gezonde avondmaaltijden, vegetarische en vegan opties en gezonde dranken (waaronder gratis water). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 75% van de respondenten denkt dat goede zichtbaarheid van de gezondere opties van invloed is op hun keuze. Slechts 13% denkt dat zichtbaarheid niet of helemaal niet bijdraagt aan de keuze om wel of niet voor een gezondere optie te kiezen. Op dit moment vindt 30% van de respondenten dat de gezondere opties zichtbaar of zeer zichtbaar zijn in het clubhuis. Anderzijds vindt ruim 30% juist dat de gezondere opties nog niet of helemaal niet zichtbaar zijn.

Tenslotte geeft 87% van de respondenten aan dat ze het (zeer) belangrijk vinden dat hun vereniging geheel rookvrij is of zou zijn. Slechts 6% vindt dat niet of helemaal niet belangrijk. Zo geeft één van de respondenten aan: “Rookvrij is het minimale vereiste wat mij betreft in een sportomgeving en een omgeving met veel kinderen”.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek hebben we overzichtelijk samengevat in een factsheet.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je graag de uitgebreide resultaten ontvangen? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Projectcoördinator Kennis & Onderzoek): sascha.bake@knhb.nl.

Heb je (inhoudelijke) vragen over de Gezonde Sportomgeving? Neem dan contact op met Eline van Zinnicq Bergmann (Senior medewerker Strategie & Beleid): eline.van.zinnicq@knhb.nl.

Deel deze pagina