Dispensatieaanvraag voor maatregel: Veldspelers zijn verplicht mondbescherming te dragen

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft besloten het dragen van een mondbeschermer verplicht te stellen. Dit geldt voor alle categorieën veldspelers (junioren/senioren) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. De maatregel is sinds 1 augustus 2015 van kracht. Daarnaast adviseert de KNHB om ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband de mondbeschermer te dragen.

De KNHB voert een beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, op het voorkomen van blessures en op het bijdragen aan een goede behandeling van blessures. De Medische Commissie van de KNHB heeft begin 2014 een Taskforce ‘Preventie Tandletsel’ ingesteld. Zij kreeg als opdracht het doen van onderzoek naar het optimaliseren van de preventie van tandletsels en het uitbrengen van een advies inzake het implementeren van preventiemaatregelen aan de Medische Commissie van de KNHB. De Taskforce ‘Preventie Tandletsel’, onder leiding van em. prof. Dr. Paul Wesselink, heeft vanuit hun specifieke medische expertise onderzoek gedaan naar de consequenties van het wel, dan wel niet dragen van mondbeschermers. De conclusies uit dit rapport zijn onderbouwd door literatuuronderzoek, inventarisaties en eigen onderzoek, waarbij de verschillende aspecten rond de onderzoeksvraag zoveel mogelijk op bestaand bewijs zijn gebaseerd.

Het advies van de Taskforce aan de Medische Commissie heeft er vervolgens toe geleid dat advies is uitgebracht aan het KNHB Bondsbestuur. Op basis van dit advies heeft het Bondsbestuur besloten het dragen van een mondbeschermer verplicht te stellen voor alle categorieën hockeyers tijdens het spelen van wedstrijden in georganiseerd wedstrijdverband.

De KNHB is zich er van bewust dat er voor sommige veldspelers om medische redenen een uitzondering gemaakt dient te worden.

Vanaf het seizoen 2015 -2016 is dan ook gekozen voor de volgende procedure om dispensatie aan te vragen.

  • Speler of speelster kan zelf het dispensatieformulier voor de tandarts of de specialist (Bijlage I) downloaden op de KNHB- website en in laten vullen.
  • Het bestuur van de vereniging dient (per e-mail) een dispensatieformulier voor bestuurders (Bijlage II) op de KNHB website te downloaden en in te vullen. Speelt u alleen bedrijfshockey en bent u dus geen lid van een vereniging zie dan de opmerking op het formulier (Bijlage II).
  • Beide formulieren (Bijlage I en II) moeten door het verenigingsbestuur naar de KNHB gemaild te worden (medisch@knhb.nl)
  • De verklaring van de tandarts of specialist zal worden beoordeeld door de Medische Commissie, waar nodig ondersteund door specialisten van de Task Force “Preventie Tandletsel” van de KNHB. Indien nodig zal de Medische Commissie extra informatie opvragen.
  • De speler of speelster die toestemming krijgt voor het spelen van wedstrijden zonder mondbeschermer, dient een verklaring te ondertekenen (ontvangen van de KNHB) en aan de KNHB te overleggen waarin hij of zij de KNHB onvoorwaardelijk en onherroepelijk vrijwaart voor mogelijke schade aan zichzelf die hij of zij lijdt.
  • De dispensatie geldt vanaf het moment van ingaan t/m 31 juli 2022. Vooralsnog zal ieder seizoen de aanvraag opnieuw ingediend moeten worden.
  • Indien dispensatie verleend wordt ontvangt de speler of speelster van de KNHB een schriftelijke bevestiging van de dispensatie. Betrokken speler of speelster dient de (bonds)scheidsrechters voorafgaand aan een te spelen wedstrijd de dispensatie te tonen. Indien geen dispensatie getoond kan worden, is spelen zonder mondbescherming niet toegestaan.
  • Dispensatie kan aangevraagd worden via medisch@knhb.nl

De KNHB rekent minstens 2 weken voor het verwerken van de aanvraag, wees dus zelf op tijd met het indienen van de dispensatie!

Downloads

Deel deze pagina