Imago-onderzoek

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van het imago en de reputatie van de hockeysport. Welke associaties hebben hockeyers en niet-hockeyers met de hockeysport en wat benoemen beide groepen als onderscheidende waarden van hockey? Wat is daarbij het verschil tussen hockeyers en niet-hockeyers? Daarnaast wordt er ook gekeken naar de reden waarom mensen een bepaalde sport kiezen en vragen we hockeyers naar hun mening over het huidige hockeyaanbod en hun behoeften daarin.

Door inzicht te krijgen in deze aspecten hopen we beter te weten welke verbeteringen we kunnen doorvoeren in onze communicatie en ons aanbod zodat we zowel bestaande als potentiële leden beter kunnen bereiken en we onze sport kunnen laten groeien.

N.B. Dit onderzoek zal herhaaldelijk uitgevoerd worden.

Opzet onderzoek

In het onderzoek zijn twee verschillende doelgroepen bevraagd:

  1. hockeyers (verdeeld in actieve hockeyers en ouders van hockeyers);
  2. niet-hockeyers (die ofwel een andere sport doen of niet sporten).

Beide groepen hebben een online enquête gekregen die voor een groot deel overeenkomt. Voor dit onderzoek hebben 1.000 niet-hockeyers en ruim 2.000 hockeyers de enquête ingevuld.

Resultaten

Uit het imago-onderzoek blijkt allereerst dat hockey op de 8e plek staat wat betreft de eerste vijf sporten die bij mensen opkomen. Voor wat betreft teamsporten staat hockey op de 3e plek. Wanneer we kijken naar het imago zien we dat hockeyers in 91% van de gevallen een positieve associatie met hockey noemen en in 3% van de gevallen een negatieve. De associaties die niet-hockeyers met hockey hebben zijn in 26% van de gevallen positief en in 37% van de gevallen negatief.

De positieve en negatieve associaties die zowel hockeyers als niet-hockeyers met hockey hebben zijn als volgt:

  Hockeyers Niet-hockeyers
Positieve associaties

Teamsport

Gezelligheid

Leuk

Teamsport

Leuk

Negatieve associaties

Duur

Veel

Gedoe

Kakker

Duur

Elitair

Daarnaast hebben we uitgevraagd waarom sporters voor hun eigen sport gekozen hebben. Bij hockeyers blijkt die keuze het meest bepaald te worden door de reden ‘mijn vrienden/familie zaten ook op deze sport’. Bij niet-hockeyers wordt die reden veel minder vaak genoemd. Niet-hockeyers kiezen hun sport vooral ‘omdat ze het een leuk sport vonden op school’ en omdat ‘deze sport het best te combineren was met de rest van de planning’.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je graag de uitgebreide resultaten ontvangen? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Projectcoördinator Kennis & Onderzoek): sascha.bake@knhb.nl

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina