Lopende onderzoeken

Kids First

Jeugdsport draagt bij aan een aantal positieve aspecten zoals zelfvertrouwen. Helaas komt bijvoorbeeld ook pesten of intimidatie op sportverenigingen voor. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen moet er een pedagogisch klimaat gecreëerd worden. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. De vraag is hoe sportverenigingen een pedagogisch sportklimaat tot stand kunnen brengen. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren. Het project wordt uitgevoerd bij acht voetbal- en hockeyverenigingen in vier gemeenten (Zwolle, Arnhem, Utrecht en Rotterdam) met sporters tussen de 12 en 15 jaar. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

TRansition Into Active Living (TRIAL)

Het onderzoek richt zich op de actieve leefstijl tijdens drie belangrijke transities in het leven:

  1. kinderen die van het lager naar het voortgezet onderwijs gaan
  2. adolescenten die op de arbeidsmarkt starten
  3. werkenden die voor het eerst een kind krijgen

In het onderzoek worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht en als uitgangspunt genomen om een actieve levensstijl te bevorderen. De focus ligt hierbij op de rol van het sociale netwerk, maar ook de invloed van  individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), de buurt, instellingen en sportorganisaties wordt onderzocht. Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

Recent afgeronde onderzoeken

Bekijk deze pagina voor de resultaten van onze recent afgeronde onderzoeken.