Lopende onderzoeken

Onderzoek naar dienstverlening KNHB

De KNHB wil verenigingen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen om verder te kunnen groeien. Wij vinden het dan ook belangrijk dat alle verenigingsfunctionarissen waarmee de bond samenwerkt de dienstverlening als waardevol en prettig ervaren.

Om dit te toetsen is de KNHB in 2019 gestart met een terugkerend tevredenheidsonderzoek. Ook dit jaar nodigen wij alle verenigingsfunctionarissen uit om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op jouw ervaring met de dienstverlening van de KNHB.

Alle verenigingen ontvangen na afloop van het onderzoek een terugkoppeling van de resultaten en de verbeteringen die we naar aanleiding daarvan willen doorvoeren.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Hoe ziet het ideale hockeyjaar eruit?

In dit onderzoek vragen we hockeyers hun ideale hockeyjaar vorm te geven. Ze maken een indeling van hun ideale jaar, zonder rekening te houden met de speeldagen van de huidige competities en afspraken op jouw vereniging.

Daarna gaan wij samen met onze verenigingen kijken waar eventuele aanpassingen gewenst zijn en wat daar concreet mogelijk in is. Zo maken we hockey in Nederland nóg beter en leuker.

Onderzoek naar betrokkenheid ouders

Ouders en verzorgers kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de sport van hun kind. Samen met het Mulier Instituut brengen we dit in kaart met een online vragenlijst.

TRansition Into Active Living (TRIAL)

Het onderzoek richt zich op de actieve leefstijl tijdens drie belangrijke transities in het leven:

  1. kinderen die van het lager naar het voortgezet onderwijs gaan
  2. adolescenten die op de arbeidsmarkt starten
  3. werkenden die voor het eerst een kind krijgen

In het onderzoek worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht en als uitgangspunt genomen om een actieve levensstijl te bevorderen. De focus ligt hierbij op de rol van het sociale netwerk, maar ook de invloed van  individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), de buurt, instellingen en sportorganisaties wordt onderzocht. Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

Meer onderzoek