Lopende onderzoeken

Tevredenheidsonderzoek KNHB 2024

Als KNHB willen we verenigingen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat verenigingsfunctionarissen onze dienstverlening als waardevol en prettig ervaren. Daarom monitoren we jaarlijks hoe verenigingen onze dienstverlening ervaren.

Dus ben jij verenigingsfunctionaris? Laat jouw stem horen en laat ons weten hoe we kunnen groeien en innoveren. Je vindt de vragenlijst via deze link. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Wat vind jij van de hockey.nl app?

Als KNHB zijn we benieuwd hoe men de hockey.nl app beoordeelt. Hoeveel mensen gebruiken de app? En hoe vaak gebruiken ze de app dan gemiddeld? Waarvoor wordt de app vooral gebruikt, wat waardeert men het meest en wat wordt er juist nog gemist? Met deze informatie hopen we de app van hockey.nl te verbeteren en deze nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers. De enquĂȘte is niet alleen bedoeld voor hockeyers, maar ook voor scheidsrechters, trainers, coaches, ouders van hockeyers en hockeyfans bijvoorbeeld.

Je vindt de vragenlijst via deze link. Na het sluiten van de enquĂȘte wordt er uiteraard een samenvatting van de resultaten gedeeld.

2-meting visie op de ontwikkeling van hockeyers

De visie op de ontwikkeling van hockeyers van de KNHB bestaat inmiddels ruim vijf jaar en dat betekent dat het weer tijd is om de balans op te maken. Sinds het naar buiten brengen van de visie hebben we al twee keer eerder onderzoek gedaan naar de vraag wat hockeyers, trainers, coaches en bestuurders van de visie vinden. En inmiddels is het dus weer tijd voor een update. Waar staan we nu ten aanzien van de visie op de ontwikkeling van hockeyers en wat voor effect heeft de visie? Leven onze bestuurders, trainers en coaches de uitgangspunten van de visie na en waar lopen ze eventueel tegenaan? En wat merken hockeyers daarvan in de praktijk? Door dit inzichtelijk te maken hopen we weer een stapje te kunnen zetten in de ontwikkeling van hockey in Nederland.

Wil jij ook bijdragen en de vragenlijst invullen? De linkjes vind je hieronder en invullen duurt ongeveer 15 minuten. Dankjewel alvast!

Arbitrageonderzoek 2023

Het arbitrageonderzoek 2023 richt zich op het toekomstbestendig maken van de arbitragewereld. Het doel van het onderzoek is om de huidige situatie in kaart te brengen en te bepalen wat we voor de toekomst zouden kunnen verbeteren en waar de kansen liggen. Daarom vragen we verschillende doelgroepen (hockeyers, hockeyouders, scheidsrechters en trainer/coaches) om input. Het onderzoek bestaat uit een online enquĂȘte en verschillende sessies met stakeholders. Tijdens deze sessies bespreken we opvallende resultaten en ideeĂ«n uit de enquĂȘte, om samen tot nieuwe inzichten te komen.

Ben jij hockeyer, bonds- en clubscheidsrechter, trainer/coach, bestuurder, hockeyouder of fan? Vul dan de online enquĂȘte in en/of stuur de vragenlijst door binnen jouw vereniging. Hoe meer input we ontvangen, hoe gerichter we de aan de slag kunnen met de kansen en uitdagingen die er liggen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Jouw vereniging in beeld: Verenigingsmonitor 2022

Met de Verenigingsmonitor brengen we in beeld hoe verenigingen ervoor staan, op welke thema’s ze uitblinken en waar nog kansen liggen. Ook kunnen verenigingen zich vergelijken met andere verenigingen in dezelfde regio, van gelijke grootte of hetzelfde speelniveau. De Verenigingsmonitor vragen we elke 2 jaar uit. Iedere vereniging die deelneemt, krijgt vervolgens toegang tot het Benchmark Dashboard. Met de data uit dit dashboard kunnen zij gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige (beleids)plannen of herijken van bestaande (beleids)plannen. Ook geeft de KNHB advies hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten.

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is op 1 maart 2023 gesloten. Op dit moment vullen we het Benchmark Dashboard. We verwachten dat de resultaten in deze tool eind april zichtbaar zijn. Alle deelnemende verenigingen ontvangen dan een e-mail met persoonlijke inlogcode.

Lees meer over de Verenigingsmonitor

Onderzoek naar betrokkenheid ouders

Ouders en verzorgers kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de sport van hun kind. Samen met het Mulier Instituut brengen we dit in kaart met een online vragenlijst.

TRansition Into Active Living (TRIAL)

Het onderzoek richt zich op de actieve leefstijl tijdens drie belangrijke transities in het leven:

  1. kinderen die van het lager naar het voortgezet onderwijs gaan
  2. adolescenten die op de arbeidsmarkt starten
  3. werkenden die voor het eerst een kind krijgen

In het onderzoek worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht en als uitgangspunt genomen om een actieve levensstijl te bevorderen. De focus ligt hierbij op de rol van het sociale netwerk, maar ook de invloed van  individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), de buurt, instellingen en sportorganisaties wordt onderzocht. Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

Meer onderzoek