Resultaten recent afgeronde onderzoeken

De KNHB voert jaarlijks verschillende onderzoeken uit over hockey. Hier vind je de onderzoeken die recent zijn afgerond. Benieuwd naar de achtergrond of diepgang van een onderzoek? Klik dan door voor meer informatie en resultaten.

Behoefteonderzoek Gezonde Sportomgeving

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Het sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn. Maar hoe gezond is die sportomgeving op dit moment eigenlijk in het hockey? Hoe beoordelen spelers, trainers, coaches, ouders en hockeyfans het aanbod in het clubhuis? Is er volgens hen bijvoorbeeld voldoende gezonder aanbod en wat vinden zij van het rookbeleid en de verhouding tussen alcoholische dranken en het aanbod 0.0 op hun vereniging?

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Uitstroomonderzoek 

Waarom stoppen mensen met hockey? En wat kunnen wij als KNHB én verenigingen doen om onze leden te behouden voor de hockeysport? Om hier inzicht in te krijgen vragen we alle gestopte hockeyers om een online enquête in te vullen.

Hierin vragen we ex-hockeyers waarom ze ooit zijn gaan hockeyen en waarom ze zich inmiddels uitgeschreven hebben. Daarnaast brengen we ex-hockeyers door middel van de vragenlijst op de hoogte van het gehele flexibele hockeyaanbod, proberen we inzicht te krijgen in de vraag of ze het aanbod aantrekkelijk vinden, of ze zouden overwegen om hieraan deel te nemen en of ze denken ooit weer terug te keren op de hockeyvelden. Door middel van deze inzichten hopen we onze leden langer te kunnen behouden en zo als hockeysport te kunnen groeien.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek.

Imago-onderzoek 

Als hockeyers kennen we onze sport natuurlijk goed. Maar hoe kijken niet-hockeyers eigenlijk naar hockey? Wat is de eerste indruk van mensen als ze denken aan hockey? Met andere woorden: wat is het imago en de reputatie van de hockeysport? En wat is daarbij het verschil tussen hockeyers en niet-hockeyers? Wat zijn redenen waarom men wel of niet zou willen hockeyen? En waarom kiezen mensen bijvoorbeeld niet voor hockey, maar wel voor een andere sport?

In het onderzoek hebben we hockeyers ook gevraagd over welke onderwerpen zij op de hoogte gehouden willen worden via welke communicatiekanalen én wat ze vinden van bijvoorbeeld het huidige hockeyaanbod. Door dat in beeld te brengen hopen we beter te weten welke verbeteringen we kunnen doorvoeren in onze communicatie en ons aanbod. Hoe kunnen we zowel bestaande als potentiële leden beter bereiken zodat we als sport kunnen groeien en bestaande leden beter kunnen behouden?

In het uitgevoerde onderzoek zijn vragenlijsten uitgezet onder hockeyers en niet-hockeyers, met in totaal ruim 3.000 respondenten.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek.

Verenigingsmonitor 2022

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 gestart met een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Alle hockeyverenigingen ontvangen hiervoor eens in de twee jaar een vragenlijst, de zogeheten ‘Verenigingsmonitor’.

De opgehaalde informatie uit de verenigingsmonitor is verwerkt in het Benchmark Dashboard. Door middel van dit dashboard verschaffen we verenigingen meer inzicht in de kwaliteit van de eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen op (onder andere) het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

Lees meer over dit onderzoek en het Benchmark Dashboard

Factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2022-2023’ 

Elk jaar analyseren we het aantal hockeyende leden. Welke categorieën groeien, en welke krimpen? En wat zijn de ontwikkelingen? Ben je benieuwd naar een uitgebreide analyse van het aantal hockeyende leden? De resultaten van seizoen 2022-2023 hebben we overzichtelijk samengevat in een factsheet.

Factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2022-2023’

1-meting visie op de ontwikkeling van hockeyers

Onze visie op de ontwikkeling van hockeyers is inmiddels 3 jaar oud. Tijd om de balans op te maken. Wat vinden hockeyers, trainers/coaches en bestuurders van deze visie en de ontwikkeling van de hockeysport in Nederland? Dat onderzochten we met een 1-meting, na de 0-meting in 2019. Hiermee brachten we in kaart wat de status van de visie is, 3 jaar na de lancering.

Resultaten 1-meting visie op de ontwikkeling van hockeyers

Wensen en behoeften rolstoelhockeyers

In Nederland zijn er meer dan 600 rolstoelhockeyers bij 27 verschillende verenigingen. Wat zijn hun hockeywensen en – behoeften? En hoe voorziet het huidige aanbod hierin? Dit hebben we onderzocht en aan de hand van 4 thema’s in kaart gebracht: team, training, competitie en vereniging.

Resultaten wensen en behoeften rolstoelhockeyers

LHB-acceptatie bij jeugdleden

In 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar homoacceptatie in het mannen tophockey gepubliceerd. Hieruit bleek dat de acceptatie nog niet voldoende is. Vervolgonderzoek naar dit onderwerp was wenselijk. Dit vervolgonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder jeugdleden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Behoefteonderzoek flexhockey

Er is een groeiende interesse voor flexibel hockeyaanbod. Om de behoefte ten aanzien van de doordeweekse competities van het flexhockey in kaart te brengen, is er een behoefteonderzoek uitgezet onder de 18-plussers. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 18-plussers die flexibeler (willen) hockeyen om een passend (uniform) aanbod flexhockey aan te kunnen bieden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Onderzoek dienstverlening KNHB 2020

Als KNHB willen we verenigingen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat verenigingsfunctionarissen onze dienstverlening als waardevol en prettig ervaren. Daarom monitoren we jaarlijks hoe verenigingen onze dienstverlening ervaren.

Bekijk de resultaten van de meting in 2020

Meer onderzoek