Resultaten recent afgeronde onderzoeken

De KNHB voert jaarlijks verschillende onderzoeken uit over hockey. Hier vind je de onderzoeken die recent zijn afgerond. Benieuwd naar de achtergrond of diepgang van een onderzoek? Klik dan door voor meer informatie en resultaten.

1-meting visie op de ontwikkeling van hockeyers

Onze visie op de ontwikkeling van hockeyers is inmiddels 3 jaar oud. Tijd om de balans op te maken. Wat vinden hockeyers, trainers/coaches en bestuurders van deze visie en de ontwikkeling van de hockeysport in Nederland? Dat onderzochten we met een 1-meting, na de 0-meting in 2019. Hiermee brachten we in kaart wat de status van de visie is, 3 jaar na de lancering.

Resultaten 1-meting visie op de ontwikkeling van hockeyers

Factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2020-2021’ 

Elk jaar analyseren we het aantal hockeyende leden. Welke categorieën groeien, en welke krimpen? En wat zijn de ontwikkelingen?

Dit vatten we overzichtelijk samen met deze factsheet:

Factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2020-2021’

Wensen en behoeften rolstoelhockeyers

In Nederland zijn er meer dan 600 rolstoelhockeyers bij 27 verschillende verenigingen. Wat zijn hun hockeywensen en – behoeften? En hoe voorziet het huidige aanbod hierin? Dit hebben we onderzocht en aan de hand van 4 thema’s in kaart gebracht: team, training, competitie en vereniging.

Resultaten wensen en behoeften rolstoelhockeyers

LHB-acceptatie bij jeugdleden

In 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar homoacceptatie in het mannen tophockey gepubliceerd. Hieruit bleek dat de acceptatie nog niet voldoende is. Vervolgonderzoek naar dit onderwerp was wenselijk. Dit vervolgonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder jeugdleden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Behoefteonderzoek flexhockey

Er is een groeiende interesse voor flexibel hockeyaanbod. Om de behoefte ten aanzien van de doordeweekse competities van het flexhockey in kaart te brengen, is er een behoefteonderzoek uitgezet onder de 18-plussers. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 18-plussers die flexibeler (willen) hockeyen om een passend (uniform) aanbod flexhockey aan te kunnen bieden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Verenigingsmonitor 2020

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 gestart met een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Alle hockeyverenigingen ontvangen hiervoor eens in de twee jaar een vragenlijst, de zogeheten ‘Verenigingsmonitor’.

De opgehaalde informatie uit de verenigingsmonitor is verwerkt in het Benchmark Dashboard. Door middel van dit dashboard verschaffen we verenigingen meer inzicht in de kwaliteit de eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen op (onder andere) het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

Lees meer over dit onderzoek en het Benchmark Dashboard

Onderzoek dienstverlening KNHB 2020

Als KNHB willen we verenigingen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat verenigingsfunctionarissen onze dienstverlening als waardevol en prettig ervaren. Daarom monitoren we jaarlijks hoe verenigingen onze dienstverlening ervaren.

Bekijk de resultaten van de meting in 2020

Meer onderzoek