Resultaten recent afgeronde onderzoeken

De KNHB voert jaarlijks verschillende onderzoeken uit over hockey. Hier vind je de onderzoeken die recent zijn afgerond. Benieuwd naar de achtergrond of diepgang van een onderzoek? Klik dan door voor meer informatie en resultaten.

LHB-acceptatie bij jeugdleden

In 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar homoacceptatie in het mannen tophockey gepubliceerd. Hieruit bleek dat de acceptatie nog niet voldoende is. Vervolgonderzoek naar dit onderwerp was wenselijk. Dit vervolgonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder jeugdleden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Behoefteonderzoek flexhockey

Er is een groeiende interesse voor flexibel hockeyaanbod. Om de behoefte ten aanzien van de doordeweekse competities van het flexhockey in kaart te brengen, is er een behoefteonderzoek uitgezet onder de 18-plussers die flexibeler willen hockeyen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de 18-plussers die flexibeler willen hockeyen om een passend (uniform) aanbod flexhockey aan te kunnen bieden.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek

Verenigingsmonitor 2020

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 gestart met een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Alle hockeyverenigingen ontvangen hiervoor eens in de twee jaar een vragenlijst, de zogeheten ‘Verenigingsmonitor’.

De opgehaalde informatie uit de verenigingsmonitor is verwerkt in het Benchmark Dashboard. Door middel van dit dashboard verschaffen we verenigingen meer inzicht in de kwaliteit de eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen op (onder andere) het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

Lees meer over dit onderzoek en het Benchmark Dashboard

Factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2020-2021’ 

Hockeyverenigingen toekomstbestendig maken en houden: dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met onze verenigingen. Daarom vinden we het belangrijk dat verenigingen de meest recente ledencijfers kennen: wat gaat goed en wat heeft onze aandacht nodig? En wat kan jouw vereniging met die inzichten doen? We hebben de belangrijkste cijfers geanalyseerd. Die cijfers delen we in het factsheet ‘Zo hockeyt Nederland’.

Bekijk de factsheet ‘Zo hockeyt Nederland 2020-2021’

Onderzoek dienstverlening KNHB 2020

Als KNHB willen we verenigingen zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat verenigingsfunctionarissen onze dienstverlening als waardevol en prettig ervaren. Daarom monitoren we jaarlijks hoe verenigingen onze dienstverlening ervaren.

Bekijk de resultaten van de meting in 2020

Nulmeting ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’

Het doel van dit onderzoek was het doen van een nulmeting ten aanzien van de visie. Door middel van dit onderzoek is in kaart gebracht wat op het moment ‘nul’ (de lancering van de visie), de status was ten aanzien van de visie.

De visie is bedoeld om vooruit te kunnen in hockey en de kwaliteit van hockey te vergroten en het plezier te verhogen. Om dit te bereiken is het niet alleen belangrijk om te weten wat de status is bij de groep ‘hockeyers’, maar het is ook van belang om te weten wat de stand van zaken is bij bestuursleden en de trainers/coaches van hockeyend Nederland. Zij vormen tenslotte de verbinding tussen beleid van de KNHB en concrete veranderingen op de verenigingen. Daarom is er in dit onderzoek een nulmeting gedaan bij al deze doelgroepen.

Bekijk de resultaten van de 0-meting in 2019