Uitstroomonderzoek

Doel onderzoek

Het doel van het uitstroomonderzoek is om inzicht te krijgen in de vraag waarom mensen stoppen met hockey. Wat geeft voor hen daarin de doorslag? En vooral: wat kunnen wij als KNHB én verenigingen doen om onze leden te behouden voor de hockeysport?

Naast deze inzichten brengen we ex-hockeyers op de hoogte van het gehele (flexibele) hockeyaanbod, proberen we inzicht te krijgen in de vraag of ze het aanbod aantrekkelijk vinden, of ze zouden overwegen om hieraan deel te nemen en of ze denken ooit weer terug te keren op de hockeyvelden. Door middel van deze inzichten hopen we onze leden langer te kunnen behouden en zo als hockeysport te kunnen groeien.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek krijgen hockeyers die zich uitgeschreven hebben een mail met de vraag een online enquête in te vullen. Deze enquête is in de zomer van 2023 (dus na afloop van seizoen 2022-2023) bijna 3.000 keer ingevuld.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat 49% van de respondenten is gestopt vanwege een gebrek aan plezier in de sport. 12% is gestopt vanwege een blessure of zwangerschap en 40% vanwege overige redenen.

Ex-hockeyers die gestopt zijn vanwege een gebrek aan plezier gaven in 60% van de gevallen aan dat dat kwam door hun team (‘ik voelde me niet welkom in het team’, ‘mijn team viel uit elkaar’ of ‘er was geen passend team voor mij’). Daarnaast gaf 26% aan dat ze gestopt zijn vanwege ‘zaken binnen de vereniging’ en 23% omdat ze het spelletje niet meer leuk vonden. Respondenten die aangaven gestopt te zijn vanwege overige redenen deden dit vooral omdat ze gestopt zijn met studeren (32%) of vanwege het aanstaande ouderschap (18%).

Daarnaast blijkt dat de meeste gestopte hockeyers zijn gaan bootcampen/fitnessen (26%), hardlopen (15%) of tennissen (12%). 20% van de ex-hockeyers is geen andere sport gaan doen.

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat 30% van de respondenten aangeeft zeker of waarschijnlijk te overwegen om deel te  nemen aan flexibel hockeyaanbod. 70% van hen zou het flexibel hockeyaanbod aan anderen aanraden en 43% van de respondenten denkt waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk ooit weer terug te keren op de hockeyvelden. Er zit dus potentie bij de ex-hockeyers, wat nogmaals het belang onderstreept van inzicht in deze doelgroep.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je graag de uitgebreide resultaten ontvangen? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Projectcoördinator Kennis & Onderzoek): sascha.bake@knhb.nl

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina