LHB-acceptatie bij jeugdleden

In 2020 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar homoacceptatie in het mannen tophockey gepubliceerd. Hieruit bleek dat de acceptatie nog niet voldoende is. Vervolgonderzoek naar dit onderwerp was wenselijk. Dit vervolgonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder jeugdleden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om te kijken hoe de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele personen bij jeugdleden ervoor staat. Dit onderzoek richtte zich op de groep 16-18 jarigen binnen hockeyverenigingen. Zij zijn immers de nieuwe generatie en daarmee een voorbeeld voor de overige jeugdleden op de vereniging.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kan de KNHB vervolgstappen zetten in het verbeteren van de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele sporters op de verenigingen.

Opzet onderzoek

In dit onderzoek zijn op twee manieren data verzameld:

  • Online enquête onder jeugdleden (16-18 jaar)
  • Semi-gestructureerde interviews met lesbische, homo- en biseksuele hockeyers/hockeysters

Resultaten online enquête

Uit de resultaten van de online enquête komt naar voren dat jeugdleden in de privésfeer (familie, vrienden en kennissen) meer lesbische, homo- en biseksuele personen kennen dan op de hockeyvereniging. Daarnaast blijkt dat het aantal homo- en biseksuele personen dat jeugdleden kennen op hockeyverenigingen lager is dan het aantal lesbische en biseksuele personen.

Onderzoek LHB

Verder kwam naar voren dat bijna 40% van de jongens grappen of negatieve opmerkingen maakt over lesbische, homo- of biseksuele personen. Bij de meisjes ligt dit aantal vele malen lager, namelijk slechts 2%. Opvallend is dat 59% van de jongens een probleem heeft met het douchen met een homo- of biseksuele sporter. Bij de meisjes ligt dit aantal wederom een stuk lager; 24% heeft een probleem met het douchen met een lesbische of biseksuele sporter.

Tot slot blijkt uit de online enquête dat de jeugdleden een belangrijke rol zien weggelegd voor hun trainer/coach in het bespreekbaar maken van seksuele voorkeur.

Resultaten gestructureerde interviews

In de gesprekken met lesbische, homo- en biseksuele hockeyers/hockeysters kwam naar voren dat zij de zichtbaarheid van LHB-sporters op de vereniging hebben gemist. Daarnaast hebben zij ervaren dat er op de vereniging niet over seksuele voorkeur gesproken wordt. Hierdoor was de stap om uit te komen voor hun seksuele voorkeur niet altijd makkelijk. Zodra zij deze stap wel durfden te zetten, waren de reacties van teamgenoten positief.

Ook kwam in de interviews naar voren dat het bespreekbaar maken van seksuele voorkeur door de trainer/coach een groot verschil kan maken in de ervaringen van lesbische, homo- en biseksuele sporters.

Vervolgacties

De aanbeveling is dat de trainers/coaches worden opgeleid in het bespreekbaar maken van seksuele voorkeur. Ook kan de KNHB rolmodellen gebruiken, bijvoorbeeld in de media, zodat ervaringen worden gedeeld. De KNHB gaat kijken of de resultaten uit het onderzoek tot concrete acties en verbeteringen ten aanzien van de LHB-acceptatie onder jeugdhockeyers kunnen worden omgezet.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake (Coördinator Kennis & Onderzoek) via sascha.bake@knhb.nl.

Meer onderzoek

Deel deze pagina