Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder verenigingen

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 gestart met een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Alle hockeyverenigingen in Nederland hebben hiervoor een vragenlijst ontvangen, de zogeheten ‘Verenigingsmonitor’. Dit onderzoek zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden in de periode november-december.

Doel van deze verenigingsmonitor is het opzetten van een Benchmark Dashboard. Door middel van dit dashboard willen we verenigingen meer inzicht verschaffen in de kwaliteit de eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen op (onder andere) het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

Wat is het Benchmark Dashboard precies?

Het Benchmark Dashboard is een tool waarin de gegevens van alle verenigingen (uit de verenigingsmonitor én de centrale database van de KNHB) samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergegeven. Via het Benchmark Dashboard krijg je dus meer inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat: op welke terreinen gaat het goed en op welke zijn er nog verbeteringen nodig? Op basis hiervan kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Arno den Hartog, Manager Verenigingsdienstverlening KNHB: “Verenigingen kunnen zich met de benchmark vergelijken met verenigingen in hun directe omgeving, van dezelfde grootte of spelend in dezelfde competitieklasse. Met de verkregen inzichten kunnen verenigingen van elkaar leren door goede voorbeelden met elkaar te delen.

Het Benchmark Dashboard staat nu live. Van iedere vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, heeft de voorzitter een e-mail ontvangen met zijn of haar persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/of ideeën ten aanzien van het Benchmark Dashboard?

Heb je vragen over het Benchmark Dashboard? Neem dan contact op met Sophie Kustermans (Marktonderzoeker, sophie.kustermans@knhb.nl) of jouw eigen accountmanager.

Heb je ideeën ter uitbreiding of ter verbetering van het Benchmark Dashboard? Dit horen we graag! Ook hiervoor geldt dat je dit bij Sophie Kustermans of jouw eigen accountmanager kunt aangeven.

Deel deze pagina