Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder verenigingen

Wat is de Verenigingsmonitor?

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, zijn we in 2018 gestart met de Verenigingsmonitor. Dit is een vergelijkend onderzoek onder hockeyverenigingen die diverse verenigingszaken (zoals: technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie) bevraagt.

De resultaten uit dit onderzoek bundelen we vervolgens in een Benchmark Dashboard. De inzichten uit dit dashboard kunnen verenigingen helpen bij het maken of herijken van toekomstbestendige (beleids)plannen. Iedere vereniging die deelneemt aan de Verenigingsmonitor 2020 krijgt toegang tot het dashboard.

Wat is het Benchmark Dashboard?

In het Benchmark Dashboard kunnen verenigingen zich vergelijken met een groep andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo krijg je dus meer inzicht in de kwaliteit van je eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen, op allerlei gebieden. En je kunt van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren?

Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB. Daarnaast geeft het de KNHB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen. Waar is behoefte aan? Zo kunnen wij de informatievoorziening en ondersteuning ook beter afstemmen, prioriteren en gerichter aanbieden.

Hoe zet je het Benchmark Dashboard slim in?

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Van iedere vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangen de voorzitter én de penningmeester (na een check door de KNHB op de ingevulde gegevens) een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

LET OP: het Benchmark Dashboard is enkel toegankelijk voor verenigingen die de Verenigingsmonitor 2020 hebben ingevuld.

Kan mijn vereniging nog deelnemen aan de Verenigingsmonitor 2020?

De deadline voor deelname aan de Verenigingsmonitor 2020 is helaas verstreken waardoor de toegestuurde links niet meer werken. Wil je toch nog deelnemen? Neem dan contact op met jouw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Opmerkingen of ideeën

Heb je opmerkingen over het Benchmark Dashboard? Of ideeën om het Benchmark Dashboard uit te breiden of te verbeteren? Neem dan contact op met Sophie Kustermans, (sophie.kustermans@knhb.nl) of met je accountmanager.

Downloads

Veelgestelde vragen

Benchmark Dashboard

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Je krijgt toegang tot het Benchmark Dashboard wanneer je de Verenigingsmonitor 2020 hebt ingevuld. Als je alleen de Verenigingsmonitor 2018 en/of 2019 hebt ingevuld, kun je de gegevens in het dashboard niet inzien.

Ik heb alleen de Verenigingsmonitor 2018 en/of 2019 ingevuld. Kan ik ook gegevens van 2020 zien?

Nee, je kunt alleen de gegevens in het Benchmark Dashboard inzien als je de meest recente versie van de Verenigingsmonitor hebt ingevuld. Dus als je niet deelneemt aan de Verenigingsmonitor 2020, krijg je geen toegang tot het dashboard.

Let op: als je in 2018 en/of 2019 hebt deelgenomen aan de Verenigingsmonitor, dan gaat het invullen van de vragenlijst 2020 een stuk sneller. We hebben namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je ingevuld op basis van wat je in voorgaande editie(s) hebt ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal 5 verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNHB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Meer over gegevens en onderzoek

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?  

Het Benchmark Dashboard is te bereiken via de volgende link: verenigingsmonitor.nocnsf.nl. Op deze pagina kun je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn verstuurd naar het bestuur van de verenigingen die de Verenigingsmonitor 2020 hebben ingevuld.

Heb je de Verenigingsmonitor 2020 ingevuld maar geen inloggegevens ontvangen? Neem dan contact op met jouw accountmanager.

Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

Het Benchmark Dashboard is in drie gedeeltes opgebouwd:

  1. het navigatiemenu
  2. het filtermenu
  3. het resultatenmenu

In het navigatiemenu selecteer je het onderwerp waar jij informatie over wil zien. In het filtermenu bepaal je met welke groep verenigingen je jouw vereniging wil vergelijken op dit betreffende onderwerp. In het resultatenmenu zie je tot slot het resultaat terug van jouw eigen instellingen.

Uiteraard kun je ook het instructiefilmpje bekijken waarin kort wordt uitgelegd wat er allemaal mogelijk is.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/of ideeën ten aanzien van het Benchmark Dashboard? 

Met vragen of ideeën kun je terecht bij jouw eigen accountmanager of bij Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl).

 

Verenigingsmonitor 2020

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2020 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten Benchmark Dashboard: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je straks toegang tot dit dashboard en kan je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo kan je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Wat is er veranderd aan de Verenigingsmonitor t.o.v. voorgaande edities?

Op basis van de feedback op de vorige edities hebben we Verenigingsmonitor een stuk overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt:

  • de vragenlijst start nu met een hoofdmenu waarmee je makkelijker kunt navigeren door de vragenlijst;
  • je kunt (grotendeels) zelf de volgorde bepalen waarin je de onderdelen invult;
  • je kunt de vragenlijst samen met anderen invullen. Het is mogelijk om hen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen;
  • je kunt de vragenlijst in etappes kunt invullen. Klik op de link in de e-mail die we op 2 november 2020 naar de secretaris van jouw vereniging hebben gestuurd, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven;
  • in de vragenlijst vind je ook handige tips en best practices van andere verenigingen.

Kan mijn vereniging nog deelnemen aan de Verenigingsmonitor 2020?

De deadline voor deelname aan de Verenigingsmonitor 2020 is helaas verstreken waardoor de toegestuurde links niet meer werken. Wil je toch nog deelnemen? Neem dan contact op met jouw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze pagina