Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder verenigingen

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden zijn we in 2018 jaar gestart met een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie. Alle hockeyverenigingen in Nederland hebben hiervoor een vragenlijst ontvangen, de zogeheten ‘Verenigingsmonitor’, en konden die tot 1 november 2018 invullen. Maar liefst 121 verenigingen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Inmiddels is de vragenlijst gesloten en zijn we bezig met het analyseren van de gegevens en het inrichten van een offline versie van het zogeheten ‘Benchmark Dashboard’. Ook starten we in november 2018 met een pilot van de online versie van het dashboard, waar tien verenigingen aan gaan deelnemen.

Wat is het Benchmark Dashboard precies?

Het doel van de vragenlijst is om zoveel mogelijk informatie op te halen en te bundelen. Dit is niet alleen handig voor ons, maar juist ook voor de verenigingen zelf! De inzichten uit dit onderzoek delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten ‘Benchmark Dashboard’: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergeven.

Iedere vereniging die de vragenlijst invult, krijgt straks toegang tot dit dashboard en kan zich gaan vergelijken met een groep van verenigingen. Arno den Hartog, Manager Verenigingsdienstverlening KNHB: “Verenigingen kunnen zich met de benchmark vergelijken met verenigingen in hun directe omgeving, van dezelfde grootte of spelend in dezelfde competitieklasse. Met de verkregen inzichten kunnen verenigingen van elkaar leren door goede voorbeelden met elkaar te delen.

Vanaf wanneer is het dashboard in gebruik?

Via het Benchmark Dashboard krijg je dus meer inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat: op welke terreinen gaat het goed en op welke zijn er nog verbeteringen nodig? Op basis hiervan kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Inmiddels zijn een aantal verenigingen de online versie van het dashboard aan het testen. Naar verwachting is het dashboard rond maart 2019 voor alle verenigingen (die de verenigingsmonitor hebben ingevuld) klaar voor gebruik. Iedere deelnemende vereniging krijgt hierover bericht via haar accountmanager. Klik op onderstaande voorbeelden om alvast een indruk te krijgen van het Benchmark Dashboard:

Heb je een vraag over de Verenigingsmonitor of het Benchmark Dashboard? Neem dan contact op met Sophie Kustermans, marktonderzoeker KNHB.

Deel deze pagina