Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder verenigingen

Hoe staat jouw vereniging ervoor in vergelijking met andere hockeyverenigingen? Op welke terreinen gaat het goed en waar kunnen jullie nog verbeteringen in aanbrengen? Dit soort inzichten kunnen je helpen bij het maken of herijken van toekomstbestendige (beleids)plannen. Wil jij ook graag meer inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat? Zorg dan dat jullie meedoen aan de Verenigingsmonitor 2020 en krijg toegang tot het Benchmark Dashboard!

Let op: start voor 1 februari, afronden kan nog tot 1 maart

Verenigingen die willen deelnemen aan de monitor, hebben nog tot 1 maart om het invullen van de vragenlijst af te ronden. Die deadline stond voorheen op 1 februari. Voorwaarde daarbij is dat de vereniging al wel vóór 1 februari is gestart aan de monitor. Reden voor deze verlenging is dat veel verenigingen nu pas toekomen aan het invullen van de monitor. Als gevolg van de coronacrisis kregen hockeyverenigingen de afgelopen tijd veel extra uitdagingen voor hun kiezen. Om samen door deze moeilijke tijd te komen, moeten we elkaar een beetje helpen en op deze manier hopen we de verenigingen wat meer lucht in hun planning te geven.

Wat is de Verenigingsmonitor?

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, zijn we in 2018 gestart met de Verenigingsmonitor. Dit is een vergelijkend onderzoek onder hockeyverenigingen die diverse verenigingszaken (zoals: technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie) bevraagt. De resultaten uit dit onderzoek bundelen we vervolgens in een Benchmark Dashboard. Iedere vereniging die deelneemt aan de monitor krijgt toegang tot het dashboard!

Wat is het Benchmark Dashboard?

In het Benchmark Dashboard kunnen verenigingen zich vergelijken met een groep andere verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo krijg je dus meer inzicht in de kwaliteit van je eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen, op allerlei gebieden. En je kunt van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren?

Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB. Daarnaast geeft het de KNHB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen. Waar is behoefte aan? Zo kunnen wij de informatievoorziening en ondersteuning ook beter afstemmen, prioriteren en gerichter aanbieden.

Hoe kan mijn vereniging deelnemen aan de Verenigingsmonitor?

Alle verenigingen ontvangen jaarlijks (en vanaf seizoen 2020-2021 eens in de twee jaar) een uitnodiging om deel te nemen aan de Verenigingsmonitor. Die uitnodiging versturen we per e-mail naar de secretaris van je vereniging. In de uitnodigingsmail staat de persoonlijke link van jouw vereniging. De uitnodiging voor de Verenigingsmonitor 2020 hebben we op 2 november 2020 gemaild naar de secretaris van jouw vereniging. Wil je de link opnieuw ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Sophie Kustermans, Coördinator Kennis & Onderzoek (sophie.kustermans@knhb.nl).

  • Is jouw vereniging bezig met het invullen van de Verenigingsmonitor 2020 of van plan dat te gaan doen en hebben jullie er vragen over? We helpen je graag! Speciaal voor verenigingsbestuurders organiseren we op maandag 18 januari het ‘Vragenuurtje Verenigingsmonitor’. Tijdens deze online sessie proberen we al jullie vragen te beantwoorden. Wil je deelnemen? Meld je aan.
  • Wil je weten hoe andere verenigingen hun deelname aan de Verenigingsmonitor aanpakken? En wat het hen oplevert? MHC Rosmalen  en ’t Spandersbosch schreven een Best Practice over hun ervaringen.

Hoe krijg ik vervolgens toegang tot het Benchmark Dashboard?

Van iedere vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt de voorzitter een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard. LET OP: het Benchmark Dashboard is enkel toegankelijk voor verenigingen die de meest recente Verenigingsmonitor hebben ingevuld.

Resultaten uit twee jaar Verenigingsmonitor

In 2018 zijn we met de Verenigingsmonitor gestart. Sindsdien hebben 199 verenigingen de Verenigingsmonitor ingevuld (62% van alle verenigingen). Al deze informatie leidt tot interessante inzichten, voor zowel onszelf als voor de verenigingen!

Opmerkingen of ideeën

Heb je opmerkingen over het Benchmark Dashboard? Of ideeën om het Benchmark Dashboard uit te breiden of te verbeteren? Neem dan contact op met Sophie Kustermans, Coördinator Kennis & Onderzoek (sophie.kustermans@knhb.nl) of met je accountmanager.

Downloads

Veelgestelde vragen

Verenigingsmonitor 2020

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2020 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten Benchmark Dashboard: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je straks toegang tot dit dashboard en kan je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo kan je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Wat is er veranderd aan de Verenigingsmonitor t.o.v. voorgaande edities?

Op basis van de feedback op de vorige edities hebben we Verenigingsmonitor een stuk overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt:

  • de vragenlijst start nu met een hoofdmenu waarmee je makkelijker kunt navigeren door de vragenlijst;
  • je kunt (grotendeels) zelf de volgorde bepalen waarin je de onderdelen invult;
  • je kunt de vragenlijst samen met anderen invullen. Het is mogelijk om hen een onderdeel van de vragenlijst toe te sturen;
  • je kunt de vragenlijst in etappes kunt invullen. Klik op de link in de e-mail die we op 2 november 2020 naar de secretaris van jouw vereniging hebben gestuurd, dan kom je uit waar je de vorige keer was gebleven;
  • in de vragenlijst vind je ook handige tips en best practices van andere verenigingen.

Als mijn vereniging niet meedoet aan de Verenigingsmonitor 2020, wanneer is dan de volgende mogelijkheid om mee te doen?

We zetten vanaf dit jaar de Verenigingsmonitor nog maar eens in de twee jaar uit. Dat betekent dus dat de eerstvolgende mogelijkheid om weer deel te nemen in november 2022 is en dat je de komende twee jaar helaas geen gebruik kunt maken van het Benchmark Dashboard. Immers: alleen verenigingen die de monitor van 2020 hebben ingevuld krijgen toegang tot het dashboard.

Vragenlijst

Waar vind ik de vragenlijst?

De vragenlijst is te bereiken via de persoonlijke link van jouw vereniging. Die link vind je in de e-mail die op 2 november 2020 is gestuurd naar de secretaris van jouw vereniging. Wil je de link opnieuw ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Sophie Kustermans, Coördinator Kennis & Onderzoek (sophie.kustermans@knhb.nl).

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de gehele vragenlijst neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Je hoeft echter dit niet in één keer en alleen te doen. De Verenigingsmonitor bestaat namelijk uit negen afzonderlijke onderdelen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om elke week één onderdeel in te vullen of onderdelen door te sturen naar medebestuursleden. Belangrijk hierbij is wel om de vragenlijst telkens tussendoor goed op te slaan!

Let op: als je in 2018 en/of 2019 hebt deelgenomen aan de Verenigingsmonitor, dan gaat het invullen van de vragenlijst 2020 een stuk sneller. We hebben namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je ingevuld op basis van wat je in voorgaande editie(s) hebt ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Hoe kom ik weer terug in mijn eigen vragenlijst?

Om weer terug te gaan naar jouw eigen vragenlijst, heb je jouw eigen unieke link nodig. Die vind je in de e-mail die de secretaris van jouw vereniging op 2 november 2020 van ons hebt ontvangen.

Hoe kan ik de Verenigingsmonitor het beste invullen?

Er zijn 3 opties om het invullen van de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk aan te pakken:

  1. Spreek op één avond af met alle personen die benodigd zijn om de vragenlijst in te vullen (bijv. voorzitter, technisch verantwoordelijke en penningmeester) en loop samen in één keer door de vragenlijst heen. Op deze manier kan je ook met elkaar een discussie voeren over de in te vullen antwoorden;
  2. Geef één persoon de leiding en coördinatie over de vragenlijst. Hij of zij kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Sinds dit jaar is het namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen jouw vereniging! Zo kunnen zij zelf in dit onderdeel vragen beantwoorden. Jullie bepalen hierbij ook grotendeels zelf in welke volgorde jullie de onderdelen oppakken én meerdere mensen kunnen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken;
  3. Laat één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal invullen. Dit moet wel iemand zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Laat hierna de volledig ingevulde vragenlijst nog controleren door specifieke portefeuilles: bijvoorbeeld de penningmeester en de technisch verantwoordelijke.

Benchmark Dashboard

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Je krijgt toegang tot het Benchmark Dashboard wanneer je de Verenigingsmonitor 2020 hebt ingevuld. Als je alleen de Verenigingsmonitor 2018 en/of 2019 hebt ingevuld, kun je de gegevens in het dashboard niet inzien.

Ik heb alleen de Verenigingsmonitor 2018 en/of 2019 ingevuld. Kan ik ook gegevens van 2020 zien?

Nee, je kunt alleen de gegevens in het Benchmark Dashboard inzien als je de meest recente versie van de Verenigingsmonitor hebt ingevuld. Dus als je niet deelneemt aan de Verenigingsmonitor 2020, krijg je geen toegang tot het dashboard.

Let op: als je in 2018 en/of 2019 hebt deelgenomen aan de Verenigingsmonitor, dan gaat het invullen van de vragenlijst 2020 een stuk sneller. We hebben namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je ingevuld op basis van wat je in voorgaande editie(s) hebt ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Wanneer staan de gegevens uit de Verenigingsmonitor 2020 in het Benchmark Dashboard?

We verwachten begin 2021 de eerste data van verenigingen uit de Verenigingsmonitor 2020 in het Benchmark Dashboard te hebben geladen. Dit is data van verenigingen die de gehele vragenlijst hebben ingevuld én die door ons is gecontroleerd (hierover kan contact met je worden opgenomen).

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal 5 verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNHB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Meer over gegevens en onderzoek

Deel deze pagina