Jouw vereniging in beeld: Verenigingsmonitor 2022

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit geldt ook voor de sportsector. Groei is niet meer vanzelfsprekend. Samenwerking, zowel tussen de KNHB en verenigingen als verenigingen onderling is essentieel om uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en ambities na te streven. Is jouw vereniging klaar om de volgende stap te zetten naar een kansrijke toekomst?

Wat is de Verenigingsmonitor?

De Verenigingsmonitor is een onderzoekstool die helpt om meer inzicht te krijgen op welke thema’s jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema’s die aan de orde komen zijn: visie & strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatie, vrijwilligers & betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. De resultaten uit dit onderzoek komen samen in een Benchmark Dasboard.

Wat is het Benchmark Dashboard?

Met behulp van dit dashboard kan je jouw vereniging eenvoudig vergelijken met andere verenigingen in de buurt en jouw eigen prestaties volgen over de tijd. Op basis van data kun je als vereniging gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen. Daarnaast geeft de KNHB advies hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten.

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Het Benchmark Dashboard staat inmiddels live. Iedere vereniging die de Verenigingsmonitor ingevuld heeft, krijgt een account. Voor dit account hebben we de gegevens gebruikt van degene die zich heeft aangemeld als contactpersoon voor de Verenigingsmonitor. Deze contactpersoon, de voorzitters, penningmeesters en secretarissen van de verenigingen die de Verenigingsmonitor 2022 ingevuld hebben, hebben een e-mail ontvangen met meer informatie over het inloggen.

Hoe zet ik het Benchmark Dashboard slim in?

Vragen, opmerkingen of ideeën?

Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake, (sascha.bake@knhb.nl) of met de Adviseur Verenigingsbestuur. Ook wanneer de secretaris van jouw vereniging geen e-mail heeft ontvangen, kan je bij Sascha terecht.

Downloads

Veelgestelde vragen

Benchmark Dashboard

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Je krijgt alleen toegang tot het Benchmark Dashboard wanneer je de Verenigingsmonitor 2022 hebt ingevuld.

Ik heb al in een ander jaar de Verenigingsmonitor ingevuld. Kan ik ook gegevens van 2022 inzien?

Nee, je kunt alleen de gegevens in het Benchmark Dashboard inzien als je de meest recente versie van de Verenigingsmonitor hebt ingevuld. Dus als je niet deelneemt aan de Verenigingsmonitor 2022, krijg je geen toegang tot het dashboard.

Goed om te weten is dat bij verenigingen die al eerder hebben deelgenomen, de vragenlijst al deels ingevuld is.. Zij hoeven deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen. Het invullen van de vragenlijst kost deze verenigingen een stuk minder tijd.
 

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal 5 verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNHB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Meer over gegevens en onderzoek

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?  

Alle verenigingen die de vragenlijst invullen, krijgen toegang.  Deze toegang verloopt via het inlogportal, waarin verenigingen ook toegang krijgen tot de vragenlijst. De secretarissen van alle verenigingen hebben een e-mail ontvangen met inloggegevens hiervoor.

Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

Het Benchmark Dashboard is opgebouwd in drie gedeeltes :

  1. het navigatiemenu
  2. het filtermenu
  3. het resultatenmenu

In het navigatiemenu selecteer je het onderwerp waar jij informatie over wil zien. In het filtermenu bepaal je met welke groep verenigingen je jouw vereniging wil vergelijken op dit betreffende onderwerp. In het resultatenmenu zie je tot slot het resultaat terug van jouw eigen instellingen.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/of ideeën ten aanzien van het Benchmark Dashboard? 

Met vragen of ideeën kun je terecht bij de Adviseur Verenigingsbestuur of bij Sascha van den Wall Bake (sascha.bake@knhb.nl).

 

Verenigingsmonitor 2022

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2022 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijg je meer inzicht op welke thema's jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema's die aan de orde komen zijn: visie en strategie, ledenbeleid, arbitrage, accommodatie, financiën en technische zaken sociale veilige sportomgeving, vrijwilligers en betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen.

Met behulp van dit dashboard kan je jouw vereniging eenvoudig vergelijken met andere verenigingen in de buurt en de prestaties van jouw vereniging volgen over de tijd. Thema's die aan de orde komen zijn: visie & strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatie, vrijwilligers & betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. Op basis van data kun je als vereniging gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen. Daarnaast geeft de KNHB advies hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten.

Wat is er veranderd aan de Verenigingsmonitor t.o.v. voorgaande edities?

Voor de verdere professionalisering van de Verenigingsmonitor zijn we de samenwerking aangegaan met BusinessMonitor. Als gevolg hiervan werken we nu met een inlogportal per vereniging. Via deze portal kan je:

  • de vragenlijst bereiken;
  • (delen van) de vragenlijst doorsturen naar jouw collega’s binnen de vereniging;
  • de voortgang van de vragenlijst bekijken;
  • het Benchmark Dashboard inzien (vanaf begin 2023).

Daarnaast hebben we in deze editie van de Verenigingsmonitor nog eens kritisch gekeken naar het aantal vragen. Hierdoor is de vragenlijst een stuk korter dan eerdere edities. Deelname kost dit jaar dus minder tijd, maar levert jouw vereniging nog net zoveel op.

Kan mijn vereniging deelnemen aan de Verenigingsmonitor 2022?

Ja, alle verenigingen kunnen deelnemen aan de Verenigingsmonitor 2022. Alle secretarissen hebben een e-mail met persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen. Goed om te weten is dat de vragenlijst beschikbaar is tot 1 maart 2023.

Deel deze pagina