Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder verenigingen

Om inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, zijn we in 2018 gestart met de Verenigingsmonitor. Hiermee bundelen we belangrijke informatie over alle hockeyverenigingen in Nederland in een Benchmark Dashboard. Jaarlijks ontvangen alle verenigingen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Verenigingsmonitor

De Verenigingsmonitor is een vragenlijst welke diverse verenigingszaken (zoals technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie) bevraagd. Deze vragenlijst wordt verwerkt in een Benchmark Dashboard.

Vragenlijst Verenigingsmonitor 2019

De uitnodiging voor de Verenigingsmonitor 2019 is op 4 november verstuurd naar alle verenigingen. Wil jij alsnog aan de slag met de Verenigingsmonitor? Neem dan contact op met jouw eigen accountmanager of Sophie Kustermans.

Benchmark Dashboard

De gegevens uit de Verenigingsmonitor én de centrale database van de KNHB komen in het Benchmark Dashboard samen. Hiermee krijg je inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat door jouw vereniging te vergelijken met een groep andere verenigingen. Op welke terreinen gaat het goed? En waarin kan je nog verbeteringen doorvoeren? Zo kan je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Arno den Hartog, Manager Verenigingsdienstverlening KNHB: “Verenigingen kunnen zich met de benchmark vergelijken met verenigingen in hun directe omgeving, van dezelfde grootte of spelend in dezelfde competitieklasse. Met de verkregen inzichten kunnen verenigingen van elkaar leren door goede voorbeelden met elkaar te delen.

Toegang Benchmark Dashboard

Het Benchmark Dashboard is toegankelijk voor iedere vereniging die de verenigingsmonitor heeft ingevuld. Van iedere vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt de voorzitter een e-mail met een persoonlijke link naar het Benchmark Dashboard.

Let op: Als je de Verenigingsmonitor 2019 invult, zie je deze in het Dashboard. Wanneer je ook de monitor uit 2018 hebt ingevuld, zie je zowel de gegevens van 2018 als 2019 in het Dashboard. Het is dan mogelijk om een vergelijking te maken over de tijd

Opmerkingen of ideeën

Heb je opmerkingen over het Benchmark Dashboard? Of ideeën om het Benchmark Dashboard uit te breiden of te verbeteren? Neem dan contact op met Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl) of je accountmanager.

Downloads

Veelgestelde vragen

Verenigingsmonitor 2019

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2019 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en accommodatie.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten ‘Benchmark dashboard’: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergeven. Als jouw vereniging de vragenlijst invult, krijg je straks toegang tot dit dashboard en kan je jouw vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte, in dezelfde regio of spelend op hetzelfde niveau. Zo kan je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de KNHB.

Vragenlijst

Waar vind ik de vragenlijst?

De vragenlijst is te bereiken via de persoonlijke link van jouw vereniging. Deze link vind je in de e-mail die op 4 november 2019 is gestuurd naar de secretaris van jouw vereniging. Wil je de link opnieuw ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl)

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst neemt een ruim uur in beslag. Je hoeft dit niet in één keer te doen. Je kunt de vragenlijst namelijk in gedeeltes invullen door iedere keer de link uit de e-mail te gebruiken. Ook is het mogelijk om het invullen door verschillende personen te laten doen. Belangrijk hierbij is wel om de vragenlijst telkens tussendoor goed op te slaan!

Let op: als je in 2018 hebt deelgenomen aan de Verenigingsmonitor, dan gaat het invullen van de vragenlijst 2019 een stuk sneller. We hebben namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je ingevuld op basis van de Verenigingsmonitor 2018. Je hoeft deze dus alleen nog te controleren.

Belangrijk: gebruik de knoppen van de vragenlijsttool (onderaan elke pagina) om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst. De vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de 'terug-knop' bovenin de browser gebruikt wordt.

Hoe kom ik weer terug in mijn eigen vragenlijst?

Om weer terug te gaan naar jouw eigen vragenlijst, heb je jouw eigen unieke link nodig. Deze vind je in de e-mail die de secretaris van jouw vereniging op 4 november 2019 van ons ontvangen heeft.

Hoe kan ik de Verenigingsmonitor het beste invullen?

Er zijn 3 opties om het invullen van de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk aan te pakken:

  1. Spreek op één avond af met alle personen die benodigd zijn om de vragenlijst in te vullen (bijv. voorzitter, technisch verantwoordelijke en penningmeester) en loop samen in één keer door de vragenlijst heen. Op deze manier kan je ook met elkaar een discussie voeren over de in te vullen antwoorden;
  2. Geef één persoon de leiding over de vragenlijst. Via de PDF versie van de Verenigingsmonitor zoekt hij bij verschillende personen binnen de vereniging de benodigde informatie, door hen de antwoorden op een aantal vraagnummers te vragen. Deze personen e-mailen de benodigde antwoorden terug, zodat alles in één keer online ingevuld kan worden.
  3. Laat één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal invullen. Dit moet wel iemand zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Laat hierna de volledig ingevulde vragenlijst nog controleren door specifieke portefeuilles: bijvoorbeeld de penningmeester en de technisch verantwoordelijke.

Benchmark Dashboard

Ik heb alleen de Verenigingsmonitor 2018 ingevuld. Kan ik ook gegevens van 2019 zien?

Nee, je krijgt in het Benchmark Dashboard alleen de gegevens te zien van de edities waarvan je de vragenlijst hebt ingevuld. Als je de Verenigingsmonitor 2019 invult, krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard 2019. En als je de Verenigingsmonitor 2018 invult, krijg je toegang tot het Benchmark Dashboard 2018. Wanneer je beide Verenigingsmonitors hebt ingevuld, krijg je toegang tot allebei en kan je een vergelijking maken over tijd.

Let op: als je in 2018 hebt deelgenomen aan de Verenigingsmonitor, dan gaat het invullen van de vragenlijst 2019 een stuk sneller. We hebben namelijk waar mogelijk de antwoorden al voor je ingevuld op basis van de Verenigingsmonitor 2018. Je hoeft deze dus alleen nog te controleren.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal 5 verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNHB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Meer over gegevens en onderzoek

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Alleen verenigingen die de Verenigingsmonitor hebben ingevuld, krijgen toegang tot het Benchmark Dashboard. Als je alleen de Verenigingsmonitor 2019 hebt ingevuld, zie je alleen de gegevens van 2019 in het Dashboard. Wanneer je beide Verenigingsmonitors hebt ingevuld, zie je zowel 2018 als 2019 in het Dashboard. Dan is het mogelijk om een vergelijking te maken over tijd.

Zie ook: Ik heb alleen de verenigingsmonitor 2018 ingevuld. Kan ik ook de gegevens van 2019 zien?

Wanneer staan de gegevens uit de Verenigingsmonitor 2019 in het Benchmark Dashboard?

We verwachten in januari 2020 de eerste data van verenigingen uit de Verenigingsmonitor 2019 in het Benchmark Dashboard te hebben geladen. Dit is data van verenigingen die compleet is én gecheckt is door de KNHB (hierover kan contact met je worden opgenomen).

Deel deze pagina