Verenigingsmonitor helpt ’t Spandersbosch aan nieuwe inzichten

Inleiding

De coronacrisis zette de wereld volledig op z’n kop. Hoe kwamen hockeyverenigingen deze crisis door? ’t Spandersbosch ging aan de slag met de Verenigingsmonitor. Ze vulden de gegevens zo precies mogelijk in. Daarna kregen ze toegang tot het Benchmark Dashboard. Hierin kwam de club tot nieuwe inzichten: waar de kwaliteiten van de vereniging zitten én waar verbetering valt te halen.

Wat is de Verenigingsmonitor?
De Verenigingsmonitor is een onderzoekstool die helpt om meer inzicht te krijgen op welke thema’s jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema's die aan de orde komen zijn: visie & strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatie, vrijwilligers & betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. De resultaten uit dit onderzoek komen samen in een Benchmark Dasboard.

Met behulp van dit dashboard kan je jouw vereniging eenvoudig vergelijken met andere verenigingen in de buurt en jouw eigen prestaties volgen over de tijd. Op basis van data kun je als vereniging gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen. Daarnaast geeft de KNHB advies hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten. Iedere vereniging die deelneemt aan de monitor krijgt toegang tot het dashboard!

Resultaten

  • Cijfers, statistieken en gemiddelden maken de prestaties van de club overzichtelijk en meetbaar.
  • ’t Spandersbosch ziet zo hoe de vereniging presteert ten opzichte van andere clubs.
  • Er is een laagdrempelige manier ontstaan om issues binnen de vereniging in kaart te brengen.
  • De data geeft waardevolle bijdragen aan nieuwe inzichten in het verenigingsbeleid.

Aanpak

In voorbereiding op een KNHB Strategiesessie ging ’t Spandersbosch aan de slag met de Verenigingsmonitor. Hierin staat het definiëren van de ambities en doestellingen van de vereniging centraal. Belangrijk is om een goed beeld te hebben van de prestaties van de club: wat gaat er goed? En waar liggen verbeterpunten? Het invullen van de verenigingsmonitor helpt daarbij en vormt dan ook een onderdeel van het traject.

Met het bestuur om de tafel

De Verenigingsmonitor is een relatief lange vragenlijst, waarbij verschillende verenigingszaken aan bod komen. Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden is overleg met verschillende bestuursleden dan ook noodzakelijk.

’t Spandersbosch legde de coördinatie van de vragenlijst bij 2 personen. Deze overlegden met andere bestuursleden over bijvoorbeeld hockeytechnische of hockey-organisatorische onderwerpen. Zodat ze alle kennis en kunde benutten.

Cijfers uit Benchmark Dashboard leiden gezonde discussie in

In het Benchmark Dashboard zag ‘t Spandersbosch dat het onderwerp ‘inbedding in de maatschappij’ een onderbelicht aandachtspunt was. Dit riep nieuwe vragen op bij de club: is dit wel of geen core business? En wat is onze rol hierin? De reality check die het dashboard gaf, leidde een discussie onder het bestuur op. Zij ontwikkelden hier heldere standpunten en actiepunten voor.

Vergelijken met andere verenigingen helpt

’t Spandersbosch vergeleek bijvoorbeeld de inkomsten die zij hebben van sponsoren met andere verenigingen. Het Benchmark Dashboard bood zo een laagdrempelige manier om in kaart te brengen hoe ze het op dit gebied doen: ‘hoe doen andere verenigingen het op dat gebied, en wat kunnen wij daarvan leren?’

De vereniging checkt ook hoe zij ervoor staan ten opzichte van vergelijkbare verenigingen. Dan selecteren ze factoren zoals het aantal leden, de grootte of de regio. Zodra ze dan opmerken dat andere verenigingen er heel anders in staan dan zij, kijken ze of we daar iets van kunnen leren.

Maak van je conclusies een concreet actieplan

Heb je je eigen vereniging vergeleken met andere verenigingen, en daaruit conclusies getrokken? Dan kun je aan de slag met een concreet actieplan: welke onderwerpen hebben aandacht nodig en hoe gaan we dat aanpakken? De KNHB kan je daarbij ondersteunen.

Heb je behoefte aan deze ondersteuning, of ideeën om het Benchmark Dashboard of de Verenigingsmonitor te verbeteren? Neem dan contact op met Sascha van den Wall Bake, Coördinator Kennis & Onderzoek (sascha.bake@knhb.nl) of met je accountmanager.

Meer over de Verenigingsmonitor en Benchmark Dashboard

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina