Onderzoek warming-up: blessurevrij hockeyen voor iedereen

Achtergrond onderzoek

Jaarlijks lopen 110.000 hockeyers een blessure op. Een groot deel hiervan betreft jeugdspelers. Blessures zijn niet alleen erg pijnlijk voor een kind, ze kunnen er ook voor zorgen dat een kind minder plezier in bewegen krijgt. Omdat bewegen heel gezond is, is het erg belangrijk om het risico op een blessure zo klein mogelijk te maken.

Daarom heeft de KNHB, samen met VeiligheidNL, Interpolis en verschillende kinder- en sportfysiotherapeuten, een warming-up programma gemaakt. Het is echter nog niet bekend of dit specifieke warming-up programma ook echt leidt tot een vermindering van het aantal hockeyblessures. Om daar achter te komen vragen we jouw medewerking aan dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoeveel blessures kunnen er worden voorkomen met het warming-up programma?
  2. Wat zijn de succes‐ en faalfactoren rondom het warming-up programma?

Wie nemen er deel aan het onderzoek?

Bij dit onderzoek zullen 40 hockey teams betrokken worden. De teams worden verdeeld over twee condities:

  1. teams die het nieuwe warming-up programma volgen
  2. teams die niets veranderen aan hun trainingsprogramma

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek loopt tijdens het speelseizoen 2016-2017. Iedere week vragen we de coach om het speelschema van de betrokken teams door te sturen. Ook vragen we de coach om eventuele blessures bij een van de spelers door te geven. Wij nemen dan contact op met de ouders voor aanvullende informatie over de blessure.

Wat gaan we meten bij de jeugd spelers

Aan het begin van het speelseizoen (dan wel begin 2e helft van het speelseizoen) verzamelen we wat basis gegevens van de deelnemende spelers. Daarvoor vragen we de ouders om een korte online vragenlijst in te vullen. Daarnaast zullen we contact met de ouders opnemen als een speler een blessure op heeft gelopen.

Tijdens het speelseizoen 2016-2017 wordt bij de deelnemende jeugd spelers:

  1. wekelijks informatie verzameld over het speelschema.
  2. wekelijks informatie verzameld over blessures.

Wat meten we bij de trainer

Na afloop van het speelseizoen zal de trainers gevraagd worden naar hun trainingsroutines.

Wat betekenen de metingen bij hockey spelers op uw club?

De trainer zal de spelers die een blessure oplopen tijdens het seizoen 2016-2017 om specifieke informatie vragen over de blessure. De informatie over het speelschema kan zonder tussenkomst van de spelers verzameld worden.

Hoe wordt omgegaan met de vereiste toestemming van ouders?

Voor het onderzoek is toestemming van de ouders nodig. Ouders die niet willen dat hun kind deelneemt aan het onderzoek kunnen dit bij ons aangeven. Bij de betreffende spelers zullen dan geen gegevens worden verzameld. Het is dus mogelijk dat van een team één of twee spelers niet meedoen. De gegevens die in het kader van dit onderzoek over de spelers worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoekers. In publicaties zullen geen persoonsgegevens terug te vinden zijn. Er wordt uitsluitend gerapporteerd over de groepsresultaten.

Wat levert het onderzoek voor de coach op?

  • Je krijgt inzicht in de blessures die er over een jaar worden geregistreerd.
  • Jouw club dient als voorbeeld voor andere hockey clubs en daarmee bent u voorloper en draagt daarmee bij aan een veiliger hockey klimaat in Nederland.

OPROEP VOOR DEELNAME JEUGDTEAMS

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar enkele jeugdteams die vanaf de start van de tweede seizoenshelft mee willen doen aan het onderzoek. Het gaat om zowel jeugdteams die het warming-up programma gebruiken en blessures registeren, als jeugdteams die in de controle groep deelnemen (die hun eigen warming-up programma volgen en blessures registeren). Wil je meedoen met jouw team laat het Joske Nauta van het VUMC dan zo snel mogelijk weten, Joske is bereikbaar via warming-up@vumc.nl.

Deel deze pagina