Trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders: laat je mening horen

Ben jij kaderlid (trainer, coach, scheidsrechter en/of bestuurder)? Dan kun je je aanmelden voor het panel van de Sportkadermonitor. De Sportkadermonitor is een gezamenlijke meetmethode van de KNHB, de andere sportbonden en NOC*NSF rondom het sportkader.

Wat is het doel van de Sportkadermonitor?

Een goed functionerend arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader is onmisbaar om de sportdeelname in Nederland op peil te houden én te vergroten. Om kaderleden hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij een helder beeld van het sportkader nodig: wat motiveert kaderleden? Wat is hun opleidingsachtergrond? Hebben ze behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van hun taken? Belangrijke vragen waar wij graag het antwoord op willen weten, zodat we ons beleid, onze opleidingen en onze ondersteuning zoveel mogelijk kunnen laten aansluiten op jullie behoefte.

Hoe werkt het?

Je meldt je via dit inschrijfformulier van het NOC*NSF aan voor het Sportkaderpanel. Vervolgens word je eens per twee jaar uitgenodigd om aan een uitgebreid onderzoek deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst voor dit onderzoek duurt circa tien minuten. In de tussentijd word je uitgenodigd om één keer per kwartaal deel te nemen aan een korter onderzoek; maximaal vijf minuten invultijd.

Het staat je per keer vrij om de vragenlijst wel of niet in te vullen. Je bent dus niets verplicht! Uiteraard informeren wij je over de uitkomsten van de onderzoeken.

Voor wie is het bedoeld?

Het sportkaderpanel bestaat uit drie groepen:

  • Arbitrerend kader: scheidsrechters
  • Bestuurlijk kader: bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester)
  • Sporttechnisch kader: trainers/coaches en begeleiders

Als jij binnen een van deze kaders werkzaamheden verricht bij een sportclub, vrijwillig of betaald, dan zijn wij heel benieuwd naar jouw mening, en kun je je aanmelden voor het sportkaderpanel.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens verkregen uit de vragenlijsten worden verwerkt door Onderzoeksbureau Oberon. NOC*NSF ontvangt de uitkomsten van het onderzoek en deelt deze met de betrokken sportbonden, waaronder de KNHB. Vervolgens informeren wij jou natuurlijk ook over de uitkomsten van het onderzoek.

Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en blijven anoniem.

Over de Sportkadermonitor

De Sportkadermonitor is in 2013 ontwikkeld. In dat jaar vond ook het eerste onderzoek plaats. In 2014 hebben de panelleden twee keer een vragenlijst ingevuld over specifieke onderwerpen: Veilig sportklimaat en Beweegredenen & knelpunten.

Meer informatie over de uitkomsten van eerdere metingen (resultaten uit 2016 en 2017 volgen later):

Deel deze pagina