Busy Ladies Tuesday

Andriëtte Dobbelsteen: ‘Perspectief op nieuw hockeyleven’

Inleiding

Vrouwen tussen de dertig en vijftig jaar vormen een ‘uitdaging’ als het gaat om het blijven binden van deze groep aan de hockeysport. Belast met de zorg voor kleine kinderen in combinatie met een drukke baan, zegt deze categorie vrouwen het hockeyen op de zondag vaak vaarwel. Twee onderneemsters (en enthousiast hockeysters) organiseerden in antwoord daarop met medewerking van HC Rosmalen de Busy Ladies Tuesday-competitie.

Resultaten

  • Binnen drie weken hadden zich 153 vrouwen ingeschreven voor de BLT, die werden geplaatst in acht teams.
  • Inmiddels (2014) 220 deelneemsters in twaalf teams. Dat aantal is stabiel en zal dat naar verwachting ook blijven. De behoefte van vrouwen aan een initiatief als de BLT zal immers blijven bestaan.
  • 200 extra leden voor HC Rosmalen en een drukke dinsdagavond op de hockeyclub met extra barinkomsten.
  • Een groep vrouwen die bijzonder interessant is voor sponsoring. De hockeysters zijn veelal hoogopgeleide vrouwen, tweeverdieners, met (jonge) kinderen en een interessant netwerk.
  • Een sociaal en bedrijfsmatig netwerk van gelijkgestemde vrouwen die elkaar iedere week ontmoeten op de hockeyclub.
  • Een interessante competitie waarbij serieuze wedstrijden worden gespeeld op een niveau dat zich laat vergelijken met de 2e klasse.

Aanpak

Vrouwencompetitie op dinsdagavond
Hockeyend bij Den Bosch maar verhuizend naar Rosmalen, staken elftalgenoten en vriendinnen Andriette Dobbelsteen en Janneke Cuppes de koppen bij elkaar om te bedenken hoe zij konden blijven hockeyen zonder de enige vrije dag in de week (zondag) eraan op te offeren. Zo ontstond het idee van een onderlinge vrouwencompetitie op dinsdagavond. Zij zochten contact met de lokale hockeyclub (HC Rosmalen) en bespraken de ideeën.

Acceptabel niveau en laagdrempeling
Die ideeën gaan uit van de lusten van het hockey (fanatiek hockeyen op een acceptabel niveau), waarbij eventuele drempels (het fluiten, de bardienst, spelen op verschillende locaties en tijdstippen) zijn verlaagd. De bardienst wordt geregeld door de hockeyclub en het fluiten uitbesteed aan de jeugd die daarvoor een vergoeding van € 8,00 per gefloten wedstrijd ontvangt. De wedstrijden vinden daarnaast altijd plaats op dezelfde locatie (HC Rosmalen), op dezelfde avond (dinsdag) en op hetzelfde tijdstip (van 20.00 tot 21.00 uur).

De werving
Voor het werven van de doelgroep schreven de initiatiefneemsters een brief waarmee zij hun eigen netwerk informeerden. Zij hebben zich daarbij bewust niet gericht op vrouwen die bij andere hockeyclubs speelden. Het doel was immers vrouwen die door hun persoonlijke situatie waren gestopt, perspectief te bieden op een nieuw ‘hockeyleven’. Dus informeerden zij vriendinnen en kennissen, deelden zij flyers uit op het kinderdagverblijf, en ging het nieuws als een lopend vuurtje over het schoolplein.

Opzet van de competitie
Belangstellenden konden zich individueel inschrijven, als clubje vriendinnen of als compleet team. Alle vrouwen werden vervolgens in een team geplaatst, daarbij rekening houdend met hun woonplaats. Voor ieder team werd vervolgens een tenue geregeld en sponsoring. De onderlinge wedstrijden vinden plaats op een vast tijdstip (van 20.00 tot 21.00 uur) op een vaste locatie (HC Rosmalen) en buiten de schoolvakanties om. Dat heeft als voordeel dat de deelnemende hockeysters, indien nodig, een vaste oppas kunnen regelen voor de kinderen, en elkaar allemaal treffen op die ene zelfde hockeyclub. De regio wordt zo dus verenigd op één club.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina