G-hockey op MHC Fletiomare: Niemand buitenspel

Hans Ruiter: ‘Vanaf het allereerste begin hoort G-hockey er helemaal bij.‘

Inleiding

Ook hockeyclubs doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de slogan ‘niemand buitenspel’ wil MHC Fletiomare ook mensen met een licht verstandelijke beperking het plezier van het hockey laten beleven. Daarom biedt de club sinds 2008 G-hockey aan voor kinderen vanaf 8 jaar. Een doelgroep waarvoor het Utrechtse Leidsche Rijn op sportgebied nog niets te bieden had.

Resultaten

  • MHC Fletiomare is in 2008 met zes G-hockeyers gestart, aan het eind van het seizoen waren dat er al 9. Medio 2013 zijn er twee G-hockeyteams met in totaal 25 hockeyers.
  • De succesvolle (organisatorische) integratie van deze groep hockeyers ligt aan het feit dat de club ze bekijkt door de bril van een hockeyvereniging. Ze worden niet voorgetrokken, maar zeker ook niet uitgesloten. Het zijn gewoon hockeyers!

Aanpak

Gewoon wat gewoon kan, en speciaal als het speciaal moet
G-Hockey is er voor kinderen vanaf 8 jaar met een licht verstandelijke beperking zoals het syndroom van Down of een autistische stoornis. Het doel van G-hockey is deze kinderen plezier en voldoening laten beleven aan hockey- en spelactiviteiten. Het uitgangspunt is ‘gewoon wat gewoon kan, en speciaal als het speciaal moet’.

Stappenplan G- en LG-hockey KNHB
Bij het opzetten van G-hockey heeft MHC Fletiomare het ‘Stappenplan G- en LG-hockey’ van de KNHB gebruikt. Er is ondermeer marktonderzoek gedaan bij (onderwijs)instellingen die met de doelgroep te maken hebben, er zijn sponsoren gezocht en leden geworven. Vervolgens is G-hockey gewoon van start gegaan.

Organisatie
G-hockey maakt deel uit van de gewone organisatie van de Fletiomare. Bij de start is door het bestuur een G-commissie opgericht met vrijwilligers vanuit de club en een trainer van de Technische commissie. In een later stadium zijn twee ouders aan de G-commissie toegevoegd. Deze commissie neemt vanaf begin af aan deel aan het reguliere commissieoverleg.

Financieel zelfstandig
G-hockey is een financieel onafhankelijk onderdeel van de club. Om alles goed te laten draaien zijn de inkomsten uit de contributie niet voldoende. Om ondermeer evenementen en de professionele hoofdtrainer te kunnen betalen is naast contributie en sponsoring ook subsidie nodig. Fletiomare krijgt subsidie van:

  • de gemeente Utrecht
  • de Johan Cruyff Foundation
  • de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Werving G-leden
Bij de start is G-hockey actief gepromoot bij de (onderwijs)instellingen die met deze doelgroep te maken hebben. Daarnaast is veel aandacht besteed op de website, de nieuwsbrief. Ook de regionale pers is ingeschakeld. Inmiddels is het mogelijk om 3 proeftrainingen te volgen alvorens je als lid aan te melden. G-hockeyers hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere MHC Fletiomare leden. De jaarcontributie is gelijk aan die van de trimleden.

Integratie G-leden
G-hockeyleden zijn gewoon lid van de hockeyclub met alle daarbij behorende activiteiten. Dit bevordert de integratie met de andere jeugdleden. Door daarnaast op het drukste moment in het weekend te trainen (zaterdag 13:15-14:15 uur) ziet iedereen dat de G-hockeyers onderdeel van de club zijn. De integratie wordt verder bevorderd door ook het verenigingsbeleid (financieel, jeugdbeleid, technisch beleid) op de G-hockeyers van toepassing te laten zijn.

Training en competitie
De trainingen vinden plaats in zeer kleine groepen mede afhankelijk van de persoonlijke zorg die een G-hockeyer nodig heeft. De trainers (vrijwilligers jeugd en senioren) hebben allemaal de speciale opleidingsmodule G- en LG-hockey van de KNHB gevolgd. Zij geven de training onder leiding van een professionele hoofdtrainer. Op dinsdag wordt de training ondersteund door spelers van Heren I. Fletiomare doet inmiddels met twee G-hockeyteam mee aan de KNHB G-competitie.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina