Kampong start definitief met G-funkey

Parahockey voor de allerjongsten

Inleiding

Binnen de Parahockey afdeling van Kampong heeft twee jaar lang een pilot gedraaid om te analyseren of het mogelijk zou zijn, binnen de vereniging, voor de allerjongste kinderen met een beperking een uitdagend sportaanbod te bieden. Diverse spelvormen dienden hierbij aan bod te komen met hockey als rode draad. De doelgroep zijn kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die qua leeftijd, motorisch, cognitief of sociaal-emotioneel gezien nog niet deel kunnen nemen aan de bestaande parahockeygroepen. Het aangepast funkey groepje is bedoeld als opstapje naar één van de andere groepen met over het algemeen oudere kinderen

Resultaten

De doelstelling van het nieuwe aangepast funkey luidde als volgt:
De mogelijkheid bieden voor de jongste G- en LG- kinderen om in een groepje te leren sporten en spelen, met als doel plezier en bewegen, om daarna eventueel door te kunnen stromen naar één van de andere parahockeygroepen.

Met deze doelstelling en uitgangspunten zijn we sinds september 2014 aan de slag gegaan met de pilot. Gedurende deze tijd varieerde de grootte van de groep tussen de 4 en 8 kinderen in de leeftijd van 5 tot ongeveer 9 jaar. De meeste kinderen die deelnamen hadden een verstandelijke beperking. De groep bleef groeien, een aantal kinderen zijn tussendoor doorgestroomd naar andere groepen en de kinderen en hun ouders waren enthousiast. De pilot is wat dat betreft een succes te noemen.

Door de ervaring van de afgelopen seizoenen is er duidelijk naar voren gekomen wat er belangrijk is bij het vormen en begeleiden van deze groep:

1. De groep: Een groep grootte van 8 kinderen is het maximum. Op deze manier blijft er overzicht voor de trainers en kunnen de spellen op een leuke manier worden uitgevoerd.
2. Leeftijd: De meeste kinderen zijn tussen de 6-8 jaar, echter kunnen iets oudere of iets jongere kinderen ook meedoen. Dit is afhankelijk van hun ontwikkeling op sociaal emotioneel en motorisch gebied.
3. De trainers: Er staan altijd minimaal twee trainers op de groep. Daarnaast is een pedagogische achtergrond een pre en affiniteit met jonge kinderen van belang.
4. De training: De training duurt een uur, dit is lang voor kinderen van deze (ontwikkelings)leeftijd. De training heeft daarom een duidelijke structuur met een start, pauze en afsluitend moment. Uiteindelijk zijn de kinderen zo’n 40-45 minuten bezig met de spellen.
5. De manier: Bij ieder spel kan de fantasie van de kinderen geprikkeld worden. Een bal wordt een dier en twee touwen worden een rivier die de kinderen moeten oversteken etc. Dit maakt de kinderen nog gemotiveerder voor de spellen.

Aanpak

Kampong heeft haar aanbod aan de parahockeyers altijd gedifferentieerd. Ook deze nieuwe aangepast funkey groep moest onderdeel zijn van de totale groep. Specifiek voor deze groep is nieuw materiaal aangeschaft en is er een trainster vastgelegd met ruime en andere (extra) competenties dan de overige groepen binnen de parahockey afdeling. Naast ervaring met hockey en sport en spel en ervaring met trainingsmethodiek is inzicht en kennis van de ontwikkelingsniveaus bij deze groep kinderen cruciaal. Om de oefeningen op maat aan te bieden is extra pedagogische kennis bij de trainer van essentieel belang.

Met deze aanpassingen zijn wij gestart en hebben wij al doende steeds meer ervaring opgedaan en waren wij steeds beter in staat een aanbod te creëren dat exact aansloot bij de wensen van deze jonge doelgroep.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina