Slimme financiële constructie maakt zonnepanelen snel rendabel

Herman Kemna: ‘Binnen 6 jaar beschikt de club over gratis elektriciteit.’

Inleiding

Bezuinigingen bij overheid hebben voor hockeyclubs vaak grote financiële gevolgen. Zo ging bij Oldenzaalse Hockeyclub Bully de onderhoudsbijdrage van de gemeente Oldenzaal voor de accommodatie stevig omlaag. Om de kosten te drukken werd besloten de energielasten aan te pakken. Via een slimme constructie met het bedrijfsleven zijn 340 zonnepanelen geplaatst waarmee het clubhuis, de kleedkamers en drie velden worden verlicht. Binnen ongeveer 6 jaar is de investering afbetaald en beschikt de club over ‘gratis’ elektriciteit.

Resultaten

  • Plaatsing 340 zonnepanelen (65.000 kWh)
  • Afbetaling investering binnen 6 jaar waarna club geen elektriciteitskosten meer heeft
  • Na 6 bespaart de club jaarlijks tussen de 10.000 en 12.000 euro.
  • Bedrijf en club geven invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Aanpak

Investeren in zonnepanelen lijkt voor verenigingen niet aantrekkelijk
Veel subsidie- en stimuleringsregelingen van de overheid voor zonnepanelen gelden niet voor verenigingen. Hierdoor, en vanwege het feit dat verenigingen in aanmerking komen voor teruggave van energiebelasting over hun normale energierekening, wordt de terugverdientijd erg lang. Bovendien vraagt het een grote investering: in het geval van Bully zo’n 140.000 euro voor 340 zonnepanelen (65.000 kWh/jaar).

De oplossing: een bedrijf ‘sponsort’ de aanschaf van de zonnepanelen 
Bedrijven komen wel in aanmerking voor subsidieregelingen, waaronder de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. In geval van Bully heeft het bedrijf Technische Veren Twente bv (TVT) de investering van ongeveer 140.000 euro voor de zonnepanelen voor haar rekening genomen.

Nadere uitwerking van de financiële constructie 
Voor de subsidieregelingen geldt TVT als exploitant van de zonnepanelen. Dankzij de subsidie en bijkomende fiscale voordelen kan het bedrijf de investering binnen 6 jaar afschrijven. Gedurende deze periode betaalt de club de ‘lening’ aan TVT af met het bedrag dat zij normaal gesproken aan haar energierekening kwijt zou zijn. Na afbetaling draagt TVT de collectoren aan Bully over waarna de club gedurende de rest van de levensduur van de zonnepanelen, jaarlijks over 65.000 kWh ‘gratis’ elektriciteit beschikt. Voor een gedetailleerd rekenmodel kun je contact opnemen met Herman Kemna (zie contactpersoon).

Maatschappelijk verantwoorde sponsoring 
Zowel het bedrijf als de club geven via deze constructie invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzame energie op te wekken. TVT neemt in dit geval de rentekosten op de lening voor haar rekening waardoor de club sneller klaar is met aflossen. De kosten van de lening voor TVT kun je zien als een vorm van sponsoring.

Praktische toepassing: zonnepanelen vormen dak voor fietsenstalling 
Naast financiële voordelen bieden de zonnepanelen ook praktisch voordeel. Door de panelen slim op te stellen ontstaat een overdekte fietsenstalling voor 70-80 fietsen. Voor de aanleg en plaatsing van de zonnepanelen is nog wel een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie over deze vergunning vind je via deze link.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina