Artikelen met de tag 'verenigingsdienstverlening'

Boeien en binden van jeugd: aan de slag met de nieuwe toolkit

Veel sportverenigingen in Nederland zien een afname in de instroom van nieuwe jeugdleden en een toename van de uitstroom van pubers. Toch is het zo dat er juist meer kinderen gaan sporten, zij doen dit alleen anders dan we traditioneel gewend zijn. Logisch dat verenigingen zich afvragen waar de behoefte… Lees verder

NOC*NSF onderzocht: hoe ervaren sportverenigingen de AVG?

Op 25 mei 2018 werd de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetswijziging had gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook voor sportverenigingen. Zo gelden er voor het vragen van toestemming strengere voorwaarden en moet je als organisatie de betrokkene meer informatie… Lees verder