NOC*NSF onderzocht: hoe ervaren sportverenigingen de AVG?

NOC*NSF onderzocht: hoe ervaren sportverenigingen de AVG?

Op 25 mei 2018 werd de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetswijziging had gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook voor sportverenigingen. Zo gelden er voor het vragen van toestemming strengere voorwaarden en moet je als organisatie de betrokkene meer informatie verstrekken dan voorheen.

Ook voorafgaand aan de wetswijziging kregen verenigingen al te maken met de AVG. Want om tijdig te voldoen aan de nieuwe wet, moest iedere vereniging voor 25 mei 2018 in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. In samenwerking met de bonden ontwikkelde NOC*NSF hiervoor een tool die sportverenigingen helpt om de juiste stappen te ondernemen. Om gebruik te kunnen maken van deze zogeheten AVG tool, stelde de KNHB voor iedere hockeyvereniging gratis een vouchercode beschikbaar. Verenigingen die de code hebben aangevraagd kunnen die tot 25 juni 2019 gebruiken.

Onderzoek NOC*NSF: hoe staan sportverenigingen ervoor?

In oktober 2018 kreeg NOC*NSF de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een onderzoek uit te zetten onder sportverenigingen naar hun ervaringen met de AVG. NOC*NSF heeft naar aanleiding hiervan een oproep gedaan aan alle sportbonden om hier aan mee te werken. Ook de KNHB heeft hier gehoor aangegeven door de enquête uit te zetten onder al haar verenigingen.

Uit dit sportbrede onderzoek, waar dus ook hockeyers aan deelnamen, komt onder andere het volgende naar voren:

 • sportverenigingen zijn goed op de hoogte van de AVG: van de verenigingen die aan het onderzoek deelnamen weet 100% van de hockeyverenigingen hiervan, en is sportbreed 99% van de verenigingen op de hoogte
 • vrijwel alle hockeyverenigingen hebben actie ondernomen rondom de AVG. Slechts 1% van de hockeyverenigingen geeft aan nog niks te hebben gedaan. Sportbreed ligt dit gemiddeld op 5,3%
 • van de verenigingen die wél aan de slag zijn gegaan met de AVG, zegt 39% hierbij geen knelpunten te ervaren. Dit geldt zowel voor hockeyverenigingen als sportbreed
 • bij verenigingen die wel knelpunten ervaren, is de administratie als gevolg van de AVG het grootste knelpunt. Ook dit geldt zowel voor hockeyverenigingen als voor verenigingen van andere sporten
 • de ledengegevens die bij sportverenigingen het vaakst worden geregistreerd zijn: adres- en contactgegevens, identificatiegegevens en bank- of rekeningnummer
 • een meerderheid van de sportverenigingen (waaronder ook hockeyverenigingen) heeft nog geen overzicht van de verwerkingsactiviteiten beschikbaar gesteld voor leden

Gewenste ondersteuning door sportbonden

Ook is gevraagd op welke manier verenigingen graag door de sportbonden op AVG-gebied ondersteund willen worden. Verenigingen geven hierbij dat er o.a. behoefte is aan voorbeelddocumenten, een duidelijk en eenvoudig stappenplan en een pagina met veel gestelde vragen. Onze ondersteuning blijkt daarmee goed aan te sluiten op waar verenigingen behoefte aan hebben, en bestaat uit:

 • toegang tot de AVG-tool van NOC*NSF (let op: heeft jouw vereniging ook de vouchercode aangevraagd? Die verloopt op 25 juni a.s.)
 • voorbeelddocumenten van een privacyverklaring, verwerkersovereenkomst, toestemmingsverklaring en geheimhoudingsverklaring
 • een webinar met privacy-expert Arthur van der Hoeff
 • een pagina met veel gestelde vragen
 • artikelen met achterliggende informatie
 • een Best Practice van CMHC (en nog een tweede Best Practice in de maak, die we binnenkort online plaatsen).

 

Deel deze pagina