Informatieplicht energiebesparing voor verenigingen

Informatieplicht energiebesparing voor verenigingen

Sportverenigingen die per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer verbruiken zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

De RvO heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of een vereniging aan de informatieplicht moet voldoen. Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO.

Uitgebreide informatie over het stappenplan en de wijze waarop je de maatregelen door kunt geven, lees je op onze site.

Deel deze pagina