Geen rubbergranulaatkorrels op hockeyvelden

Geen rubbergranulaatkorrels op hockeyvelden

Naar aanleiding van hernieuwde aandacht voor de gezondheidsgevaren van kunstgrasvelden, vindt de KNHB het belangrijk met betrekking tot de hockeysport hier nogmaals aandacht aan te besteden. Hoewel over het algemeen expliciet wordt vermeld dat het om kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels gaat, wil de KNHB haar leden en de hockeyers hier nogmaals goed over informeren.

Eerder ontstond onrust naar aanleiding van een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla. Daarin werd gesteld dat velden die bestrooid zijn met rubberkorrels kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Hockeyvelden maken geen gebruik van rubberkorrels als infillmateriaal. Voor een hockeyveld zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden als laag tussen de grassprieten: water of zand. De KNHB geeft bovendien geen toestemming te hockeyen op voetbalvelden vanwege het feit dat de vezels die voor deze velden gebruikt worden, veel langer zijn en een andere hockeytechniek vereisen. Lees ook het eerder gepubliceerde artikel op Hockey.nl.

Deel deze pagina