Karin Pannekoek benoemd tot Erelid KNHB

Karin Pannekoek benoemd tot Erelid KNHB

Aftredend KNHB-bestuurslid Karin Pannekoek is op 16 juni 2017 op voordracht van het bondsbestuur door de Algemene Vergadering benoemd tot Erelid van de KNHB.

Sinds 2008 was Pannekoek lid van het bondsbestuur. Pannekoek was binnen het bestuur verantwoordelijk voor diverse portefeuilles waaronder Verenigingsondersteuning, Jeugd, Opleidingen en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Daarnaast was ze vanaf 2016 actief als Commissaris District Zuid Nederland en daarvoor ruim acht jaar als Commissaris van het Districtsbestuur Oost Nederland.

Pannekoek heeft zich als bestuurder op vele fronten ingezet om hockeyverenigingen bij te staan en te adviseren op maatschappelijk vlak. Voor Pannekoek zitting had in het KNHB bestuur was zij voorzitter van H.C. Fletiomare en was mede verantwoordelijk voor het succes en de groei die de vereniging heeft doorgemaakt. Zo is de vereniging binnen haar voorzittersperiode (2002-2007) van 294 leden gestegen naar 990 leden.

Deel deze pagina