Livestreams en privacy: hoe zit het precies?

Livestreams en privacy: hoe zit het precies?

Nu er vanwege de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus geen publiek meer aanwezig mag zijn bij de hockeywedstrijden, zien we dat veel verenigingen een livestream opzetten om de thuisblijvers toch te kunnen voorzien van wedstrijdbeelden.

Dit kan natuurlijk ook vragen oproepen over privacy en de AVG en of het livestreamen van wedstrijden wel is toegestaan.

Gerechtvaardigd belang

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moeten verenigingen toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Volgens onze privacy-expert hebben verenigingen een gerechtvaardigd belang om foto’s en video’s van kampioenschappen en wedstrijdbeelden te publiceren. Ook wedstrijdverslaglegging kan onder dat gerechtvaardigd belang vallen. De huidige situatie waarin we nu verkeren door de maatregelen rondom het coronavirus is volgens de privacy-expert een gegrond argument om de livestreams ten behoeve van wedstrijdverslaglegging op te zetten.

Informeren van leden, tegenstanders en overige bezoekers

Het is wel belangrijk dat je jouw leden, de tegenstanders en de bezoekers van de vereniging goed informeert over het maken van de beelden op het sportcomplex. Dit kun je doen door het punt op te nemen in jullie privacyverklaring en/of huishoudelijk reglement en door bijvoorbeeld bordjes op te hangen bij de ingang(en) van het complex.

Daarnaast is het verstandig om de eigen leden te informeren via bijvoorbeeld een mailing waarin je extra uitleg geeft over de motivatie van het gebruik van de beelden. De tegenstander kun je vooraf benaderen via bijvoorbeeld de teambegeleider of -manager. Licht hen in over het inzetten van de livestream en vraag ze om eventueel bezwaar voor een bepaalde dag/tijd in te dienen.

Bezwaar

Het kan zijn dat personen belangen hebben die zwaarder wegen dan de belangen van de vereniging. Geef mensen de ruimte om bezwaar in te dienen en maak als vereniging een zorgvuldige afweging van de belangen van het individu en die van de vereniging. Over het algemeen luidt het advies: als iemand bezwaar maakt tegen publicatie van de (gemaakte) beelden, is het verstandig daar correct naar te handelen en op verzoek deze te verwijderen.

Deel deze pagina