Minimum bedrag voor BOSA verlaagd per 1 januari 2022 naar 2.500 euro

Minimum bedrag voor BOSA verlaagd per 1 januari 2022 naar 2.500 euro

Veel hockeyverenigingen en -stichtingen maken gebruik van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Indien wordt geïnvesteerd in de accommodatie wordt door DUS-I een subsidie verstrekt van 20%. Voor o.a. duurzame maatregelen geldt hier bovenop nog een bonus van 10% subsidie. In totaliteit heeft het Ministerie van VWS middels de BOSA regeling 87 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. Het minimum aan te vragen subsidiebedrag wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 5.000 euro naar 2.500 euro.

Minimaal 2.500 euro subsidie

Om voor de minimale subsidiebedrag van 2.500 euro in aanmerking te komen, moeten de investeringen en kosten voldoende van omvang zijn. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 30%) is de minimale investering 8.333 euro. De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een vereniging kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Snellere afhandeling
In de afgelopen jaren werd veel gebruik gemaakt van de BOSA regeling. Punt van kritiek van sportbestuurders was nog wel eens dat de afhandeling van de subsidie relatief lang op zich liet wachten. De uitvoeringsorganisatie van de regeling (DUS-I) heeft zich dat aangetrokken en inmiddels worden de subsidies sneller verwerkt.

Onderhoud subsidiabel

Afgelopen jaren werd vaak de focus gelegd op investeringen in bijvoorbeeld de velden. De gemaakte kosten voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en/of de aanschaf van sportmaterialen worden vaak (helaas) niet meegenomen in de subsidieaanvraag. Terwijl voor deze uitgaven eveneens een beroep kan worden gedaan op de BOSA-subsidie en deze kosten gebundeld kunnen worden met die van de investering. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan de aanschaf van nieuwe ballen, vlaggen, doelen. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de subsidieregeling lees je op de website van de uitvoerder van de regeling DUS-I .

Deel deze pagina