Pilots herijking hockeyaanbod onder 12 in beeld

Pilots herijking hockeyaanbod onder 12 in beeld

De afgelopen maanden zijn 7 pilots op 5 verschillende verenigingen georganiseerd in het kader van de herijking van het hockeyaanbod onder 12 jaar. Helaas 3 minder dan gepland. Vanwege de maatregelen die het kabinet 26 november heeft aangekondigd, is ervoor gekozen om de laatste 3 pilots niet door te laten gaan. We bekijken of deze begin 2022 alsnog kunnen plaatsvinden.

Meer dan 500 kinderen van 5-12 jaar oud hebben verschillende spe(e)lvormen, veldgroottes, doelgroottes en spe(e)lregels uitgeprobeerd. 2:2, 3:3, 6:6, 8:8, 9:9, alles is uitgeprobeerd. De kinderen zijn gevolgd door GPS trackers, videocamera’s en observanten om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het spelgedrag en spelplezier van de kinderen. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden over de organisatorische kant van de herijking.

Bekijk hier een impressie van de pilots.

Planning

In december en januari wordt alle kwantitatieve data geanalyseerd en worden interviews met kinderen, bestuurders en commissieleden besproken. Al deze input wordt meegenomen in het definitieve advies voor de herijking van het hockeyaanbod onder 12 jaar. De verenigingen ontvangen begin januari de uitnodiging voor de presentatie van dit advies.

Herijking

Met de herijking van het onder 12 hockeyaanbod willen we een omgeving creëren waarin jonge hockeyers zich veilig en beter kunnen ontwikkelen en het spelplezier nog meer centraal komt te staan. Zo ontstaat een kwalitatief bredere basis met hockeyers die langer verbonden blijven aan de sport en op langere termijn een betere top.

Deel deze pagina