Herstructurering KNHB Jeugdopleiding: een betere ontwikkeling dichter bij huis

Uit onderzoek onder (oud-)internationals die tussen 1996 en 2014 een groot toernooi hebben gespeeld blijkt dat 95% van hen in een districtsteam heeft gehockeyd. Het district is daarmee een belangrijk instrument voor het ontdekken van talent en vormt het voortraject van de KNHB Jeugdopleiding. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de (oud-)internationals van heel veel verschillende kleine en middelgrote hockeyverenigingen verspreid over het hele land komen.

Huidige situatie

Procentueel gezien zijn alle hockeyers in Nederland momenteel ongelijk verdeeld over de zes districten, variërend van 4% in Noord Nederland tot 25% in Zuid Nederland. De districten Zuid-Holland, Zuid Nederland en Midden-Nederland huisvesten maar liefst 65% van alle hockeyers in ons land. Ieder district heeft op dit moment een U14 selectieteam (13-14 jaar). Vanwege deze verdeling van hockeyers over de districten is de mogelijkheid om in het districtsteam geselecteerd te worden in Noord Nederland een stuk groter dan in andere districten. De U15 selectieteams (14-15 jaar, het huidig Opleidingsteam B) trainen op dit moment op een centrale plek in Nederland, waardoor de verhouding reistijd en trainingstijd voor veel kinderen niet in balans is en daarmee ook de verhouding tussen hun sportieve en maatschappelijke ontwikkeling.

Nieuwe structuur KNHB Jeugdopleiding

De KNHB wil meer talentvolle kinderen de kans geven om deel te kunnen nemen aan de selecties voor een opleidingsteam. Om dat te kunnen bewerkstelligen is een andere verdeling nodig, een meer gefragmenteerd netwerk. Op die manier worden de reisafstanden in zijn totaliteit korter en is de KNHB in staat om dichterbij zowel de vereniging, als de hockeyer te staan.

Deze nieuwe opzet sluit hiermee aan op de visie op de ontwikkeling van hockeyers ‘6 X VOORUIT IN HOCKEY’. Zo draagt het meer gefragmenteerde netwerk bij aan het herkennen en stimuleren van unieke kwaliteiten, door de extra aandacht die spelers krijgen. De kortere reisafstand draagt bij aan een passende belasting, maar ook aan een goede balans van sport en privé. In de nieuwe structuur ondersteunen verschillende niveaus van de KNHB Jeugdopleiding bovendien het continu leren van spelers.

Herindeling districten en introductie regio’s

Daarom wordt de huidige structuur van zes districten uitgebreid en omgezet naar acht regio’s. Overigens is dit alleen van toepassing op de structuur van de KNHB Jeugdopleiding en niet op de competitiestructuur. In iedere nieuwe regio komt een U14 opleidingsteam (OT, jongens en meisjes) die met een selectie van 24 spelers (en drie keepers) traint op het trainingscentrum van die regio.

De acht regio’s vormen samen vier steunpunten met een eigen trainingscentrum. Eén steunpunt wordt gevormd door twee regio’s. De U15 opleidingsteams (jongens en meisjes) trainen bij deze vier steunpunten met een selectie van 24 spelers (en drie keepers).

Door deze verdeling beslaat iedere regio ongeveer 12% van de hockeyers in Nederland. Om te zorgen dat ook regio Noord Nederland tot dit percentage komt, is deze regio uitgebreid ten opzichte van de oude situatie. Dit heeft als gevolg dat de reisafstanden voor een deel van die regio groter zijn geworden. Hierbij is door de KNHB op basis van geïnterviewde stakeholders de keuze gemaakt om een hoger spelniveau de voorkeur te geven boven een kortere reisafstand.

In deze situatie is de KNHB Jeugdopleiding lokaal veel beter vertegenwoordigd in het land, op in totaal 12 locaties (acht regio’s en vier steunpunten) om precies te zijn. Per locatie neemt ten minste één van de trainer/coaches van de selectieteams een (pro)actieve rol in richting de verenigingen rondom de trainingscentra om een netwerk te vormen, kennisdeling te stimuleren en de scouting (van zowel hockeyers als begeleiding) te optimaliseren.

Nationaal trainingscentrum

De nationale selecties (NL) U16 (tot 16 jaar), U18 (tot 18 jaar), Jong Oranje (U21 – tot 21 jaar) en het Nederlands Elftal Dames en Heren trainen op dit moment allemaal centraal, onder andere op het nationale trainingscentrum SV Kampong Hockey. Dat blijven zij in de nieuwe structuur doen.

Op weg naar Oranje

Verenigingen kunnen talenten opgeven om selectie te doen voor het U14 opleidingsteam van hun regio. Spelers die hiervoor geselecteerd worden trainen een jaar lang op de trainingslocatie van die regio. Zij spelen tijdens het seizoen onderlinge wedstrijden tegen de U14 opleidingsteams van de overige regio’s, onder andere tijdens de KNHB Opleidingsontmoetingsdag (OOD) .

Uit de twee regio’s die gezamenlijk een steunpunt vormen komt een U15 opleidingsteam voort. Spelers die hiervoor geselecteerd worden volgen een vergelijkbaar programma als de regioteams. Ze trainen gezamenlijk, maar dan op de trainingslocatie van dat steunpunt. En ook zij spelen onderlinge wedstrijden tegen de U15 opleidingsteams van de andere steunpunten, onder andere tijdens de OOD . Na een half seizoen gaan de spelers die eraan toe zijn trainen met de U15 nationale selectie op het nationale trainingscentrum.

Het U15 opleidingsteam kan vervolgens worden aangevuld via een naselectie en door spelers uit de U14 opleidingsteams die eraan toe zijn. Ook de U14 opleidingsteams kunnen worden aangevuld via een naselectie.

Zowel de verschillen tussen als de ontwikkeling van spelers is groot tussen 14 en 16 jaar. Daarom biedt de KNHB voor deze categorie vier soorten teams om deel te kunnen nemen aan de verschillende niveaus van de KNHB Jeugdopleiding:

 1. U14 opleidingsteams (regio)
 2. U15 opleidingsteams (steunpunt)
 3. U15 nationale selectie (landelijk)
 4. U16 nationale selectie (landelijk)

Talenten hebben zo de kans om zich optimaal te blijven ontwikkelen richting een eventuele selectie voor een nationaal team.

Inrichting technisch kader

Regio’s

Per regio wordt een Coördinator Opleidingsteams U14 (CO) aangesteld. De CO helpt onder andere bij het organiseren van selectiemomenten, regelen van alle materialen voor de teams en ondersteunen van het technisch kader.

Voor de opleidingsteams van de regio’s is een trainer/coach voor de U14 jongens, een voor de U14 meisjes en een keeperstrainer. De twee teams trainen achter elkaar om 16:30 – 18:00 uur (meisjes) en 18:30 – 20:00 (jongens), waarbij beide trainer/coaches elkaar assisteren: de hoofdtrainer/coach van de U14 meisjes is assistent bij de U14 jongens en andersom. De keeperstraining vindt plaats in het middenblok: 17:30 – 18:15 uur (jongens), 18:15 – 19:00 (meisjes).

Steunpunten

De U15 opleidingsteams van de steunpunten en de nationale selectie vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Talentcoördinator. De opzet is verder hetzelfde als bij de U14 opleidingsteams van de regio. Per steunpunt is een trainer/coach voor de U15 jongens, een voor de U15 meisjes en een keeperstrainer. De twee teams trainen achter elkaar om 16:30 – 18:00 uur (meisjes) en 18:30 – 20:00 (jongens), waarbij beide trainer/coaches elkaar assisteren: de trainer/coach van de U15 jongens is assistent bij de U15 meisjes en andersom. De keeperstraining vindt plaats in het middenblok 17.30 – 18.15 uur (jongens), 18.15 – 19.00 (meisjes).

Technisch Adviseur

Voor alle locaties (van zowel de regio’s als in de steunpunten) geldt dat één van de trainer/coaches de opdracht heeft om rondom zijn of haar locatie een netwerk op te bouwen van verenigingen (van ongeveer 20 á 30 verenigingen).

De taak van deze Technisch Adviseur is tweeledig:

 1. Hij/zij is de contactpersoon van de KNHB wat betreft technische zaken. Hij/zij
  1. bouwt een netwerk met alle technisch verantwoordelijke personen binnen de verenigingen;
  2. heeft inzicht in het top technisch kader van de verenigingen;
  3. heeft inzicht in het talent van de verenigingen.
  4. informeert de technisch verantwoordelijken rechtstreeks over selecties, naselecties en scouting en scholingsmogelijkheden.
 2. Hij/zij inventariseert wat de behoefte is aan technische ondersteuning bij de verenigingen en faciliteert dit. Zo kan hij/zij bijvoorbeeld constateren dat er bij een bepaald steunpunt meer behoefte is aan kennis over keeperstrainingen en het KNHB Expertisecentrum inschakelen om een trainerscursus te organiseren.

Hieronder vind je een factsheet met daarin een overzicht van de nieuwe structuur van de KNHB Jeugdopleiding:

Je kunt de factsheet ook als PDF downloaden:

Landkaart

Op deze digitale kaart kun je zien hoe de nieuwe verdeling is van de regio’s, de steunpunten en het technisch netwerk van verenigingen. Aan de linkerkant kun je de opties aan of uitzetten.

In de downloads hieronder vind je ook een overzicht van de indeling van verenigingen in de regio’s en steunpunten. Daarnaast vind je een overzicht van de trainingslocaties van de regio’s en steunpunten.

Verdeling leeftijdsgrenzen selectieprocedure

Met ingang van seizoen 2018-2019 heeft de KNHB de leeftijdsgrens voor het opgeven van spelers voor de selecties verhoogd, in lijn met de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Voor het seizoen 2020-2021 is de verdeling van de leeftijdsgrenzen als volgt:

Planning

De nieuwe structuur van de KNHB Jeugdopleiding is per seizoen 2020-2021 van start gegaan. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus zijn wijzigingen in deze planning voorbehouden. Als de situatie het toelaat vinden er in september, oktober en november 2020 en maart en april 2021 trainingen en wedstrijden plaats voor de U14 en U15 opleidingsteams. In mei en juni 2021 vinden dan in principe de selectiemomenten plaats. Actuele informatie over de planning vind je op de pagina van de Opleidingsteams.

Opzet selecties seizoen 2020-2021

Voor het vormen van de U15 opleidingsteams van de steunpunten, zijn alle spelers en speelsters uitgenodigd die deel uitmaken van de huidige districtsselecties U14 opleidingsteams van de regio’s (welke vorig seizoen nog de districtsselecties werden genoemd). Afhankelijk van de vereniging waar zij lid zijn, worden zij verdeeld over de vier U15 opleidingsteams. Deze teams gaan drie keer gezamenlijk trainen, waarna er per steunpunt een selectie wordt gemaakt van maximaal 24 spelers en drie keepers (een selectie voor jongens en een selectie voor meisjes).

In april/mei 2020 zijn verenigingen gevraagd om een opgave van spelers te doen voor de nieuwe U14 opleidingsteams (geboortejaar 2007). Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan selectietrainingen, waarna er per regio een U14 selectieteam (jongens/meisjes) is gemaakt van maximaal 24 spelers en 3 keepers. De selectietrainingen zijn waar mogelijk op de nieuwe trainingslocaties.

In december 2020 gaan de spelers die eraan toe zijn door naar het volgende niveau: centraal trainen met de nationale selectie U15. Deze groep bestaat uit maximaal 18 spelers en 3 keepers. De opleidingsteams U15 van de steunpunten kunnen worden aangevuld door middel van een naselectie en eventueel met spelers uit de U14 opleidingsteams. De U15 opleidingsteams van de steunpunten vervolgen hun programma na de winterstop. Spelers van deze teams kunnen na de tweede KNHB Opleidingsontmoetingsdag uitgenodigd worden voor de nationale selectie U15/U16.

Vragen

 Mocht je vragen hebben over de nieuwe structuur van de KNHB Jeugdopleiding, dan kun je contact opnemen met Gerold Hoeben via gerold.hoeben@knhb.nl.

Deel deze pagina