Speelgerechtigdheid Zaalhockey

Vast meespelen in een team of invallen. Ook daar zijn regels voor. De afgelopen periode zijn deze regels uitvoerig geëvalueerd met de clubs, competitieleiders en een aantal TD’s van verenigingen, onder andere naar aanleiding van een aantal cases die gespeeld hebben. Op basis van de input en wensen van de clubs zijn deze regels verduidelijkt, aangevuld en voorzien van relevante voorbeelden. Zie daarbij ook de tabel met klassengrenzen die meer inzicht geven in onder andere de verhouding van de diverse speelniveaus.

Het doel van deze regels is het nastreven van een eerlijk competitieverloop, het vergroten van het spelplezier en het invallen teneinde een team te “bevoordelen” en/of te “versterken” te voorkomen. Uiteraard rekening houdend met ruimte voor talentontwikkeling.

Deze regels ‘speelgerechtigd’ zijn opgenomen in het Bondsreglement 2020.

Wij vragen je deze documentatie binnen de eigen vereniging te delen met trainers, coaches, aanvoerders (en spelers). Met inhoudelijke vragen kunnen verenigingsfunctionarissen contact opnemen met de betreffende competitieleider via het districtskantoor.

De ‘regels speelgerechtigdheid’ en ‘invalregels’ Zaalhockey voor het seizoen 2019-2020 zijn onder de downloads geplaatst.

Downloads

Deel deze pagina