Eigen tuchtcommissie Kampong zorgt voor snelle en adequate afhandeling incidenten

Inleiding

Naast de reguliere tuchtrechtspraak van de KNHB heeft S.V. Kampong Hockey een eigen tuchtcommissie ingesteld. Deze commissie zet zich al 10 jaar in voor de veiligheid en de sportiviteit op de vereniging. Het grote voordeel van de commissie? De snelheid waarmee incidenten op en rond het veld aangepakt kunnen worden. En omdat niet alle problemen tuchtrechtelijk afgedaan kunnen worden, voorziet de commissie ook in mediation.

Resultaten

  • Snelle afhandeling kaarten en incidenten: spelers en coaches/begeleiders kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst.
  • Bij Kampong is sprake van ongeveer 120 kaarten per jaar; pas bij minimaal 2x geel of rood vindt een gesprek met de tuchtcommissie plaats.
  • Vroegtijdig aanspreken leden op ongewenst gedrag voorkomt escalatie.
  • Duidelijk signaal naar leden over het belang van veiligheid, sportiviteit en respect op SV Kampong.

Aanpak

De tuchtcommissie is primair verantwoordelijk voor het aanspreken van hockeyleden, trainers en coaches die zich in of buiten het veld, op het Kampong-terrein of bij een andere vereniging Kampong-onwaardig hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies tussen teamleden en misdragingen als pesten, stelen en intimideren. Bij het uitvoeren van haar taak baseert de commissie zich op het Tuchtreglement S.V. Kampong Hockey.

Hoe worden zaken ingediend?

Meldingen van mogelijke overtredingen bereiken de commissie op verschillende manieren. Kaarten worden gemeld via de bond, andere zaken komen binnen via het bestuur of e-mails van leden, ouders of andere verenigingen. Een commissielid kan je ook gewoon op de vereniging aanspreken. Formele eisen voor het indienen van ‘een zaak’ zijn er niet. De commissie beslist zelf of ze een zaak al dan niet behandelt, het bestuur van S.V. Kampong heeft hierop geen invloed.

Zo werkt de commissie

De tuchtcommissie is gegroeid van 4 naar 5 leden. Het aantal taken is namelijk met de jaren toegenomen. Ook wil de commissie er zo snel mogelijk op zitten. De ontvangen kaarten binnen de club worden bijvoorbeeld wekelijks gecheckt. Als een team opvallend veel kaarten krijgt, dan ontvangen zij dezelfde nog week bericht om een afspraak te maken. Dit geldt ook voor jeugdcoaches of individuen die veel kaarten krijgen.

Aanpak zaken

De commissie heeft in eerste instantie altijd een gesprek met de vermeende overtreder, waarbij in de regel 2 commissieleden en een ouder en coach (bij de jeugd) en meestal de aanvoerder (senioren) aanwezig zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt is hoor en wederhoor; de ‘beklaagde’ kan in alle gevallen zijn verhaal doen. Dat gebeurt tijdens de competitie gemiddeld ongeveer 1 keer per week. Om praktische redenen wordt het gesprek meestal voor of na de training van de ‘beklaagde’ gehouden (alle betrokkenen zijn dan al op Kampong aanwezig).

Sfeer tijdens de behandeling van een zaak

De commissie streeft naar een informele maar constructieve behandeling van de zaak. Het is eerder ‘een goed gesprek’ dan een formele, gerechtelijke zitting, ook omdat objectieve waarheidsvinding niet altijd makkelijk is. Getuigen worden tijdens de zitting niet gehoord. Indien nodig belt of mailt de commissie voorafgaand aan de zitting met de betrokken scheidsrechter(s).

Welke straffen kan de tuchtcommissie opleggen?

De straffen lopen op van een eenvoudige vermaning tot (al dan niet voorwaardelijke) schorsing voor meerdere wedstrijden en/of een taakstraf (zoals rommel opruimen). De commissie zorgt ook voor de administratieve afhandeling van de straffen van de bond. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de commissie naast of vooruitlopend op de sanctie van de bond een (extra) straf opleggen. Bezwaar tegen de uitspraak is mogelijk bij het bestuur van S.V. Kampong.

Start van het seizoen

Aan het begin van het seizoen presenteert de tuchtcommissie zich aan jeugdteams en coaches. Bij de senioren wordt 1 keer per jaar op een aanvoerdersavond uiteengezet wat de tuchtcommissie doet, wie erin zitten en waarom ze er zijn. En misschien wel de belangrijkste boodschap: dat de commissie liever niet nodig is, dan wel.

Tips voor andere verenigingen

De tuchtcommissie bij Kampong is bewust divers: er zitten niet alleen maar juristen in. Dit maakt het minder formeel. Borg de eigen tuchtcommissie ook bij het bestuur. En leg het formeel vast voor de leden: als je lid bent van Kampong, val je onder het tuchtrecht van Kampong Hockey. Wees als commissie ten slotte zichtbaar, bereikbaar en vaak op de club.

Mediaton

De commissie kan ook als mediator optreden, want niet alle problemen zijn geschikt voor tuchtrechtelijke afhandeling. Inmiddels is wel gebleken dat een goed gesprek en duidelijke uitleg veel (gedrags)problemen oplost.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina