Bijna 80% van de hockeyverenigingen heeft een rookbeleid

Bijna 80% van de hockeyverenigingen heeft een rookbeleid

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Naast plezier en gezelligheid draagt het sporten bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn.

Stijging aantal rookvrije hockeyverenigingen

Het afgelopen jaar is wederom een stijging te zien in het aantal hockeyverenigingen dat een rookbeleid voert. Ten opzichte van september 2020 zijn nog eens 35 hockeyverenigingen (gedeeltelijk) rookvrij geworden.

Deze verenigingen zijn over vrijwel alle districten verdeeld, alleen in Noord Nederland is het aantal (gedeeltelijk) rookvrije verenigingen gelijk gebleven. In Zuid Nederland heeft de groei doorgezet en heeft maar liefst 75% van de hockeyverenigingen een rookbeleid. Midden Nederland is de regio met het hoogste percentage (gedeeltelijk) rookvrije verenigingen: 88% van de verenigingen heeft een rookbeleid waarbij ruim de helft van deze verenigingen volledig rookvrij is.

Landelijk heeft 79% van alle hockeyverenigingen een rookbeleid. Meer dan de helft van deze verenigingen is volledig rookvrij (56%). Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar. Van alle verenigingen met een rookbeleid was toen 42% volledig rookvrij.

Op weg naar een rookvrije sport in 2025 zal deze groei komende jaren verder moeten doorzetten.

Sportverenigingen in 2025 rookvrij

Een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord is dat in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn.

Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 gesloten. Het doel van dit akkoord is om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Meer dan 70 organisaties zetten zich hiervoor in. Deze partijen hebben samen afspraken gemaakt voor een betere gezondheid.

Aan de slag met rookbeleid

Heeft jouw vereniging nog geen rookbeleid maar wil je hier wel mee aan de slag gaan? Of wil je de stap van gedeeltelijk naar volledig rookvrij maken? Laat je via deze link inspireren door de best practices van andere verenigingen.

Op de website van de Rookvrije Generatie vind je allerlei tips en een stappenplan dat je kunt gebruiken. De ervaring leert dat het invoeren van een rookvrij-beleid in de praktijk vaak meevalt, het draagvlak groot is en de reacties positief zijn.

Deel deze pagina