De KNHB op weg naar flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap

De KNHB op weg naar flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap

Een flexibel aanbod in hockeyvormen en lidmaatschappen is de laatste jaren een steeds actueler wordend thema. De afgelopen periode waarin het coronavirus ook de sportwereld in zijn greep heeft genomen heeft het onderwerp nog hoger op de agenda gezet.  

Zoals ook uit het behoeftenonderzoek onder 25- tot en met 45-jarigen is gebleken, is de belasting van 22 weekenddagen per jaar gecombineerd met andere prioriteiten als gezin, studie en werk binnen deze groep de voornaamste reden om te stoppen met hockey. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de ex-hockeyers het hockeyspelletje zelf nog steeds leuk vinden. Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat we deze groep weer terug kunnen winnen voor de sport en twijfelaars kunnen behouden. Om dat te bewerkstelligen is een aanvullend flexibel aanbod noodzakelijk. Verenigingen spelen al in toenemende mate in op de ontwikkelingen rondom de behoeften van hun (potentiële) leden. Zo worden er avond– en zomercompetities georganiseerd, is er steeds meer aandacht voor Hockey 7’s en wordt het Trimhockey steeds populairder. Daarnaast zijn er nieuwe lidmaatschappen ontstaan, zoals bijvoorbeeld het duo-lidmaatschap, teamlidmaatschap of een strippenkaart. De wens om zonder al te veel verplichtingen en op momenten dat het uitkomt te hockeyen wordt door zowel verenigingen, als de KNHB (h)erkend.  

Nieuw bindingsmodel 

Daarom werkt de KNHB aan een nieuw bindingsmodel dat aansluit bij de flexibele lidmaatschappen die nu al worden aangeboden op verenigingen. Het is goed om te zien dat verenigingen dit ook al aanbieden en het is dan ook de bedoeling dat het nieuwe model van de KNHB beter aansluit op het huidige aanbod van verenigingen. Dit aanbod kan een inspiratiebron zijn voor verenigingen die zich nog niet bezighouden met flexibele hockeyvormen en lidmaatschappen. Bovendien kan het voor hen de drempel verlagen om ermee aan de slag te gaan. Welke opties zijn er allemaal? Wat past het beste bij jouw vereniging? Waar liggen de behoeften van jouw leden? 

Flexhockeyplatform  

Om verenigingen nog verder op weg te helpen en te motiveren om aan de slag te gaan met hun aanbod, werkt de KNHB aan een flexhockey platform waarop vraag en aanbod van flexibele hockeyvormen bij elkaar worden gebracht. Het platform is gericht op de doelgroep (ex-)hockeyers die niet structureel lid willen of kunnen zijn van een vereniging, maar die het wel leuk vinden om eenmalig of gedurende een bepaalde periode te komen hockeyen. Van het volgen van trainingen tot een laagdrempelige competitievorm als Hockey 7’s. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen staat een soft launch van het platform met vijf verenigingen op de planning. Het streven is om eind 2020 alle 325 hockeyverenigingen de mogelijkheid te geven om hun flexaanbod op het platform aan te bieden. Dat kan ook heel handig zijn als blijkt dat de competitie in de toekomst door het coronavirus mogelijk heel andere vormen aanneemt. De afgelopen periode is een groot beroep gedaan op de solidariteit van de leden en dat is over het algemeen goed gelukt. Daarbij speelt het vooruitzicht op een seizoen met een reguliere competitie een grote rol. Maar juist de ervaringen die we nu op hebben gedaan laten zien dat het loont om hier goed op in te spelen.  

De overstap van vaste leden naar een flexibel lidmaatschap kan ook onzekerheid met zich mee brengen voor verenigingen. Uiteindelijk is het doel van het flexhockeyplatform en het nieuwe bindingsmodel om (potentiële) leden en herintreders (opnieuw) te binden aan de sport. Alleen dan op een manier die beter aansluit bij hun behoeften en leefstijl: gezelligheid, verbondenheid en het sportieve aspect gecombineerd met flexibiliteit 

Algemene Vergadering september 2020 

Achter de schermen is de KNHB al enige tijd bezig met de uitwerking van het nieuwe bindingsmodel, het flexibele hockeyaanbod en lidmaatschappen. Komend seizoen worden deze plannen verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Als onderdeel van de nieuwe strategie komt dit onderwerp tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 9 september a.s. aan bod 

Deel deze pagina