Hockey Foundation lanceert kenniskluizen: 'Een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd'

Hockey Foundation lanceert kenniskluizen: 'Een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd'

Na twee jaar pionieren in de wijk en op de club lanceert de Hockey Foundation een gloednieuw pedagogisch educatieprogramma op haar vernieuwde website. ‘Een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd’ is opgetekend vanuit de praktijk en gestoeld op pedagogisch-wetenschappelijke basis. Een lancering om trots op te zijn!

Met het pedagogisch educatieprogramma stelt de Hockey Foundation trainers, coaches, pedagogisch verenigingsmanagers, bestuurders en ander clubkader in staat om kinderen te laten groeien in sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig opzicht. Hockey wordt hierbij ingezet als middel om kinderen in de groei van hun leven team-, verenigings- en lifeskills bij te brengen.

Kenniskluizen

Specialisten binnen de Hockey Foundation hebben 10 kenniskluizen gevuld met informatie rondom thema’s in het sportpedagogisch vakgebied. De kluizen bevatten informatie voor de buurt- en verenigingspraktijk en zoomen in op de volgende thema’s:

1. Opgroeien in een lage inkomenswijk

kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daaraan bijdragen.

2. Straatcultuur

Om een bewuste houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van de straatcultuur ten opzicht van de burgercultuur.

3. Sport als middel

Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan de sociale en gedragsmatige ontwikkeling van een kind. Wat dit betekent voor het beleid van een club staat opgetekend in deze kluis.

4. Boeien en binden

Het interesseren van kinderen uit een lage inkomenswijk, waar hockey een ‘vreemde’ sport is, vraagt om een specifieke aanpak. De verschillende fasen, lessenreeksen en pijlers van het buurttraject worden in deze kluis uitgelegd.

5. Een pedagogisch sportklimaat

Hoe creëer je een sportklimaat dat verder gaat dan de fysieke beleving van sport? Hoe richt je een pedagogisch klimaat in op je vereniging en op welke 5 pijlers is dit klimaat gebaseerd? Lees het in kluis 5!

6. Het kind centraal

Hoe zet je niet ‘een’ kind, maar dít kind, met déze behoefte op dít moment centraal? In deze kluis leer je naar én achter gedrag te kijken, een relatie op te bouwen en de pedagogische handelwijze af te stemmen op de situatie.

7. Lifeskills

Door een programma gericht op life- en verenigings-skills, zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken.

8. Ouderbetrokkenheid en -participatie

Zonder ouderparticipatie is er geen verenigingsleven. In deze kenniskluis introduceert de Hockey Foundation de participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en doen uit de doeken hoe het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken.

9. Inclusie binnen de hockeyvereniging

Inclusief zijn gaat verder dan het open zetten van je verenigingsdeuren en uit te spreken ‘dat iedereen welkom is’. Het vergt actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het clubleven in de weg staan.

10. De spiegel: blik op jezelf

Ben jij in staat om een positieve relatie met de kinderen (en hun ouders) op te bouwen, je verantwoordelijk te gedragen en een rolmodel te zijn? Kijk in deze kluis hoe jij scoort op dit onderwerp en wat je kan veranderen om écht bij te dragen aan de brede ontwikkeling van een kind.

De Hockey Foundation:

  • heeft als ambitie om 10.000 kwetsbare kinderen een betere toekomst bieden, door binnen tien jaar dertig verenigingen op te zetten of te ondersteunen in lage inkomensbuurten. Inmiddels zijn sinds de oprichting in 2020 al zes verenigingen actief en nog eens drie in de maak!
  • zet sport in als middel en helpt kinderen lifeskills te ontwikkelen die nodig zijn om hun positie in de samenleving te versterken;
  • werkt op structurele wijze en community based aan het opbouwen van vitale en inclusieve verenigingen in lage inkomenswijjken;
  • brengt mensen samen op en rond het hockeyveld en verstevigt de onderlinge verbondenheid;
  • geeft professionals die met kinderen werken ownership over hun leerproces door aansluiting bij het KNHB College.

Social media

Volg alle activiteiten van de Hockey Foundation ook via de website, Facebook en Instagram.

Deel deze pagina