Hockeyen in de komende wintermaanden (zaalseizoen 2020-2021)

Hockeyen in de komende wintermaanden (zaalseizoen 2020-2021)

Op 14 september nam het Bondsbestuur van de KNHB de beslissing het definitieve besluit met betrekking tot de zaalcompetities 2020-2021 uit te stellen. Na zowel de argumenten voor als tegen de zaalcompetitie 2020-2021 uitgebreid te hebben besproken, trok het Bondsbestuur de conclusie dat het nog te vroeg en te complex was een definitieve beslissing te nemen. Besloten werd de actuele ontwikkelingen nauwlettend te volgen, goed contact te houden met de zaalsportbonden en NOC*NSF alvorens een beslissing te nemen. Daarnaast wilde het Bondsbestuur bij diverse competitieleiders in de districten en vertegenwoordigers van kleine en grotere verenigingen polsen hoe zij naar dit vraagstuk keken en de (financiële) risico’s voor de verenigingen en de KNHB beter in kaart brengen.

De afgelopen drie weken heeft de KNHB uitgebreid onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek kwam een aantal belangrijke conclusies naar voren:

 • Er is op dit moment geen reden om niet in de zaal te sporten. Er zijn geen overheidsrestricties die dit onmogelijk maken, alle andere zaalsporten zijn gewoon in de zalen actief en de KNHB en haar verenigingen hebben de afgelopen periode zalen ingepland of gehuurd. (Daarbij is het overigens wel van belang dat de gehuurde zalen aan de ventilatie- en andere aanvullende coronaregels voldoen (bekend bij de gemeente)).
 • Er zijn veel verenigingen die graag in de zaal actief willen zijn met hun teams en ook veel sporters willen graag in de zaal hockeyen.
 • Veel verenigingen zijn inmiddels ook financiële (zaal)verplichtingen aangegaan die niet te annuleren zijn.
 • De KNHB ziet mogelijkheden aanpassingen aan de reguliere competitieplanning te doen waardoor er meer ruimte is om nog beter invulling te kunnen geven aan de actuele corona-omstandigheden.
 • De KNHB ziet mogelijkheden om de druk op de vrijwilligers in de zalen te verlagen door aanpassingen te doen.
 • Er zijn tegelijkertijd ook veel verenigingen die vanwege allerlei aan corona gerelateerde redenen dit jaar niet in de zaal actief willen zijn. Een substantieel deel van deze verenigingen geeft aan graag (een deel van) de winter op het veld actief te willen zijn.
 • De KNHB is organisatorisch in staat om naast de zaalcompetities ook midwintercompetities aan te bieden aan verenigingen zodat er ook aanbod is voor verenigingen die ervoor gekozen hebben geen zaalhockey te willen spelen dit seizoen.

Op basis van deze uitkomsten heeft het Bondsbestuur van de KNHB besloten dat er in het seizoen 2020-2021 zaalhockey gespeeld kan worden door zowel jeugd als senioren, zij het met een aantal aanpassingen en aanvullende bepalingen. Daarnaast wil de KNHB ook midwintercompetities organiseren zodat er aanbod is voor alle verenigingen en de KNHB hockey voor iedereen die dat wil de komende winter mogelijk kan maken.

Aanpassingen in opzet zaalcompetities seizoen 2020-2021

Op basis van de input die de KNHB heeft opgehaald bij diverse verenigingen en andere stakeholders is besloten dat zaalhockey mogelijk is mits een aantal aanpassingen ten opzichte van de reguliere en algemeen bekende zaalhockeycompetitie-opzet worden gedaan:

 • Vanzelfsprekend gelden allereerst alle eventuele maatregelen en richtlijnen van de overheid. De KNHB volgt sinds het begin van de coronacrisis de overheid en zal dit blijven doen, ook als dit impact heeft op het doorgaan van de competities.
 • Er zijn dit gehele zaalseizoen geen toeschouwers welkom bij zaalhockeywedstrijden. Alleen spelers, hun begeleiding, rijouders van jeugdteams* en benodigde vrijwilligers zoals scheidsrechters en zaalleiding kunnen in de zalen aanwezig zijn. Met deze maatregel wil de KNHB de druk op de vele vrijwilligers van de verenigingen verminderen en drukte in de zalen voorkomen.
 • Teams spelen of op dezelfde dag twee keer achter elkaar op dezelfde locatie tegen dezelfde tegenstander of spelen 1 (langere) wedstrijd per speeldag. Hierdoor wordt het aantal wisselmomenten tussen wedstrijden én het aantal reisbewegingen sterk teruggebracht. Normaal gesproken worden alle competities in meerluiken gespeeld (meerdere wedstrijden op één dag). Bij deze meerluiken zijn veel personen tegelijkertijd in één faciliteit aanwezig, een of meerdere teams spelen niet én er wordt regelmatig gewisseld van tegenstander. Daarom is deze opzet voor dit seizoen aangepast. Het aanpassen van het format kan wel betekenen dat het aantal speelminuten iets afneemt. De KNHB probeert dit waar kan te beperken met inachtneming van voldoende wisseltijd tussen teams.
 • De poules worden door de KNHB zoveel mogelijk regionaal/ lokaal ingedeeld ook al worden hierdoor de verschillen binnen de poules iets groter. Hiermee beperkt de KNHB het reizen tussen regio’s.
 • De poule-indeling van de competities voor junioren en jongste jeugd wordt, evenals andere seizoenen, gebaseerd op de tussenstanden van de lopende veldhockeycompetities en/of indelingsopgave van de verenigingen.
 • Er vinden dit seizoen géén Nederlandse Kampioenschappen plaats. Indien mogelijk worden de districtskampioenschappen voor de jeugd wel gespeeld. Dit gebeurt via een finalewedstrijd tussen de nummers 1 en 2 op een nader te bepalen locatie in het betreffende district. Bij de senioren is het spelen van districtskampioenschappen afhankelijk van de opzet van de hoogste klassen. Hierover wordt op een later moment nadere informatie verstrekt.
 • Er vindt komend seizoen geen promotie of degradatie plaats bij de senioren. Seizoen 2021-2022 start met de poule-indeling die volgt op seizoen 2019-2020 (na toepassing van promotie en/ of degradatie). Reden voor deze beslissing is dat een aanzienlijk aantal verenigingen dit jaar vanwege hen moverende redenen geen seniorenteams heeft ingeschreven. De KNHB vindt het vanwege de bijzondere omstandigheden dit jaar niet op zijn plaats om wel met promotie en/of degradatie te werken.
 • De poule-indeling van de competities voor senioren (niet de Hoofdklasse en Topklasse voor standaardteams) komt op eenzelfde wijze als andere seizoenen tot stand: de posities van teams die komend seizoen niet deelnemen, worden ingevuld door andere teams.
 • De competitieleiding schakelt separaat met de ingeschreven teams voor de Hoofdklasse en Topklasse voor standaardteams om tot een goed programma te komen. Ook dit programma wordt afgewikkeld volgens het volgende principe: teams spelen of op dezelfde dag twee keer achter elkaar op dezelfde locatie tegen dezelfde tegenstander of spelen 1 (langere) wedstrijd per speeldag. Ook in deze competities leidt de uiteindelijke ranking niet tot eventuele promotie of degradatie.
 • Amsterdam Heren 1 en Laren Dames 1 nemen komende winter deel aan Europese toernooien. Mochten deze toernooien geen doorgang vinden, dan plaatsen deze twee teams zich voor de Europese indoortoernooien van volgend seizoen. Mochten de Europese toernooien dit seizoen wél plaatsvinden, dan plaatst de winnaar van de aangepaste Hoofdklassecompetitie van komend seizoen zich voor het Europese indoortoernooi van volgend seizoen.
 • Net als tijdens andere zaalseizoenen is het niet mogelijk om afgelaste wedstrijden in te halen.

Inschrijving en teambijdrage zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021

Hoewel de formele inschrijving voor seizoen 2020-2021 inmiddels is gesloten, wil de KNHB alsnog de ruimte geven aan verenigingen om, op basis van bovenstaande, te besluiten wel of niet deel te nemen aan de zaalhockeycompetities, teams toe te voegen of juist terug te trekken. Aan alle verenigingen verzoeken we om uiterlijk 12 oktober 2020 door te geven of de inschrijving in stand blijft of welke wijzigingen er moeten worden doorgevoerd. Hoe verenigingen dit kunnen aangeven, laten we weten in een separate e-mail over dit onderwerp.

Voor elk ingeschreven team is de vereniging, net als andere seizoenen, een teambijdrage verschuldigd aan de KNHB. De teambijdrage dient betaald te worden na inschrijving. Indien de overheid bepaalt dat de zaalcompetities (of een deel ervan) toch geen doorgang kunnen vinden dan blijft de verplichting van de te betalen teambijdrage staan. Er worden immers door de KNHB ook kosten gemaakt met betrekking tot zaalhuur. De KNHB zal in dat geval uiteraard alles in het werk stellen om aangegane zaalverplichtingen te annuleren. Lukt dit dan zal de KNHB eventueel teveel ontvangen bijdrages restitueren aan de verenigingen.

Het kan zijn dat, door het niet deelnemen van een aantal verenigingen in een specifieke regio, het niet mogelijk is om in die bepaalde regio een passende competitie van de grond te krijgen. Mocht dat het geval zijn, dan schakelt de competitieleiding zo snel mogelijk met betrokken verenigingen om te bespreken of er toch een oplossing gevonden kan worden.

Midwintercompetities seizoen 2020-2021

Komende winter biedt de KNHB naast de zaalcompetities ook midwintercompetities aan. Een vereniging kan ieder gewenst (senioren en jeugd) team hiervoor inschrijven en, bij voldoende teams in een regio, organiseert de KNHB de competitie. Aan dit aanbod voegt de KNHB ook een Sevens-competitie bij de senioren toe. Dat biedt de verenigingen de mogelijkheid teams samen te stellen uit teams die normaal gesproken in een elftal spelen.

De KNHB heeft besloten net als eerdere jaren geen teambijdrage in rekening te brengen voor de midwintercompetitie 2020-2021, ook nu het een uitgebreider aanbod omvat, om zo de verenigingen financieel tegemoet te komen.

In grote lijnen ziet de Midwintercompetitie 2020-2021 er als volgt uit:

 • Jongste Jeugd:
  Inschrijving open voor 3-, 6- en 8-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in januari en begin februari
 • Junioren:
  Inschrijving open voor 11-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in december (1x), januari en februari
 • Senioren:
  Inschrijving open voor Sevens-teams en 11-tallen, 1 wedstrijd per dag, spelen in december (1x), januari en februari

De wedstrijden worden buiten de schoolvakanties gepland en de KNHB wil ernaar streven dat elk team 4 of 5 wedstrijden kan spelen. Indien een vereniging teams inschrijft gaat de KNHB ervan uit dat de vereniging ook capaciteit heeft op het eigen complex om wedstrijden te spelen. Normaal gesproken is een van de charmes van de midwintercompetitie dat een groot aantal teams naar één locatie gaat en vervolgens in meerluiken wedstrijden speelt. Dat is op dit moment helaas niet mogelijk. De KNHB deelt de wedstrijden dus in zoals een regulier veldhockeyprogramma.

Uiterlijk volgende week ontvangen alle verenigingen meer informatie over de inschrijving van teams voor de midwintercompetities.

Veelgestelde vragen

Op onze pagina met veelgestelde vragen besteden we ook aandacht aan de zaalcompetities en de midwintercompetities.

* Rijouders die toegang hebben zijn de ouders van kinderen die niet in de (blaas)hal van de eigen vereniging spelen. De KNHB vraagt alle verenigingen met klem – net zoals dat gedurende de huidige situatie in het veldhockey geldt – niet meer rijouders per team mee te nemen dan noodzakelijk.

Deel deze pagina