Pilots herijking hockeyaanbod onder 12 gaan van start

Pilots herijking hockeyaanbod onder 12 gaan van start

De competities zijn opgestart en daarbij ook de verenigingen. Tijd dus om de pilots van de herijking van het hockeyaanbod onder 12 te starten. In oktober en november worden pilots door heel Nederland georganiseerd.

Met de herijking van het onder 12 hockeyaanbod willen we een omgeving creëren waarin jonge hockeyers zich veilig en beter kunnen ontwikkelen en het spelplezier nog meer centraal komt te staan. Zo ontstaat een kwalitatief bredere basis met hockeyers die langer verbonden blijven aan de sport en op langere termijn een betere top.

In juni zijn de eerste pilots op Kampong georganiseerd. Daar zijn meer dan 200 kinderen het veld op gegaan om allerlei wedstrijdvormpjes, veldgroottes, doelgroottes en spe(e)regels te toetsen. De leerpunten van deze 2 pilots worden meegenomen in deze 2e serie (landelijke) pilots.

Opzet pilots

Wat wordt er allemaal onderzocht tijdens de pilotfase? We testen een aantal parameters:

 • Spelvoorwaarden per leeftijdscategorie
  – Aantal spelers
  – Veldafmetingen
  – Materiaal gebruik
  – Doelformaat en manieren van scoren
  – Aanwezigheid van een keeper
  – Spe(e)lregels
 • Vaardigheden en handelingen per leeftijdscategorie
  – Aantal passes en aannames
  – Aantal keren passeren en afpakken van de bal
  – Aantal keren samen iemand uitspelen
  – Aantal doelpunten in het spel

Door middel van video analyse, GPS tracking, observatie en (simpele) interviews naar spelgedrag en spelplezier van de kinderen wordt geanalyseerd of de voorgestelde structuur en spelformats de effecten hebben die we voor ogen hebben.

Er is een coördinator van de KNHB aanwezig met daarbij een inspanningsfysioloog, videoanalist en enquêteur. Samen met de trainers en begeleiders van de kinderen zelf worden de pilot(s) op verenigingen georganiseerd, zodat we naast de ervaring vanuit de kinderen ook de ervaring van de mensen uit de praktijk meenemen.

Vervolg proces herijking

In december 2021 worden alle resultaten van de pilots meegenomen in de vernieuwde schets voor de spe(e)lopzet van het onder 12 hockeyaanbod. Rond het nationaal hockeycongres in januari worden de bevindingen van de pilots en het voorstel voor vernieuwde spe(e)lvormen onder 12  gepresenteerd. Het streven is om per september 2022 de eventuele nieuwe vormen te implementeren.

Deel deze pagina