Ruim 60.000 potentiële nieuwe KNHB-leden tot 2025

Ruim 60.000 potentiële nieuwe KNHB-leden tot 2025

De resultaten van het potentieelonderzoek zijn bekend. In het potentieelonderzoek wordt voor elk postcodegebied binnen de regio én voor alle leeftijdscategorieën berekend hoeveel KNHB-leden daar wonen en hoeveel daar mogelijk bij zouden kunnen komen. De belangrijkste conclusie: als er gericht beleid wordt gevoerd en de capaciteit binnen de verenigingen het toelaat kunnen er tot 2025 ruim 60.000 potentiële nieuwe hockeyers worden geworven. Hieronder staat een aantal conclusies op een rij.

Potentieel van ruim 60.000 nieuwe KNHB-leden tot 2025  
In het potentieelonderzoek wordt gekeken naar de potentiële situatie tussen 2016 en 2025. Verdeeld over heel Nederland wonen het grootste aantal potentiële KNHB-leden in de regio’s Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en het oosten van Noord-Brabant. Het potentieel in Zeeland, Limburg en Noord-Nederland (behalve het westelijke deel van Groningen) is lager. De grootste potentie ligt in de leeftijdscategorieën 6-11 jaar (ruim 18.000) en 12-17 jaar (ruim 19.000).  Het potentieel kan behaald worden als daar gericht beleid op wordt gevoerd en de capaciteit binnen de verenigingen het toelaat.

Arno den Hartog, Manager Verenigingsdienstverlening KNHB: “De KNHB is blij dat het onderzoek aantoont dat de hockeysport kan groeien in aantal leden. Samen met de verenigingen streeft de KNHB naar het optimaliseren van de bezetting van de velden. Ook zet de KNHB in op het uitbreiden van het aanbod van competitievormen. In overleg met de verenigingen zal bij een tekort aan velden actie worden genomen richting lokale overheden om uitbreiding van accommodaties te onderzoeken en/of nieuwe accommodaties te ontwikkelen.”

Terugblik: circa 36% gerealiseerd van verwachte ledengroei 2010-2020    
In 2010 heeft VODW in opdracht van de KNHB ook een potentieelonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek een potentieel van ruim 75.000 KNHB-leden tussen 2010 en 2020. Met name in de grootstedelijke gebieden werd een grote groei verwacht. In 2016 is daarvan circa 36% gerealiseerd: een groei van ruim 27.000 KNHB-leden bracht het totaal op 248.923 in oktober 2016. De grootste groei van KNHB-leden was in de regio’s Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

“De 36% ledengroei die de KNHB heeft gerealiseerd in de periode tussen 2010 en 2016 is een mooi resultaat. De groei is onder andere het resultaat van de ontwikkelde activiteiten in het kader van de strategische visie van de KNHB. Met het stimuleren van doelgroep denken, het ontwikkelen van de open club gedachte en het inzetten van accountmanagers neemt de KNHB nog meer initiatief om de verenigingen te enthousiasmeren voor het uitbreiden van het aanbod en te groeien in het aantal leden.” Aldus Arno den Hartog.

Het potentieelonderzoek is verstuurd naar alle hockeyverenigingen in Nederland. Voor meer informatie over het potentieelonderzoek kun je terecht bij Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl).

Deel deze pagina