Stand van zaken Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar

Stand van zaken Herijking hockeyaanbod tot 12 jaar

Een jaar geleden presenteerden we de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar. In dit nieuwsbericht informeren we je graag over de stand van zaken. Gaan er volgend seizoen meer wijzigingen worden doorgevoerd, hoe zit het met de O12 en worden de doorgevoerde wijzigingen geëvalueerd? We zetten alles hieronder voor je op een rijtje.

Waarom herijken?

Binnen de visie op de ontwikkeling van hockeyers staat het plezier en ontwikkeling van hockeyers centraal. Daarvoor is een passend en kwalitatief goed programma van groot belang om ze ook op lange termijn te behouden voor de hockeysport. De vertaling van deze visie naar de Jongste Jeugd competitie komt terug in spelvormen waarin de speelbeleving centraal staat.

De vraag die daarom centraal staat bij de herijking van het hockeyaanbod tot 12 jaar is hoe we voor deze kinderen de vormen zo in kunnen richten dat het voor hen leuker wordt, waardoor ze meer betrokken zijn, meer kunnen leren en uiteindelijk meer plezier halen uit hun sport.

O8 en O9

Met ingang van dit seizoen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd bij de O8 en O9. Zo kwam er bij de O8 een extra goaltje bij (3 in plaats van 2) en werd bij de O9 het veld qua indeling een kwartslag gedraaid. Verder zijn beide categorieën overgegaan op spe(el)regels. Het spelen met speelregels is een onderdeel van de opbouw waarbij kinderen stap voor stap leren spelen met regels. Het overzicht met alle veranderingen vind je op de pagina met het competitieaanbod voor de jongste jeugd.

Evaluatie
Hoe heeft de jeugd de doorgevoerde wijzigingen tot nu toe ervaren? Heeft het geresulteerd in meer speelbeleving en meer plezier? Zodra de tweede seizoenshelft van start gaat, gaan we dit evalueren.

De verantwoordelijken voor de Jongste Jeugd, maar ook de technisch managers verbonden aan de vereniging ontvangen begin maart een digitale enquête. Daarnaast worden verenigingen door het hele land bezocht door ‘mysterie guests’. Zij inventariseren wat er langs de velden leeft bij trainers en coaches. Maar net zo belangrijk, ook de kinderen vragen we om hun mening.

Uiterlijk 1 juni presenteren we de resultaten van deze evaluatie.

O10

Bij de O10 wordt er met ingang van seizoen 2023-2024 een wijziging doorgevoerd. Ze blijven 8 tegen 8 spelen op een half veld, maar de strafcorner vervalt. Hier komt de shoot-out voor in de plaats. Op exact dezelfde manier waarop ze hem bij de zestallen ook spelen.

O12

Zoals we vorig jaar bij de presentatie van de herijking aangekondigd hebben, worden er dit seizoen pilots uitgevoerd bij de O12. Het gaat daarbij om de spelvormen 9×9 en 10×10. De eerste aanknopingspunten die uit de pilots zijn gekomen, willen we nog verder onderzoeken en gaan testen. Dit betekent dat er met ingang van seizoen 2023-2024 nog géén wijzigingen worden doorgevoerd bij de jeugd O12. Voor de herfstvakantie zullen we de resultaten presenteren en wordt duidelijk welke wijzigingen met ingang van seizoen 2024-2025 alsnog doorgevoerd worden.

Fieldlabs

We willen de herijking voor de O12 graag goed testen in samenwerking met verenigingen. Wil je meedoen met de fieldlabs waarin de aanknopingspunten voor de O12 worden getest? Stuur dan een mail naar jens.van.rooij@knhb.nl.

We streven ernaar om elke vereniging die zich aanmeldt mee te laten doen, maar kijken voor een goede afspiegeling van de fieldlabs naar een goede mix tussen verschillende soorten verenigingen en locaties.

Deel deze pagina