Procedure (na)selectie KNHB Jeugdopleiding

Verdeling leeftijdsgrenzen

In de afbeelding hieronder is te zien welke leeftijdsgrenzen bij de verschillende KNHB selectieteams horen.

Afbeelding 1: Verdeling leeftijdsgrenzen voor KNHB-selectieteams 

 

Selectieprocedure

Namen selectieteams

In de afbeelding hieronder staat per selectieteam de benaming beschreven. Vanaf NL U15 is er sprake van een team dat Nederland vertegenwoordigt. Bij U14 spreken we van regioteams en bij U15 spreken we van steunpunten. Bij de U14 werken we in 8 regio’s met in iedere regio een jongens en een meisjes team. Bij de U15 werken we met 4 steunpunten (gevormd door 2 regio’s) met in elk steunpunt een jongens en een meisjes team.

Spelerspiramide KNHB selectieteams

Afbeelding 2: Spelerspiramide KNHB-selectieteams

Er zijn verschillende mogelijkheden om in een KNHB selectieteam terecht te komen. Hierbij is het goed om te weten dat de selectieprocedure van U14 en U15 anders is dan de procedure rond de overige selectieteams. Daarnaast vindt er op meerdere momenten een na-selectie plaats, waardoor spelers die zijn afgevallen, niet opgegeven zijn of zich later ontwikkeld hebben, alsnog geselecteerd kunnen worden. Hieronder leggen we de opzet en procedure per selectieteam verder uit.

 

U14 opleidingsteams in de regio

Algemene informatie

In totaal zijn er 8 regio’s met zowel een U14 opleidingsteam voor jongens, als een U14 opleidingsteam voor meisjes. Per regio bestaat elk opleidingsteam uit maximaal 16 spelers en 2 keepers.

Hoe ga ik van mijn club naar een U14 opleidingsteam?

De selectieprocedure begint bij de hockeyvereniging. Die kan spelers opgeven voor een U14 opleidingsteam van de regio. In april van het lopende seizoen krijgen verenigingen een oproep om spelers uit een bepaalde jaargang op te geven voor de selectie (voor seizoen 2023-2024 wordt dat jaargang 2010). Deze oproep wordt in april uitgestuurd naar de verenigingen via de KNHB verenigingsnieuwsbrief. Ook wordt er een nieuwsbericht gedeeld op de KNHB website en komt het in de agenda te staan.

Vervolgens organiseert de KNHB Jeugdopleiding 4 selectietrainingen in juni. Hier trainen alle spelers gezamenlijk en spelen ze onderling wedstrijden. Vervolgens wordt er een selectie gemaakt van 16 spelers en 2 keepers voor de wedstrijden.

Vanaf september start het opleidingsteam met trainen. Dit gebeurt op de maandagavond. In het middelste weekend van de herfstvakantie wordt een KNHB Volvo Opleidingsontmoetingsdag (OOD) georganiseerd, waar alle 8 regionale opleidingsteams tegen elkaar spelen. De groep blijft in principe tot de winterstop ongewijzigd.

Aan het einde van de eerste seizoenshelft (voor de winterstop) kunnen onderstaande wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt doordat ze hun best niet doen, gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de na-selectie kunnen spelers worden toegevoegd. 2 spelers kunnen worden toegevoegd en eventueel kan er ook een derde keeper worden toegevoegd (alleen als diegene in staat is om te concurreren met de eerste keeper).
 • De selectie bestaat vervolgens na de winter uit maximaal 18 spelers en 3 keepers (N.B. zij moeten allen spelen).
 • Spelers die toe zijn aan een hoger niveau, kunnen worden toegevoegd aan het U15 opleidingsteam van het steunpunt. Dit gaat in overleg met de speler/ouders, coach U15 en regiocoördinator. Daarbij wordt ook gekeken naar de prestaties op school.
Overig programma

Vervolgens start vanaf maart het tweede trainingsblok. Het volledige programma kun je hier vinden.

 

U15 opleidingsteams van een steunpunt

Algemene informatie

Zoals hierboven beschreven werken we bij U14 met 8 regio’s. Bij U15 worden deze regio’s samengevoegd tot 4 steunpunten. (Ieder steunpunt bestaat dus uit 2 oorspronkelijke regio’s). Deze 4 steunpunten werken elk met een U15 opleidingsteam voor jongens en een U15 opleidingsteam voor meisjes. Per steunpunt heeft elk opleidingsteam vóór de winter maximaal 18 spelers en 2 keepers en na de winter maximaal 16 spelers en 2 keepers.

Van U14 naar U15

De teams worden samengesteld uit de U14 opleidingsteams van de 2 regio’s die samen het steunpunt vormen. Tijdens de laatste training van het seizoen, na de laatste KNHB Volvo Opleidingsontmoetingsdag (OOD) van de U14 opleidingsteams, krijgen de spelers van hun coaches te horen of ze uitgenodigd worden voor de 2 selectietrainingen van het U15 opleidingsteam van het steunpunt die in mei worden georganiseerd.

Van club naar U15

Ook spelers die door een KNHB coach of scout zijn opgevallen in de reguliere competitie kunnen worden uitgenodigd voor deze trainingen in mei.

De groep die in mei is geselecteerd blijft in principe tot de winterstop ongewijzigd en iedereen speelt alle wedstrijden.

Programma

In september start de selectie met trainen. Na de eerste seizoenshelft (na de winterstop) kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt doordat ze onvoldoende hun best niet doen, gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de na-selectie kunnen spelers worden toegevoegd (tot een maximum van 16 spelers en 2 keepers).
 • Er kunnen spelers worden toegevoegd vanuit de U14 opleidingsteams van de regio’s.
 • Er wordt een centrale Nederland U15 selectie gevormd uit spelers van de U15 opleidingsteams van de vier steunpunten.
 • Wie er in de centrale Nederland U15 selectie komt, wordt bepaald door de coaches van de U15 opleidingsteams in overleg met de bondscoaches van de Nederland U15 selecties.

In maart hervatten de U15 opleidingsteams hun programma met als laatste activiteit de KNHB Volvo opleidingsontmoetingsdag (OOD) in april. Na deze OOD kunnen spelers alsnog worden uitgenodigd voor de Nederland U15 selectie, waarvan het programma loopt tot en met Pinksteren.

 

Nederland U15 (centraal)

De Nederland U15 selectie (één voor jongens en één voor meisjes) wordt tijdens de eerste seizoenshelft samengesteld uit spelers van de U15 opleidingsteams van de 4 steunpunten.

Van steunpunt U15 naar Nederland U15

De (assistent-)bondscoaches van de Nederland U15 selectie zijn in de eerste seizoenshelft betrokken bij de trainingen van de U15 opleidingsteams van de steunpunten. Op basis van de bevindingen van de coaches van de U15 opleidingsteams bepalen de (assistent) bondscoaches in november welke spelers uitgenodigd worden voor de centrale Nederland U15 selectie. Deze selectie start de tweede seizoenshelft in maart de trainingen en neemt deel aan een internationaal toernooi tijdens Pasen en een internationale uitwisseling rondom Hemelvaart/Pinksteren. Daarna worden spelers al dan niet uitgenodigd voor de Nederland U16 selectietrainingen in september van het nieuwe seizoen.

Aantallen per team (U14, U15 en NL U15)

In de tabel hieronder staat per team de belangrijkste informatie samengevat.

Afbeelding 3: Aantallen per team

 

Nederland U16

Hoe kom ik in U16?

De selectiegroep Nederland U16 (jongens en meisjes) wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U16 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U15 selectie.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

De Nederland U16 selectie start in september met trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden. Van deze groep worden ongeveer 24 spelers geselecteerd. De Nederland U16 selectie traint tot en met de herfstvakantie. De eerste seizoenshelft wordt afgesloten met een trainingsstage in december.

Wijzigingen na de eerste seizoenshelft

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de na-selectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Vanuit de U15 opleidingsteams en Nederland U15 kunnen spelers worden toegevoegd.

Tijdens de tweede seizoenshelft bereiden de teams zich voor op 3 internationale evenementen tijdens Pasen, Pinksteren en in de zomer. Voor die evenementen bestaat de Nederland U16 selectie uit 18 spelers.

 

Nederland U18

Hoe kom ik in U18?

De selectiegroep Nederland U18 (jongens en meisjes) wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U18 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U16 selectie.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

De Nederland U18 selectie traint tot en met de herfstvakantie. De eerste seizoenshelft wordt afgesloten met een trainingsstage in december.

Wijzigingen na de eerste seizoenshelft

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

 • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
 • Via de na-selectie kunnen spelers worden toegevoegd.
 • Vanuit de Nederland U16 selectie kunnen spelers worden toegevoegd.

Gedurende de tweede seizoenshelft bereiden de teams zich voor op verschillende internationale evenementen tijdens Pasen en in de zomer. Voor die evenementen bestaat de Nederland U18 selectie uit 18 spelers.

 

Nederland U21 (Jong Oranje)

De selectiegroep Nederland U21 wordt samengesteld uit:

 • Spelers die al in de Nederland U21 selectie zaten.
 • Spelers uit de Nederland U18 selectie.
 • Spelers die door KNHB coaches en/of scouts zijn bekeken en zijn opgevallen.

Het programma van de Nederland U21 selectie is afhankelijk van de nationale en internationale speeldagenkalenders, aangezien dat programma wordt afgestemd op het programma van het Nederlands Elftal Dames en Heren. De selectie voor het Nederland U21 team vindt vaak plaats rond oktober, gevolgd door een intensiever internationaal programma in de winter en de zomer.

 

Na-selectie

Algemene informatie

Er zijn 2 verschillende manieren om deel te nemen aan de na-selectie:

 1. Je wordt opgegeven door je vereniging die vindt dat je voldoende kwaliteiten hebt om in aanmerking te komen voor een bepaald selectieteam. (N.B dit kan niet in hetzelfde seizoen waarin je afgevallen bent voor datzelfde selectieteam)
 2. Je wordt rechtstreeks uitgenodigd door de KNHB omdat je gescout bent tijdens een of meerdere clubwedstrijden of omdat de coach van het betreffende selectieteam je terug wil zien om te kijken hoe je jezelf ontwikkeld hebt.

Op meerdere momenten vinden er na-selecties plaats. Voor de na-selecties worden spelers van een bepaalde jaargang uitgenodigd om te beoordelen of zij het niveau hebben om aan te sluiten bij één van de KNHB selectieteams U14, U15, U16 of U18 (Voor Nederland U18 worden alleen eerstejaars spelers uitgenodigd).

Voor Nederland U18 kunnen alleen eerstejaars spelers worden opgegeven door de vereniging; de tweedejaars kunnen alleen rechtstreeks door de KNHB worden uitgenodigd.

Er zijn na-selecties voor spelers waarvan de vereniging vindt dat ze in aanmerking komen voor een bepaald selectieteam. Deze spelers mogen niet opgegeven door de club in het seizoen waarin ze afgevallen zijn voor diezelfde selectie. Daarnaast zijn er na-selectiemomenten voor spelers die aan het KNHB programma hebben deelgenomen en die de coaches van de KNHB graag terug willen zien.

Naselectie U14 of U15

Voor spelers die deelnemen aan de na-selectie van een U14 of U15 opleidingsteam geldt dat zij worden uitgenodigd voor een training van het U14 opleidingsteam van de regio of het U15 opleidingsteam van het steunpunt waaronder hun vereniging valt. De naselecties vinden plaats in november 2023 (U14) en februari 2024 (U15).

Naselectie Nederland U16 of Nederland U18

Spelers die deelnemen aan de na-selectie van de Nederland U16 of Nederland U18 selectie worden uitgenodigd voor een dubbeltraining bij SV Kampong Hockey, de centrale trainingslocatie van de KNHB. De na-selecties vinden plaats in november 2023 en februari 2024.

Wanneer kun je worden uitgenodigd voor de na-selectie?
 • Je bent opgegeven door de vereniging.
 • Je hebt in mei, juni of september de selectie net niet gehaald, maar de coach van het U14 of U15 opleidingsteam of van Nederland U16 of U18 wil graag jouw zien hoe jij je in een half jaar ontwikkeld hebt.
 • Je bent opgevallen bij KNHB coaches en/of scouts.
 • Je hebt deel uitgemaakt van een selectie en komt terug van een blessure.
Naselectie vereniging: opgeven spelers door verenigingen

De uitvraag bij de verenigingen voor aanmeldingen voor de na-selectie van de U14 opleidingsteams wordt in oktober (2023) gedaan via de regiocoördinatoren en de KNHB verenigingsnieuwsbrief en wordt daarnaast gepubliceerd in een nieuwsbericht op de KNHB website en in de agenda.

De uitvraag bij de verenigingen voor aanmeldingen voor de na-selectie van de U15 opleidingsteams wordt in december (2023) gedaan.

De uitvraag bij de verenigingen voor aanmeldingen voor de na-selectie van Nederland U16 en Nederland U18 word in oktober (2023) gedaan via de KNHB verenigingsnieuwsbrief en wordt daarnaast gepubliceerd in een nieuwsbericht op de KNHB website en in de agenda.

N.B.: spelers die in september zijn afgevallen kunnen in datzelfde seizoen niet door de club opgegeven worden voor naselectie.

Naselectie op uitnodiging: vanuit KNHB

Als je rechtstreeks uitgenodigd wordt door de KNHB kun je de uitnodigingen van de na-selectie van de U14 opleidingsteams verwachten in oktober (2023). De uitnodigingen van de na-

selectie van de U15 opleidingsteams en Nederland U16 worden in december verstuurd (2023). De uitnodigingen van de naselectie van Nederland U18 tenslotte worden in juni (2023) en december (2023) uitgestuurd.

Trainingen na-selectie

Tijdens de training van de na-selectie worden oefeningen gedaan en onderlinge wedstrijden gespeeld onder begeleiding van de KNHB coaches en scouts. Zij worden hierbij ondersteund door clubcoaches. Het streven is om vanuit alle verenigingen vertegenwoordigers te hebben die helpen met het beoordelen van de spelers, op voorwaarde dat geen enkele vereniging oververtegenwoordigd is.

U14 en U15
De deelnemers aan de na-selectie die geschikt gevonden worden, worden direct toegevoegd aan de selectie. De overige spelers die niet worden geselecteerd, ontvangen feedback, zodat ze aan de slag kunnen om de beste hockeyer te worden die ze kunnen zijn.

U16 en U18
De deelnemers (opgegeven door de vereniging) die geschikt gevonden worden, ontvangen een uitnodiging voor de na-selectie van de KNHB. Als ze daar geselecteerd worden, volgt een uitnodiging voor een stage met de desbetreffende nationale selectie. De overige spelers die niet worden geselecteerd, ontvangen feedback, zodat ze aan de slag kunnen om de beste hockeyer te worden die ze kunnen zijn.

 

Als vereniging een talent opgeven

LET OP: Alléén de Technische commissie c.q. commissie Tophockey van een vereniging mag deze talenten opgeven. Daarnaast is het van belang te weten dat opgegeven spelers/ speelsters worden getest op het allerhoogste niveau. Het is daarom belangrijk dat je als vereniging alléén spelers/speelsters opgeeft die op zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal vlak echt uitblinken en een grote kans maken zich te kwalificeren voor het geselecteerde team.

Als vereniging kun je voor de na-selectie van U16 en U18 maximaal 1 speler OF keeper per jaargang en per geslacht opgeven. Mocht de vereniging meer spelers/keepers op willen geven, dan kan de vereniging een mail sturen aan Gerold.Hoeben@knhb.nl. Geef hierbij een motivatie waarom jouw vereniging meerdere kandidaten heeft en een onderbouwing per kandidaat.