Opleidingsteams U15

Herstructurering KNHB Jeugdopleiding

Het district blijkt een belangrijk instrument te zijn voor het ontdekken van talent. Bovendien vormt dit het voortraject van de KNHB Jeugdopleiding. De verdeling van hockeyers over de huidige districten is op dit moment echter ongelijk. Daarom is besloten om de structuur van de KNHB Jeugdopleiding te wijzigen. Het doel: meer talentvolle kinderen de kans geven om deel te kunnen nemen aan de selecties voor een opleidingsteam én de verhouding tussen reistijd en trainingstijd in balans brengen.

De structuur van de KNHB Jeugdopleiding is van zes districten uitgebreid en omgezet naar acht regio’s. In iedere nieuwe regio komt een U14 opleidingsteam (OT, jongens en meisjes) die met een selectie van 16 spelers (en twee keepers) traint op het trainingscentrum van die regio. De acht regio’s vormen samen vier steunpunten met een eigen trainingscentrum. Eén steunpunt wordt gevormd door twee regio’s. De U15 opleidingsteams (jongens en meisjes) trainen bij deze vier steunpunten met een selectie van max. 18 spelers (en twee keepers).

Uitgebreide informatie over de nieuwe structuur lees je in het artikel op de website!

Selectieprocedure U15 opleidingsteams van een steunpunt

De 8 regio’s vormen samen 4 steunpunten met ieder een U15 opleidingsteam jongens en U15 opleidingsteam meisjes. 1 steunpunt wordt gevormd door 2 regio’s. Per opleidingsteam van een steunpunt maken maximaal 18 spelers en 2 keepers deel uit van de selectie. Deze teams worden samengesteld uit de U14 opleidingsteams van de 2 regio’s die samen het steunpunt vormen.

Na de laatste OOD van de U14 opleidingsteams krijgen de spelers van hun coaches te horen of ze uitgenodigd worden voor de 3 selectietrainingen van het U15 opleidingsteam van het steunpunt die in mei worden georganiseerd. Ook spelers die door een KNHB coach of scout zijn opgevallen in de reguliere competitie kunnen worden uitgenodigd voor deze trainingen. De groep die in mei is geselecteerd blijft in principe tot de winterstop ongewijzigd.

Na de eerste seizoenshelft kunnen er wijzigingen in de selectiegroep plaatsvinden:

  • Spelers die te weinig progressie hebben gemaakt gaan terug naar hun vereniging.
  • Via de naselectie kunnen spelers worden toegevoegd.
  • Er wordt een Nederland U15 selectie gevormd uit spelers van de U15 opleidingsteams van de vier steunpunten.
  • De Nederland U15 selecties komen tot stand op voordracht van de coaches van de U15 opleidingsteams van de steunpunten en in overleg met de bondscoaches van de Nederland U15 selecties.
  • Er kunnen spelers worden toegevoegd vanuit de U14 opleidingsteams van de regio’s.

Na de winterstop hervatten de U15 opleidingsteams hun programma met als laatste activiteit de OOD in april. Na deze OOD kunnen spelers worden uitgenodigd voor de Nederland U15 selectie, waarvan het programma loopt tot en met mei. Spelers kunnen ook worden uitgenodigd voor de selectietrainingen van het Nederland U16 team, welke plaatsvinden in september.

Selectieprocedure Nederlands U15

De Nederlands U15 selectie (jongens en meisjes) wordt gedurende de eerste seizoenshelft samengesteld uit spelers van de U15 opleidingsteams van de 4 steunpunten. De (assistent-)bondscoaches van de Nederlands U15 selectie zijn in die periode betrokken bij de trainingen van de U15 opleidingsteams van de steunpunten. Op voordracht van de coaches van de U15 opleidingsteams bepalen de (assistent) bondscoaches in eind november welke spelers uitgenodigd worden voor de centrale Nederlands U15 selectie. Deze laatste groep start de tweede seizoenshelft de trainingen en neemt deel aan een internationaal toernooi tijdens Pasen en een internationale uitwisseling in mei. Daarna worden spelers op voordracht van de Nederlands U15 bondscoaches uitgenodigd voor Nederlands U16 selectietrainingen in september.

Programma

Hieronder tref je de programma’s van de opleidingsteams U15:

Selectiegroepen

In mei 2023 vonden de selectietrainingen plaats voor Opleidingsteams Jongens en Meisjes U15.  Hieronder vind je de selectiegroepen van de Opleidingsteams U15:

Hieronder vind je de selectiegroepen van Nederlands Meisjes en Jongens U15: