Nieuwe hockeyvisie: fitheid, de sleutel tot succes?

Nieuwe hockeyvisie: fitheid, de sleutel tot succes?

De afgelopen jaren besteden coaches en trainers steeds meer en beter aandacht aan de fysieke ontwikkeling van hun team. Op de vraag wat zij er dan precies aan doen, kunnen ze echter vaak geen (duidelijk) antwoord geven. Toch laat onderzoek zien dat coaches bepalend zijn voor de fitheid van hun ploeg. “Zet blessurepreventie hoog op de agenda! Want een fit team is de basis voor goede sportieve prestaties”, aldus KNVB-sportarts Edwin Goedhart. In de nieuwe hockeyvisie: “Fitheid, de sleutel tot succes?” pleit Goedhart voor een integraal model waarbij de gehele begeleidingsstaf van een team zich bezighoudt met de elementen die nodig zijn om tot een optimale prestatie te kunnen komen. En daarvan is de fitheid van de spelers een essentieel onderdeel.

Hockeyvisie is bedoeld voor iedereen die als opleider, trainer en/of coach actief is in de hockeysport binnen diverse geledingen (Jongste Jeugd, tophockey, breedtehockey en/of Technisch Management). In de artikelen worden visies gedeeld, kanttekeningen geplaatst, nieuwe ontwikkelingen gemeld en wetenschappelijke onderbouwingen aangeboden. Hockeyvisie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), is onafhankelijk en deelt met de lezer niet alleen de visie van de KNHB, maar ook alle kennis en inzichten die beschikbaar zijn op het gebied van opleiden en coachen.

Deel deze pagina